Právě připojeni - hostů: 42 
vystavba-vodovodu-25.jpg

Kronika rok 1898 - 1904

dne .

ROK 1898 – 1904

Volba představenstva

            V roce 1898 byla provedena volba představenstva obce. Starostou byl zvolen Josef Smolka č. 64.

Stavba silnice

            V roce 1900 byla vybudovaná silnice od č. 87 až k č. 145. Výstavbu silnice prováděla obec vlastním nákladem což si vyžádalo nákladu 350 zlatých. Okresní silniční výbor poskytl subvenci 100 zlatých.

Založení hasičského sboru

            V roce 1902 přičiněním řídícího učitele Františka Lechnera byl založen hasičský sbor. Počet členů utěšeně vzrůstal a byl vybaven všemi hasičskými potřebami. Obec koupila pro sbor zánovní stříkačku od města Uh. Hradiště, která byla nově posvěcena za velké slavnosti. Mši svatou sloužil dp. Theodor Strommer z Bílovic.

Požár

            Dne 24. června 1904 uhodil blesk do domku č. 160 Františka Poláška. Domek vyhořel a byl také značně poškozen.

            Dne 30. Září z neznámé příčiny vyhořel domek č. 164.

            Vlivem počasí praskl na věži kaple zvon a proto musel býti vyměněn. Výměnu provedla firma Steller v Brně, který vážil 45 kg a nesl jméno Florián – Marie.