Právě připojeni - hostů: 215 
 • P1000878

Od založení po současnost

Otevření mateřské školyMateřská škola Mistřice byla otevřena 3. 9. 1978 pro celkový počet 60 dětí. Výchovně vzdělávací činnost probíhala ve dvou prostorných třídách a hernách. Republikový problém - klesající porodnost - se projevil i na naší škole a od školního roku 1998/1999 zůstala v provozu pouze jedna třída, jejíž kapacita je maximálně 25 dětí. Prostory druhé třídy se využívaly zejména k dramatické činnosti, činnosti výtvarného tvoření a logopedické prevenci.

Pro školní rok 2002/2003 bylo zapsáno 44 dětí, což umožnilo po čtyřech letech opět otevřít druhou třídu mateřské školy.

Budova je dvoupodlažní s obytným suterénem, ve kterém jsou sklady potravin, kotelna, obecní knihovna.

V I. nadpodlaží je třída a herna, sociální zařízení a šatna dětí, šatna a sociální zařízení zaměstnanců, ředitelna, školní jídelna a kuchyň.

V II. nadpodlaží je třída a herna, sociální zařízení a šatna dětí, šatna a sociální zařízení zaměstnanců.

Škola má velkou školní zahradu rozdělenou do dvou částí. Jedna část slouží ke spontánním pohybovým aktivitám a míčovým hrám, v druhé části jsou zabudovány dřevěné prvky – průlezky, provazové stěny, žebříky.

Od školního roku 2002/2003 provádíme úpravy školní zahrady: nově vybudované pískoviště, instalované hrací prvky na pryžové dlažbě, zahradní dětský nábytek – domeček, výměna betonové dlažby

Připravený je projekt na vybudování víceúčelového sportovního hřiště.

Také budova MŠ prochází od roku 2002 celkovou rekonstrukcí:

 • výměna oken ve třídách a hernách budovy školy (červenec – srpen 2002)
 • výměna radiátorů v celé budově školy (červenec 2003)
 • rekonstrukce zahradního přístavku (červenec 2005)
 • rekonstrukce sociálního zařízení:Školka - rekonstrukce pro děti v I. nadpodlaží budovy, pro personál v I. nadpodlaží budovy (červenec - srpen 2006)
 • dokončení výměny oken ve zbývající části budovy (srpen - listopad 2008)
 • zateplení celého objektu školy (srpen - listopad 2008)
 • výměna podlah v části budovy školy (srpen - listopad 2008)
 • generální rekonstrukce školní kuchyně (srpen - listopad 2008)
 • rekonstrukce sociálního zařízení:
  • pro děti v II. nadpodlaží budovy
  • pro personál v II. nadpodlaží budovy (červenec - srpen 2013)
 •  výměna podlah – schodiště a chodby – úsek MŠ i školní jídelny (červenec 2015)
 • rekonstrukce školního hřiště (září - říjen 2015)

Zařízení obou heterogenních tříd doznalo v posledních letech výraznějších úprav. Interiér tříd je využíván nejen pro spontánní a řízené činnosti, ale v odpolední době i pro odpočinek dětí.

Především zásluhou tvořivých učitelek jsou zde instalována nová pracovní a herní centra, která dětem poskytují dostatek inspirace včetně potřebného soukromí.

Vybavenost tříd novým nábytkem, hračkami, didaktickými, hudebními pomůckami, audiovizuální technikou, nářadím a náčiním pro tělovýchovné aktivity odpovídá současným pedagogickým požadavkům i stanoveným pedagogickým záměrům mateřské školy.