Právě připojeni - hostů: 229 
 • P1000878

Denní režim dětí v mateřské škole

Respektuje právo dětí na vlastní spontánní aktivity, využití situací, podněty a nabídku činností z třídního vzdělávacího programu, podporuje činnosti venku, ve světě a životě.

6.30 - 10.00

 • spontánní hry a činnostihudebni_cinnosti_01
 • individuální práce s dětmi
 • pohybové aktivity
 • kognitivní kruh
 • jazyková chvilka
 • individuální a kolektivní logopedická péče
 • hygiena, svačina
 • v heterogenní skupině se mladší děti učí správnému stolování od starších kamarádů
 • „službička“ přichystá všem dětem tácky
 • děti se sami obslouží – vezmou si chléb a nápoj z podnosu, sami si určují porci, jídlo a nápoje si individuálně přidávají
 • po svačině si sami odnášejí nádobí
 • službička utírá stoly
 • dětem je ponechána dostatečná doba na klidné jídlo, v průběhu celého dne je zajištěn pitný režim: každé dítě má svůj hrníček a nápoje jsou k dispozici v nerezové konvici
 • didakticky zacílené činnosti (vychází z třídního vzděl.programu) záměrné a spontánní učení
 • smyslové hry
 • estetické činnosti
 • pohybové aktivity
 • činnosti probíhají v malých, středně velkých i velkých skupinách

deti0110.00 - 11.45

 • příprava na pobyt venku
 • pobyt venku
 • převážnou část školního roku děti chodí na vycházku směrem k lesu, do polí – činnosti zaměřené na poznávání a ochranu přírody
 • v letním období a za příznivého počasí i v průběhu roku využíváme školní zahradu k plnění činností třídního vzdělávacího programu ihned po svačině (k dispozici máme stoly a židličky)

11.45 - 12.15

 • převlékání, hygiena, oběd
 • službička přichystá všem dětem prostírky, příbory, ubrousky, po obědě utírá prostírky, stoly
 • děti si mohou chodit pro přídavky, odnášejí použité nádobí
 • do umývárny odcházejí individuálně, službička nebo určené dítě přiděluje zubní pastu na zubní kartáčky

12.15 - 14.15

 • hygiena, odpočinek
 • individuální práce s dětmi
 • grafomotorická cvičení
 • výtvarná a hudebně-pohybová činnost
 • hudebni_cinnosti_03kolektivní logopedická činnost        
 • klidné spontánní hry a činnosti u stolečků

14.15 - 16.00

 • protažení – tělovýchovná chvilka
 • otužování dle zájmu dětí
 • hygiena, svačina
 • zájmové činnosti dětí
 • pohybové aktivity