Právě připojeni - hostů: 49 
naves-01.jpg

Kronika rok 1944

dne .

ROK 1944

Útlak občanů

Celá obec se všemi občany žila pod velkým okupantským jhem a násilím. Občané byli nuceni k velkým dodávkám zemědělských výrobků. Mnoho občanů bylo zavlečeno na nucené práce do Německa a několik jich bylo žalářováno a mučeno.

V tomto roce byli gestapem zatčeni dne 18. 5. 1944 : Josef Bilavčík - zedník, ženatý, nar. dne 1. 7. 1892 v č. 230.  Antonín Dostálek – domkař, ženatý, nar. v roce 1890, č. 251.

Dne 19. 5. zatčen: Antonín Tichoň – obuvník, ženatý, nar. v roce 1903, č. 154.

Antonín Dostálek – byl odsouzen na 4,5 roku káznice. Byl vězněn v Brně, Breslau, v Templíně, v Magdeburku a Holberstatu. Vrátil se v roce 1945 dne 21.7.

Antonín Tichoň – byl odsouzen na 10 měsíců vězení. Byl vězněn v Uh. Hradišti, Brně a Breslav. Vrátil se dne 1.4. 1945.

Josef Bilavčík – byl odsouzen na 5 let káznice. Vězněn v Brně, Breslau a Berlíně. Zahynul při náletu na Berlín.

V době pracovního nasazení byli v Německu zatčeni a vězněni:

Rudolf Viktora – svobodný, dělník, narozen 11. 6. 1920, č. 174.

Alois Macháček – ženatý, obuvník, nar. 11. 4.  1891, č. 126.

Jmenovaní byli vězněni v různých koncentračních táborech v Německu, kde zahynuli.

K 15. březnu nařízeny oslavy 5. výročí trvání „Protektorátu“. S opovržením přijalo občanstvo toto nařízení a oslavy v naší vesnici konány nebyly.

Nálety

Dne 5. července hromadný přelet spojeneckých bombardovacích letadel, v počtu asi 150.

Vzdor vyhlášenému leteckému poplachu, vybíhali občané ze svých domů a  máváním ruky vítali a pozdravovali letce. Na všech lidech bylo pozorovati radost. Pronášeny úsudky, že válka v brzku  skončí a že Němci budou poraženi. Z letadel shazovány letáky v nichž byli němečtí vojáky vybízeni, aby složili zbraň. Letáky musely býti posbírány a odevzdány úřadům.

V srpnu byly hlášeny časté nálety. V továrnách a městech byly zřízeny protiletecké kryty do nichž se museli lidé v době poplachu uschovati. V době leteckého poplachu nesměl se nikdo zdržovati na veřejném prostranství.

Dne 20. 11. 1944 velký nálet na Zlín. Shozenými pumami bylo ve Zlíně rozbořeno mnoho domů i továrních objektů. Výbuchy bomb bylo slyšeti i u nás. V této době pracovalo ve Zlíně mnoho dělníků i od nás. O život neb k úrazu z naší vesnice nepřišel nikdo.

Nasazení žen do práce

V tomto roce bylo totální nasazení dělnictva do válečného průmyslu. Postižen ročník 1924 děvčat. Od nás byla totálně nasazena: Blahová Vlasta č. 205 do Zbrojovky Vsetín. Žišková Emilie č. 238 do Zbrojovky v Marklize v Prusku. Horáková Anna č. 120 do Zbrojovky v Marklize. Polášková Marie č. 206 do Zbrojovky v České Třebové. Palčíková Hedvika č. 183 do Zbrojovky v Brně.

Zákaz prodeje věnců

K 1. listopadu vydán zákaz prodeje věnců a kytic, aby prý se ušetřilo materiálu hlavně drátu. Lidé tenkrát říkali „Už  to jde s Němci z kopce, když není ani drátu“.

Zákopové práce

Začátkem prosince povolány na zákopové práce 3 ročníky zemědělců. Od nás na tyto práce odešel: Vrána Antonín č. 200 a Polášek Rudolf č. 219.

Koncem prosince vydána vyhláška o povinném nasazení všech mužů od 18 do 60 let na zákopové práce. Denně odcházelo 20 mužů do Jarošova a Mařatic, kde se kopaly zákopy od okresní silnice k řece Moravě. Zproštěn této práce byl jen ten, kdo předložil lékařské vysvědčení od úředního lékaře.

Vánoce v tomto roce byly velmi smutné. Nedostatek topiva, šatstva. Nebylo možno koupiti ani hospodářské nářadí a náčiní. I na tyto druhy zboží byly vydány známky na železo.

Projevovala se všeobecná krize v průmyslu, živnostech i v zemědělství. Příděly potravin se snižovaly. Ceny životních potřeb se zvyšovaly. Nastala nouze v nedostatek.

Kontroly na obilí, mléko, brambory, dobytek a drůbež čím dál přísnější.

Obecní agenda

Na obecní samosprávu kladeny velké požadavky. Starosta obce byl osobně zodpovědný za provádění všech nařízení. Denně bylo nutno úřadovati od rána až do pozdních nočních hodin. Starostou obce byl Vojtěch Sládek č. 40. Obecním tajemníkem do roku 1943 Josef Kromsián č. 107. Po něm úřadoval a vedl obecní agendu radní Ignác Ošívka č. 223.

Nájemcem honitby v době války byl u nás němec Josef Schaffer z Napajedel. Jmenovaný byl postrachem celému okolí, neboť bylo o něm známo, že udává české lidi, kteří na jeho udání byly vězněni, majetky jim zabaveny a dokonce několik lidí bylo popraveno. Spravedlivému trestu však neušel. V roce 1945 odsouzen k trestu smrti provazem a po vynešení rozsudku za 6 hod. popraven. Jeho popravě přihlíželi i občané z naší vesnice.

Dne 27. 8. utonul při koupání v řece Moravě 13 letý školák Antonín Polášek č. 38 a 11 letý školák František Medek č. 35.

V tomto roce zemřelo 14 lidí a narodilo se 34 dětí.

Požár

Dne 21. Prosince o 10 hod. večer, vyhořel z neznámé příčiny domek Františka Choravého č. 176. Shořela jemu všechna píce a téměř všechno prádlo a z části i šaty.

Taktéž vyhořel domek Josefa Osohy č. 148.