Právě připojeni - hostů: 29 
vystavba-vodovodu-25.jpg

Kronika rok 1938

dne .

ROK 1938

V tomto roce následovaly události rychle za sebou, velkého dějinného významu, jež měly za následek zrušení Č.S.R a na konec úplný její zánik.

Z dějinných význačných událostí uvádím tyto:

1        14. září přijela do Č.S.R. mise lorda Nuncimana, která jednala o nárocích Němců na pohraniční okresy.

2        15. září rozhovor angl. Minester. Předsedy Chamberleina a říšského kancléře Hitlera o postoupení pohraničních okresů říši německé.

3        18. září porada francouzských a anglických ministrů v Londýně o politické situaci v Čechách.

4        20. září. Odevzdání noty čsl. vlády francouzskému a anglickému vyslanci o postoupení pohraničních okresů německé říši.

Maďarští ministři Inredy a Kania u říšského kancléře Hitlera činí nárok na pohraniční okresy Slovenska a Podk. Rusy.

5        21. září. Demise anglického a francouzského vyslance v Praze u prezidenta Beneše ve věci návrhů britsko-francouzských.

Uplatňování polských nároků na Těšínsko.

6        22. a 23. září. Druhý rozhovor minister. Předsedy Chamberleina s říšským kancléřem Hitlerem o rozdělení Č.S.R.

7        23. září večer vyhlásil prezident Beneš všeobecnou mobilizaci branné moci do 40 let.

8        25. září odevzdání memoranda říšského kancléře Hitlera čsl. vládě anglickým vyslancem.

9        26. září porada anglických a francouzských ministrů v Londýně o situaci v čsl.

Výzva amerického prezidenta Rousevelta ke středo a západo evropským státům o zachování míru.

10   29. září jednání říšského kancléře Hitlera a min. předsedů Mussoliniho, Chamberleina a Daladiera v Mnichově o postoupení čsl. pohraničních krajů Německu.

11   30. září: Vláda čsl. přijala usnesení čtyř velmocí v Mnichově, dle něhož 1. A 2. Října postoupila území v jižních a jihozápadních Čechách, 3. A 4. Října území v severových. Čechách, 6. A 7. Října severní část země Moravsko-slezské, 7.-10. Října území na jižní Moravě a mnoho vesnic a měst na obvodu zbylého území Čech a Moravy.

12   1. října: Čsl. vláda se rozhodla na ultimativní notu polské vlády a vzhledem k mnichovskému rozhodnutí odevzdali Těšínsko Polsku. Těšínské území počalo čsl. vyklizovati 2. Října.

13   5. října: prezident republiky Dr. Beneš se vzdal svého úřadu a odstoupil.

14   6. října: usnesení politických stran slovenských v Žilině o úplné autonomii Slovenska, v rámci čsl. republiky a okamžité odevzdání vládní a výkonné moci do rukou slovenské vlády.

15   7. října: Čsl. vláda jmenovala 5 slovenských ministrů a odevzdala jim vládu nad Slovenskem v rámci čsl. republiky.

16   11. října: Čsl. vláda po vyjednávání s podkarpatskou delegací jmenovala 3 ministry pro samostatnou vládu nad Podkar. Rusí v rámci čsl. republiky.

17   2. listopadu: italský ministr zahraničí Ciano a německý Ribentrop rozhodli ve Vídni, která území Slovenska a Podkar. Rusi budou do 10. Listopadu postoupena Maďarsku.

18   30. listopadu: zvolen byl 66 letý prezident nejvyššího soudu Dr. Emil Hácha prezidentem republiky.

V důsledku odstoupení okrajových částí území Neměcku, Polsku a Maďarsku

Obyvatelé české národnosti žijící v těchto územích byli nuceni se vystěhovati do vnitrozemí.

            Do naší vesnice nastěhovaly se tyto rodiny Alois Čepera ze Slovenska, Josef Mach a František Kromsián z Těšínska. Jmenovaní po svém návratu zůstali beze všech prostředků ke své výživě. V prvých dnech byla jim poskytována podpora z veřejných prostředků.