Právě připojeni - hostů: 76 
naves-01.jpg

Kronika rok 1959

dne .

ROK 1959

Socializace vesnice

            V roce 1959 nastal přelom v zemědělství na vesnici. Nastalo velké přesvědčování pro vstup do JZD. Na pomoc národnímu výboru a straně přicházel patronát Státní silnice z Uh. Hradiště k přesvědčování zemědělců a kovozemědělců.

            Od 10. do 15. března byli zemědělci ve skupinách i jednotlivě voláni na MNV. Mnohdy přesvědčování trvalo do pozdních nočních hodin. Kovozemědělce přesvědčovaly závodní výbory na pracovištích.

            Jména zemědělců, kteří podepsali přihlášku do družstva byla denně vyhlašována místním rozhlasem. Mnozí zemědělci nechtěli podepsat družstvo, ale když slyšeli hlásit jména těch nejlepších zemědělců, kteří družstvo podepsali, posléze také přihlášku do družstva podepsali.

            Byro KSČ v Uh. Hradišti a ONV rozhodli, aby půda stávajících členů JZD v Javorovci byla přidělena k družstvu v Mistřicích.

            U nás nepodepsal družstvo Blaha Vavřin č. 243. Společná práce komunistů a MNV. Zaznamenala velkých úspěchů v rozšíření půdní základny a členské základny.

Mistřice se tak staly další družstevní vesnicí v okrese Uh. Hradiště.

            Na podzim bylo přikročeno k technicko-hospodářské úpravě půdy. Byly vytvořeny hony, vyděleny záhumenky ve výměře 0,50 ha. Byl upraven nový katastr, který vyznačuje velké hony místo dříve drobných polí a políček.

Výstavba obce

            Úřadovna MNV v budově č. 139 již nevyhovovala svému účelu, usneslo se plenum MNV postaviti novou budovu MNV.

            Vlastního stavebního pozemku obec neměla, proto byl zakoupen pozemek i s domkem, který byl již chatrný od Františka Magdálka č. 29. Stavební pozemek bylo předem nutno upravit. Úpravu provedly n.p. Pozemní stavby v Uh. Hradišti, což si vyžádalo nákladu 45 000 korun. Bylo přemístěna několik set kubíků hlíny. Hlína byla odvážena do strže před domek č. 47 a tak se vyrovnala ostrá zatáčka silnice.

Sociální poměry

            Z obce denně dojíždí do zaměstnání 6 autobusů dělníků do Uh. Hradiště, Napajedel a do Gottwaldova. Několik dělníků pracuje v uhelných dolech v Ostravě.

            Životní úroveň se stále zvyšuje. Projevuje se to v odívání u dospělých i u dětí. Obyvatelé pořizují si různé elektrické spotřebiče, jako trouby, sporáky, vysavače, ledničky a podobné. Kupují nový moderní nábytek. Ve vesnici je 53 motocyklů a 4 osobní auta.

Poměry kulturní

            Osvětovou činnost obstarávala osvětová beseda, která uspořádala několik přednášek, oslav a tanečních zábav. JZD každoročně pořádá dožinky. Byly uspořádány tyto přednášky:

15. ledna – Sociální a důchodové zabezpečení, přednášel Dr. Fabík z krajského soudu.

18. února – Otázky války a míru, přednášel Dr. Dostálek.

            Přenášky byly navštěvovány  v malém počtu 20-30 osob. V prosinci bylo prováděno školení všech občanů k civilní obraně. Sbor požární ochrany uspořádal veřejné cvičení, přičemž převáděl hašení požáru.

Počasí a úroda

            V zimě slabší mrazy –8-15 stupňů. Na jaře chladno a časté deště. Vlivem špatného počasí žně opozdily. Také ve žních časté dešťové srážky. Pro svozu obilí nebylo možno plně využit mechanizace. I podzim byl mokrý. Při svozu cukrovky pomáhali vojáci vojenskými nákladními auty. Úroda brambor byla slabší. Úroda jiných plodin celkem dobrá.

Zemědělské družstvo

            10. února konalo družstvo výroční schůzi na které byla vyplacena dobírka 3 koruny na pracovní jednotku, která byla plánovaná 13 korun. Na dobírce bylo vyplaceno 165 600 korun.

            Byla postavena ocelokůlna za 120 000 korun, drůbežárna v Sůhradech za 160 000 korun, zakoupeny stroje za 80 000 korunh.

            Rozšířením členské základny zlepšila se pracovní morálka.