Právě připojeni - hostů: 56 
naves-02.jpg

Kronika rok 1885

dne .

ROK 1885

Tragédie v rodině Františka Dobeše

            Na statku v č. 35 hospodařil František Dobeš, který se na tento statek přiženil ze St. Města a měl za manželku Aloisii Slováčkovou. Jejich manželství bylo bezdětné a zdálo se býti i přesto šťastné. Z jaké však příčiny přišlo k události, kterou zde vypisuji, nebylo možno zjistit.

            Dne 4. srpna odešel Dobeš na pouť na Provodov a vrátil se dne 5. srpna odpoledne. Večer téhož dne navštívil hostinec u Valentů, kde se zúčastnil taneční zábavy. Kolem půl noci přišel domů v podnapilém stavu, počal se se ženou hádati. V této hádce uchopil kuchyňský nůž a tímto nožem pobodal svoji manželku. Způsobil jí na těle několik bodných ran. Sám se rovněž bodnul nožem do prsou a pak se oběsil na trámě na půdě.

Jeho manželka následkem těžkého poranění dlouho churavěla a konečně svému zranění podlehla. Po její smrti zdědila grunt její sestra Viktorie Slováčková.

Tragédie na gruntě Ferdinanda Lagy

            Mnohdy osud zasáhne svou krutou rukou do života rodiny a kletba vznáší se jak dusivý mrak a přenáší se z pokolení na pokolení.

            Při sepisování této události tane na mysli, že i zde ležela kletba, která provázela několik pokolení.

            Před rokem 1848 hospodařil na gruntě v č. 20 Tadeáš Laga, který byl dvakráte ženat. Z prvního manželství měl syna Ferdinanda. Jelikož majitelkou gruntu byla první žena Lagy, po její smrti stal se dědicem gruntu syn Ferdinand Laga. Jeho nevlastní matka těžce nesla, že on je majitelem gruntu, proto pojala úmysl zbaviti se nevlastního syna, aby grunt zdědil její vlastní syn. Tento úmysl také uskutečnila a provedla. Namíchala nevlastnímu synovi Ferdinandovi do jídla jedu. Po požití jídla za několik hodin zemřel jsa stár 16 let. Tedy stal se podle jejích přání dědicem a majitelem gruntu její syn Tadeáš Laga. Tento se oženil s Ludvínou Šnajdarovou z č. 29. Tadeáš Laga měl 4 děti: Jana, Josefu, Vikrorii a Marii.

            Syn Jan zemřel ve stáří 20 let. Dcera Josefa provdala se za Antonína Ondrůška z č. 140, jíž otec Tadeáš Laga odporučil grunt. Manželství Josefy nebylo však šťastné. Jmenovaná spáchala sebevraždu v roce 1874 oběšením. Její matka Ludvína Lagová zbláznila a v tomto stavu zemřela v roce 1875.

            Po smrti Josefy Ondrůškové sdědila její grunt, sestra Viktorie Lagová, která se v roce 1879 provdala za Josefa Malinu. Marie Lagová provdala se za čtvrtláníka Ignáce Batůška č. 76. Jmenovaná v pomatenosti smyslů, v roce 1922 vlezla do hořící pece na pečení chleba. Utrpěla velmi těžké popáleniny a brzy zemřela.