Právě připojeni - hostů: 36 
naves-01.jpg

Kronika rok 1928 - 1929

dne .

ROK 1928

Tuhá zima

            V tomto roce byla velmi krutá zima. Trvala od Nového roku až do 10. Března. Teplota se pohybovala mezi –8 C0 až – 33 C0. V důsledku velké zimy bylo vyučování na škole přerušeno. Sněhu napadlo tolik, že místy se utvořily závěje až 4 m vysoké. Pro velké sněhové závěje i vlaky jezdily omezeně.

            Jarní obleva, která byla mírná, nezpůsobila žádné škody. Kruté mrazy způsobily velké škody na ovocném stromoví a pomrzlo hodně zvěře. Jarní práce se značně opozdily. Selo se až koncem dubna. Jaro bylo chladné, léto však velmi teplé. Úroda byla dobrá.

            Dne 28. října konána slavnost 10. výročí trvání naši samostatnosti.

ROK 1929

            V tomto roce konaly se volby do národního shromáždění. Z politických stran obdržely hlasů:

                                                           Do poslanecké sněmovny              do senátu

Strana lidová                                           328                                            280

Strana komunistická                                  80                                              53

Strana republikánská                                 50                                              39

Strana soc. demokratická                           17                                              18

Strana živnostenská                                   15                                               7

Strana domkařů a malorol.                          7                                                7

Strana národ. Demokratů                           15                                              20

Sčítání zemědělských závodů

            Ve zdejší obci byli 254 samostatní hospodáři, kteří obdělávali jak vlastní, tak najaté orné půdy celkem 60618 árů, luk 3199 a, pastvin 3384 a, zahrad 1067 a lesa 5613 a, vodní plochy 300 a, plochy zastavené a plochy dvorů 1001 a, ostatní plochy neplodné 2334 a.

            Hospodářské zvířectvo chovalo 246 hospodářů a to 76 koní, hovězího dobytka 466 kusů, koz 106, vepřového dobytka 368 kusů, perné drůbeže celkem 1636.

Počasí a úroda

            Zima téměř bez sněhu. Začátek jara byl drsný a deštivý. Od polovice května do června nepršelo, nastalo sucho. Nastala bída  o vodu, četné studny vyschly.

            Úroda obilí zimého byla dobrá, jařin špatná. Sena bylo málo. Ovoce bylo málo, zemáku hojnost.