Právě připojeni - hostů: 71 
naves-01.jpg

Kronika rok 1941

dne .

ROK 1941

Útlak občanů

            Útlak občanů každým rokem byl větší. Projevoval se ve velmi přísných opatřeních a nařízeních. Prováděny ostré kontroly u zemědělců na obilí, mléko, brambory a drůbež.

Sběr kovů

            V měsíci březnu vydáno nařízení o povinném sběru kovů, hader a papíru. Na základě tohoto nařízení byla v obci zřízena 5 členná sběrací komise, která měla na starosti prováděti sběr v obci. Den sbírky byl v obci veřejně vyhlášen a členové komise se členy obec. zastupitelstva návštěvou  dům od domu sbírali barevné kovy a železo. Mezi občany nebylo zájmu o tuto sbírku, poněvadž si byli vědomi, že tím podporují válku a sbírka dopadla špatně. Sebráno jen několik kg kovů a železa.

Lístky na brambory

            Na podzim byly zavedeny lístky na brambory. Lístky byly vydány těm, kdo neměl brambory sázeny a nebo tomu kdo z vlastní sklizně nekryl potřebu všech členů domácnosti. Na lístky byla stanovena dávka 5 kg na osobu na měsíc. Zemědělec mohl si ponechati pro vlastní potřebu 150 kg na osobu na rok. Na výkrm vepřů mohl si ponechati drobné brambory pod 3 cm. Ostatní brambory musel odevzdati.

Zavedení tabačenek

            Jelikož se jevil značný nedostatek kuřiva, byly na kuřivo vydána tabačenky. Týdně fasoval jeden kuřák 30 cigaret a nebo balíček tabáku. Odběr tabákových výrobků byl vázán toliko na jednu trafiku, kde kuřák dal svoji první přihlášku. O přemístění do druhé trafiky bylo nutno žádati úřady o povolení. Téměř každý kuřák sázel tabák pro vlastní potřebu. Úřady povoleno sázeti 25 sazeniček, jinak když bylo kontrolou zjištěno větší množství nasázeného tabáku, pěstitel platil pokutu. Nezpracovaný tabák kouřil se pod názvem domovina.

Zatamění

            Jelikož časem děly se přelety nepřátelských letadel nad naším územím, byly vydány zostřené předpisy o zatamění. Okna a jiná osvětlovací tělesa v době noční musela býti ochrannými prostředky tak zabezpečena, aby bylo zabráněno vyzařování světla. Zatemňovacích prostředků užívalo se černého papíru, houní a jiných předmětů. Úkolem obecní hlídky bylo kontrolovati zda se dodržují předpisy a zatamění. Přestupky tohoto nařízení byly trestány. Přísnou kontrolu prováděla také německá státní policie (gestapo).

Dodávky dobytka

            V tomto roce musela naše obec dodati 45 kusů hovězího dobytka a 50 kusů vepřů. Nejmenší váha hovězího dobytka směla býti 240 kg a vepřového 80 kg.

            Za účelem zjištění stavu dobytka a jeho evidence, proveden v obci soupis domácího zvířectva, při němž úmyslně chovatelé zatajili mnoho dobytka, hlavně vepře. Zatajené vepře poráželi načerno jednak pro vlastní potřebu a také maso z poražených vepřů prodávali načerno za velmi vysoké ceny.

Načerno  za metrákové prase se platilo až 20000 korun, kdežto za prase o stejné váze na dodávku se platilo nejvíce 2000 korun.

Kontroly

            Úřady velmi přísně potíraly porážky načerno a černý obchod. Byly prováděny v obci kontroly dobytka. U koho bylo zjištěno černé prase bylo zabaveno a chovateli vyměřena vysoká pokuta.

            V naší vesnici byly provedeny 2 kontroly avšak dobře dopadly. Nic se nenašlo. Lidé dobře uměli prasata uschovati před slídivými zraky kontrolorů. Kontroly prováděli převážně čeští lidé, z nichž mnozí chápali útlak občanů a velmi lidem napomáhali a své povinnosti konali povrchně.

            O vánocích projevoval se nedostatek ryb, cukroví a hraček. Nebylo ke koupi ani pepře, papriky, čaje a jiného koření. Za koření a čaj prodávali se náhražky.

            Němci namlouvali světu, že vítězí na všech frontách. Aby lid utvrdili v této domněnce, nařídily úřady, aby veřejné budovy, ulice v městech, obchody a živnosti byly označeny písmenem V, což značí Viktoria = vítězství. Tato písmena byla napsána všude, na silnicích i na plotech. Toto označení dalo lidem podnět k různým poznámkám ba i posměškům, neboť nikdo nevěřil jejich tvrzení o vítězství.

            V tomto roce byla tuhá zima. Velké sněhové závěje jichž nebylo pamětníka. Vlaková doprava byla místy zastavena a proto byl nedostatek uhlí. Studené jaro, výnosy o žních průměrné. 13. října první sníh. Rok studený a mokrý. Velká úroda zelí. Od nás se vyvezlo 120 vagonů zelí.

            Narodilo se 27 dětí a zemřelo 22 občanů.