Právě připojeni - hostů: 62 
naves-02.jpg

Kronika rok 2000 - 2004

dne .

ROK 2000

Úvod

            Většina lidí se stále více zaměřuje na materiální hodnoty a vše další je odsunuto až na další místa. Nese to zřejmě doba. Nejistota v zaměstnání, nemoci, o kterých naši předci vůbec nevěděli. Na straně druhé vyspělá technika počítače, mobilní telefony. Transplantace orgánů, pokroky v léčbě rakoviny, to vše lidé hodnotili na přelomu tisíciletí.

Počasí, úroda

            V lednu se stále držela sněhová nadílka z minulého roku. Bylo mrazivo, žádná obleva. Přes den se teploty pohybovaly kolem -8 stupňů, v noci až -12 stupňů. 21. ledna v pátek odpoledne se přehnala sněhová bouře. Pamětníci tvrdili, že do byla bílá tma. Auta zastavovala a čekala až bouře přeletí, protože nebylo téměř na krok vidět. Denně svítilo sluníčko, sice zubaté, ale veselé. Už několik let děti tak dlouho nemohli sáňkovat a lyžovat. V posledním týdnu ledna se oteplilo. Déšť, vítr, bouřka, hromy, blesky, přes den 4 stupně, v noci kolem nuly.

            Únor se vyznačoval spíše jarním počasím. Denní teploty až 12 stupňů všechen sníh roztopily. Toto rychlé tání nezpůsobilo žádné záplavy. Kvetly kočičky, všechno pučelo, vyhřívané jarním sluníčkem. Zato v březnu se sněhové přeháňky střídaly s dešťovými, jako aprílové počasí. V polovině března napadlo 10 cm sněhu. Od poloviny dubna bylo teplo až 25 stupňů do 10. března. Více než tři týdny nepršelo, i když úroda by to pro svůj růst nutně potřebovala. Až 18. května se přihnala bouřka, doprovázená vydatným deštěm. V červnu pak začaly padat teplotní rekordy. Dle meteorologů to byl nejteplejší červen za 225 let. Přeháňky se objevovaly jen ojediněle a vzhledem k tropickým teplotám hned vše shnilo. S příchodem prázdnin přišlo i ochlazení. Přes den 25 stupňů, v noci pouze 6 stupňů. Celá vegetace dohnala urychlené zrání následkem vysokých teplot v minulém měsíci. Žně začaly už 15. července s polovičními výnosy loňského roku. Sláma narostla velmi krátká vlivem sucha. Za lisování jednoho balíku se platilo 6,- Kč. I srpen byl stále chladný, i když už deštivý. Ve druhé dekádě se teploty vyhouply na 28 stupňů. Na brambory spadla ruda. Během dvou dnů byly natě úplně suché a hnědé. Září se vyznačovalo suchem a teplem. V říjnu se dušičkové počasí podepsalo i na hodech. Mlhy, déšť, sychravo. Od poloviny  října oteplení na 17 stupňů. Až do 17. 11. teplo převládalo. Pak silné větry bez mrazů, Kateřina byla na blátě. Deštivé počasí vydrželo až do konce listopadu. Prosinec byl stále teplý. Obilí i zimní česnek dobře vzešly. Všichni tvrdili, že se nemusely řezat Barborky, vše rozkvete samo. Kvetly sedmikrásky, zlatý déšť, třešně, jabloně měly veliké pupeny, tráva byla krásně zelená. Až týden před vánocemi se dostavily první mrazivé dny, doprovázené přeháňkami a mlhou, což způsobovalo namrzání. Až dva dny před závěrem roku konečně zasněžilo. Mráz kolem -5 stupňů a jasno, tak vypadal poslední den druhého tisíciletí.


Demografický a sociální vývoj obyvatelstva

            Nezaměstnanost, to bylo nejčastěji používané slovo mezi lidmi. V několika velkých podnicích byl vyhlášen konkurz, což znamenalo konec, propouštění. Druhou variantou bylo, že lidé sice chodili do práce, ale nedostávali mzdy. Takovým podnikem byl Let Kunovice, Slávia Napajedla, Svit Zlín, Pivovar Jarošov, Jakos a jiné. V těchto podnicích bylo zaměstnáno i dost lidí z naší obce. Buď přišli o práci nebo nedostávali mzdy. Nejistota mezi lidmi ovlivňovala záhjem o veškeré dění v zemi. Lidé u nás jsou spíše konzervativní, hlavně co se týká zapuštění kořenů. Stěhovat se za prací, proto budou jen možná zástupci mladší generace. Ze starších lidí většinou nikdo nemá finanční prostředky na zakoupení nového bytu nebo domu. Ani nabídka trhu s nemovitostmi není taková, aby stačila pokrýt poptávku.

V roce 2000 jsme se rozloučili s těmito občany:

Vojtěch Janča                                              Marie Lysoňková

Ludmila Hučíková                                        Karel Kutra

Štěpán Švehla                                             Františka Kaňovská

Sňatek uzavřelo 9 párů:

Petra Dostálková                 a          Petr Ondrůšek

Irena Ondrůšková                 a          Josef Šimek

Petr Blaha                             a          Petra Blažková

Marie Pastyříková                a          Robert Pinkava

Radomír Pavelka                 a          Michaela Klonová

Miroslava Dominová            a          Miroslav Havlíček

Radim Knap                         a          Renata Kostelníková

Petra Polášková                  a          Milan Žůrek

Martina Ševčíková               a          Antonín Malina

Přivítali jsme tyto nové občánky:

David Kopčil                                     Lukáš Belant

Vít Jánoš                                           Tereza Ondrůšková

Patricie Hájková                              Eva Polášková

Martin Kolek                                     Barbora Srcháčková

Aneta Plšková                                  Jaroslav Janečka

Silvie Gajdošíková                           Martin Janků

Michaela Čečotková                       Michal Švec

Michaela Medková                          Karolína Jakšíková

Tereza Gajdošíková             Aleš Posolda

            K 1. prosinci 2000 měly Mistřice 1143 obyvatel.

            Nešťastnou náhodou zemřel Švehla Štěpán. 12. 11. vylezl na střechu svého rodinného domku, kde bylo vlivem silného větru uvolněno několik střešních korýtek a tašek. Silný vítr přetrvával a pan Švehla se zřítil dolů a zlámal si vaz. Dožil se 78 let.

            V areálu zemědělského družstva AGRI-M Mistřice shořel nakladač i se stohem slámy. Při stohování vznikl požár technickou závadou na nakladači. Od něj se rozšířil požár i na stoh. Tento hořel ještě dva dny. Dle vyjádření hasičských sborů už tak velký požár nešlo uhasit.

Politický a veřejný život

Prvního ledna 2000 vznikllo nové územněsprávní členění naší republiky. 23. října 1997 schválila Sněmovna ústavní zákon o zřízení 14 krajů. Naše obec bude začleněna do Zlínského kraje. Tento kraj je tvořen čtyřmi okresy. Má rozlohu 396 400 ha. Ve 300 obcích, z toho 28 měst, žije 597 970 obyvatel. Lidé se o politiku zajímali čím dál méně. To se také odrazilo na účasti ve volbách do krajských zastupitelstev 12. 11. 2000. jedenáct stran vyslalo k volbám 440 kandidátů jen za náš kraj. Účast voličů za kraj byla třetinová, za Mistřice a Javorovec 48% z celkového počtu 899 oprávněných.

Platné hlasy:

1. Čtyřkoalice                                   203

2. KSČM                                           76

3. Zlínské hnutí nezávislých                57

4. ODS                                             49

5. ČSSD                                           40

6. Moravská koalice                             4

7. Humanistická aliance                       1

8. Republikáni M. Sládka                     1

9. Koalice ČSNS                                 1

            Lidé už přestali věřit slibům velkých stran a věřili, především mladší a střední generace, že když budou volit Čtyřkoalici, složenou z KDÚ-ČSL, UNIE, DEU a ODA, přinášející nové tváře a širokou náruč pro různorodé spektrum voličů, zaměřenou pravicovým směrem, vše bude lepší. Nezaměstnanost, kriminalita, pomalá práce soudců a justice, korupce, zdravotnictví na pokraji krachu, zlikvidované dopravní spoje, vytunelované banky, státní byrokratický aparát, to jsou největší nešvary současnosti, které nechaly celé dvě třetiny voličů lhostejných k volbám do krajských zastupitelstev.

            21. září 2000 se konalo v našem hlavním městě zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Účastnilo se ho 182 ministrů financí z různých zemí celého světa. Titulky v denním tisku hlásaly, že v ulicích Prahy propukla válka. Dlažební kostky, hořící láhve, barikády, vodní děla, slzný plyn, obušky a obrněné transportéry. Desítky zraněných, zničený majetek, kolaps pražské dopravy. Demonstranti odpůrci globalizace proti účastníkům MMF. I toto byla jedna z velmi významných politických událostí světového významu, kterou i občané naší obce sledovali se zájmem.

            11. 6. 2000 se uskutečnilo svěcení nového zvonu na kapličce v Javorovci. Původ kapličky byl následující: 2. února 1716 zemřel v Javorovci správce panství a senátor města Uh. Hradiště František Josef Bulín, který uprchl z města před morem. Měl být pochován v kostele Sv. Jiří v Uh. Hradišti, ale pohřební průvod nebyl kvůli moru do města vpuštěn. Byl tedy pohřben ve vyzděném hrobě v Javorovci. Rodina Bulínů nechala na tomto místě postavit kapličku. Žehnání zvonu zasvěcenému Svaté rodině bylo provedeno generálním vikářem olomouckého arcibiskupství Monsignor Milán Kouba. Za účasti asi 300 lidí byla sloužena mše na návsi před kapličkou. Zvon nechal odlít pan Josef Švec z Javorovce, s nápisem: Sv. Josefe ochránce rodiny oroduj za nás. Byl odlit v Brodku u Přerova, váží 29 kg a srdce zvonu 1,35 kg.

            Změny v evidenci obyvatel byly platné od 1.7. 2000 dle nového zákona č. 133/2000. Občan je povinnen při změně místa trvalého pobytu předložit na příslušném úřadě rodný list + oddací list + občanský průkaz.

Od ledna byla v místní kapli sloužena mše svatá pro nemocné a přestárlé občany, kteří by nedojeli do Bílovic. Pro zabezpečení veškerých úkonů a zdárný průběh mší byl založen kaplový výbor ve složení: Marie Berecková, Marie Sládková, Ilona Trojková, Rostislav Švec, Josef Šácha, František Medek, Karel Luběna, Ludmila Polášková, Marie Schodová, Milada Večeřová, Vladimír Sedláček, Jaroslav Blaha, Zdeněk Juřena. Jejich starostí bylo na každou mši zajistit varhaníka, scholu, květiny, úklid kaple, různé opravy.

Hospodářský život

            Pro porovnání životní úrovně a cen základních potravin uvádím přehled, co se v dřívějších letech dalo nakoupit za 100,- Kč.

Rok 1921 – na 100,- Kč se muselo pracovat průměrně 45 hodin.

Zboží

Cena v Kč

Nákup za 100,- Kč

Mléko 1l

3,30

30 l

Vejce ks

1,20

83 ks

Máslo kg

48,80

8 čtvrtek

 Pivo 10 0C 0,5l

1,60

62 půllitrů

Hovězí zadní kg

15,95

6,3 kg

Rok 1929 – na 100,- Kč se muselo pracovat průměrně 19 hodin.

Zboží

Cena v Kč

Nákup za 100,- Kč

Chléb kg

2,90

34 bochníků

Mléko

2,05

48,8 l

Vejce

0,90

111 ks

Máslo

26,70

15 čtvrtek

 Hovězí zadní

15,50

6,5 kg

Rok 1939 – na 100,- Kč se muselo průměrně pracovat 27 hodin.

Zboží

Cena v Kč

Nákup za 100,- Kč

Chléb

2,25

44 bochníků

Mléko

1,60

62,5 l

Vejce

0,70

142 ks

Máslo

21,50

19 čtvrtek

Pivo 10 0C

1,45

63 půllitrů

Hovězí zadní

14,40

7 kg

Rok 1949 – na 100,- Kč se muselo pracovat 24 hodin.

Zboží

Cena v Kč

Nákup za 100,- Kč

Chléb

5,00

20 bochníků

Mléko

4,45

22,5 l

Vejce

3,00

33 ks

Máslo

80,00

5 čtvrtek

Pivo 10 0C

3,20

31 půllitrů

Hovězí zadní

48,00

Přes 2 kg

Rok 1959 – pracovalo se i v sobotu, měsíc měl víc než 200 pracovních hodin, na 100,- Kč se pracovalo 28 hodin.

Zboží

Cena v Kč

Nákup za 100,- Kč

Chléb

2,60

38 bochníků

Mléko

1,80

55,6 l

Vejce

0,90

111 ks

Máslo

38,00

10 čtvrtek

Pivo 10 0C

1,40

71 půllitrů

Hovězí zadní

24,00

4 kg

Benzin normal

4,00

25 l

Rok 1969 – na 100,- kč se pracovalo průměrně 13,5 hodiny.

Zboží

Cena v Kč

Nákup za 100,- Kč

Chléb

2,60

38 bochníků

Mléko

1,90

52,6 l

Vejce

1,00

100 ks

Máslo

40,00

10 čtvrtek

Pivo 10 0C

1,70

59 půllitrů

Hovězí zadní

29,00

3,5 kg

Benzin normal

2,10

48 l


Rok 1979 – na 100,- Kč se muselo pracovat 9 hodin.

Zboží

Cena v Kč

Nákup za 100,- Kč

Chléb

4,40

22 bochníků

Mléko

2,00

50 l

Vejce

1,20

83 ks

Máslo

40,00

10 čtvrtek

Pivo 10 0C

2,50

40 půllitrů

Hovězí zadní

46,00

Přes 2 kg

Benzin normal

8,00

12,5 l

Rok 1999 – na 100,- Kč se pracovalo průměrně 1,5 hodiny.

Zboží

Cena v Kč

Nákup za 100,- Kč

Chléb

15,10

6 bochníků

Mléko

11,70

8,5 l

Vejce

2,15

46 ks

Máslo

94,40

4 čtvrtky

Pivo 10 0C

7,40

13.5 půllitru

Hovězí zadní

137,90

0,70 kg

Benzin speciál

22,30

4,5 l

Úprava obce, doprava, spoje

            V jarních měsících byly provedeny generální opravy šaten a hřiště TJ Sokol Mistřice. Plocha hřiště byla osázena trávou nákladem 50 000,- Kč. rekonstrukce stála 75 000,- Kč a ten, kdo to vše řídil a organizoval, byl Vojtěch Ondroušek. Dále byl zbourán dům pana Konečného a celá plocha byla upravena.

            Rekonstrukce vozovek v ulici u MŠ a v Súhradech si vyžádala celkové náklady 800 000,- Kč. Kanalizace v celkové délce 85 m byla také vybudována u školky. V posledním roce 2. tisíciletí byly vysázeny 2 lípy. V Javorovci u bývalé školy a v Mistřicích u Pomníku padlých.

            Také byla v letošním roce provedena celková rekonstrukce kaple v celkovém nákladu 235 000,- Kč. Byly osekány vnitřní omítky do výše 2,5 m. Provedena vodorovná izolace proti zemní vlhkosti technologií tlakové injektáže. Nové sanační omítky odolné proti vlhkosti. Dále byla upravena a rozšířena sakristie. Rovněž byla opravena elektroinstalace a vymalovány všechny vnitřní prostory. Všechny stavební práce byly provedeny brigádnicky.

Školství a kultura

            Byly zrušeny školské úřady a jejich působnost převedena na kraj. Bylo to velmi obtížné období a zatím nikdo z nás netuší, jak bude fungovat spolupráce. I přes všechny tyto obtíže bylo třeba učit a připravit děti pro život. A že se to učitelům na ZŠ v Mistřicích daří, dokázaly děti dosaženými výsledky nejen ve vyučování, ale i v mimoškolních aktivitách. Po předním umístění v okresním přeboru v LAASPV postoupili žáci Marta Kalužová, Martina Bilavčíková, Anna Kalužová, Mirek Štěrba do krajského kola v Třebíči.

            Od 1. září navštěvovalo školu 57 dětí, z toho 11 prvňáčků. Dále na škole pracují tři skupiny sportovních her, dramatický kroužek, dvě skupiny hry na flétnu, 2x týdně jsou chvilky s angličtinou. Některé děti navštěvovaly náboženství a školní družinu. Aby mohli všichni nahlédnout do zákulisí školy  a dění v ní, byl uspořádán 14.12. 2000 Den otevřených dveří pro širokou veřejnost.

            Nejen že byly mistřické děti šikovné ve škole, ale už i v mateřské škole dokázaly uspět v mezinárodní výtvarné soutěži. V kategorii do 6 let získal 1. místo Dominik Omelka a zvláštní ocenění v kategorii kolektivních prací obdrželi Tereza Osohová, Zuzana Bilavčíková a Dominik Omelka.

            I v oblasti kultury bylo v průběhu roku živo. Už tradiční maškarní a rodičovský ples vyplnily zimní měsíce. Nejvíce se ale vydařily hody. Podařilo se dát dohromady partu nadšenců, kteří nacvičili tanečky a oblékli se do kroje. Byli dokonce i stárci, takže o hodová práva bylo postaráno. Nejkrásnější ozdobou hodů byly malé děti v krojích. Bylo jich 10 a věříme, že z nich vyrostou budoucí stárci. Počasí přálo a tak účast byla překvapující. Nejen při průvodu obcí, ale i na večerní zábavě.

            Další významnou akcí bylo vánoční koledování. Když se o vánočních svátcích vydal průvod asi 25 koledníků vesnicí, vyhrkla slza mnohým pamětníkům. Chasa chodila po dědině s Ježíškem v koši, se svítícími loučemi a nadělovala za zpěvu nejznámějších koled, vlastnoručně napečené perníčky.

Zábava a sport

            Myslivecké sdružení Kopec Mistřice nejen že se staralo o zvěř, ale v jarní přírodě uspořádalo i vycházku pro děti a jejich rodiče na novou chatu v mistřickém lese. Opékání špekáčků a velmi oblíbená střelba ze vzduchovky byly pěkným vyvrcholením pro 60 účastníků. Mezi vánočními svátky uspořádali myslivci odchyt zajíců na export. Cena za1 ks 2000,- Kč. Bylo odchytáno 23 zajíců.

            TJ Sokol Mistřice má v naší obci také svou dlouholetou tradici a jeho členy bylo mnoho občanů, ať už jako aktivních hráčů nebo funkcionářů.

            Zakladateli v roce 1942 SK Mistřice byli živnostníci pánové Horký, Komínek, Bilavčík a Malina. Po skončení druhé světové války se členská základna rozšířila o další nadšence tohoto sportu. Byli to Antonín Šuranský, Vojtěch Palčík, Antonín Hromeček, Alois Šimek, Antonín Vašíček, Alois Vašíček, Alois Medek a Štěpán Švehla. Hřiště v té době v Mistřicích nebylo. Hrálo se u sousedů v Bílovicích. Po navázání spolupráce se Sokolem Březolupy se do SK Mistřice zapojilo mnoho mladých. V roce 1947 se změnil název TJ Sokol a bylo započato s budováním hrací plochy. Klub se rozšířil o mužstvo žáků a dorostu. V padesátých letech se přidali další nadšenci, pánové Skříček, Blaha, Jánoš, Kadlčík a další, kteří pokračovali v budování hřiště a šaten, které slouží svému účelu dodnes. V roce 2000 měla TJ Sokol 36 členů. Pětičlenný výbor řídil veškerou činnost. Funkci rozhodčích vykonávali pánové Blaha Jaroslav, Sklenář Vlastimil a Vyorálek Stanislav st.

            Zkrotit kolektiv 30 dětí, mužstva žáků na hřišti se dařilo ing. Kapříkovi, Pavlu Bilavčíkovi, kteří je trénovali. Dvakrát týdně trénink, každý týden mistrovský zápas, to byly hodiny náročné práce, která přinesla své ovoce. Žáci vybojovali mezi 14 soutěžícími mužstvy devátou pozici, což bylo proti minulému roku zlepšení. Dorostenci hráli v základní třídě skupiny B. Mužstvo vedli ing. Dvořáček, Pavel Kutra a Talášek Jaroslav. Celý tým sestávající z 20 hráčů obsadil skvělé třetí místo.

Pod vedením zkušeného hráče, nyní trenéra Vojtěcha Ondrouška  družstvo mužů také výrazně zlepšilo svou činnost. V základní třídě byli po podzimním kole na první příčce.

            V neděli 17.12. se ve večerních zprávách na TV Nova objevila zpráva o Mistřicích, přesněji o Mistřických hasičích. Do svých řad přijali novou členku, Innu Ivanovou, která 10 let úspěšně závodila za bývalý SSSR jako atletka. Je halovou mistryní Evropy v sedmiboji a také v atletice, získala řadu vítězství nejen doma, ale i na mezinárodních závodech. Nyní začala soutěžit za družstvo žen. Zúčastnily se 26 soutěží, šest z nich vyhrály, čtyřikrát byly druhé a třikrát třetí. Po osmé za sebou se ženy staly okresním přeborníkem a v hasičské extralize ČR obsadily 6. místo. Rovněž družstvo mužů i letos své pozice vítězů jak v okresních soutěžích, tak v celostátních soutěžích obhájilo.

            V říjnu roku 2000 byl 15 členy založen Rybářský svaz. Požádali OÚ, aby mohli obhospodařovat rekultivované rybníky. Bývalý soukromý nájemce pan Omelka z Kunovic od nájemné smlouvy odstoupil. Neznámý člověk násilně uvolnil stavidla a část rybníku i s násadou ryb vytekla do potoka.

Různé

            Obec Mistřice zaslala v rámci Programu péče o přírodní prostředí žádost o podporu ze SFŽP ČR. Jednalo se o záměr odstranění nepůvodních dřevin a vyčištění náletu v oblasti biokoridoru regionálního významu ve stržovité nivě Olšovského potoka, který protéká při JV hranici obce. Zanedbaný stav vegetačního prostoru se nachází na rozloze 4 ha. Požadavek zněl na 80% dotaci z celkových nákladů 479 750,- Kč. Už v minulém roce byly v rámci ozdravných opatření vykáceny akáty a křížence topolů. V letošním roce zde bylo vysazeno asi 10 000 ks sazenic přírodně blízkých společenstev. Celá nově vysazená plocha byla rovněž oplocena, aby nedocházelo k okusu zvěří. Odstraněním nežádoucích a nepůvodních druhů dřevin z části biokoridoru a obnovou plochy vhodnými dřevinami vzniknou společenstva, která budou schopna odolávat nežádoucím vlivům vnějšího okolního prostředí ve větší míře než doposud. Věříme, že tímto zásahem bude toto vzácné území uchováno pro další generace.

Závěr

            Rozloučili jsme se s posledním rokem druhého tisíciletí. Občané Mistřic celkem pokojně, v okresním městě byla na náměstí uspořádána laserová šou. Všichni jsme alespoň v duchu rekapitulovali co všechno se podařilo, jak v osobním, tak veřejném životě.


ROK 2001

Úvod

            První rok třetího tisíciletí se nesl především v materiálním duchu. Lidé se obklopili věcmi, hromaděním majetků, nějaká etika, charakter, morálka, dobré sousedské vztahy, to prostě jak se dnes s oblibou všude říká není „in“. Neustálý strach a obavy ze ztráty zaměstnání, ze závažných nemocí, špatné vyhlídky budoucnosti. To vše vytváří neustálý stres.

Počasí a úroda

            Začátkem roku vlivem oteplení všechen sníh roztál. Noční teploty klesaly na -7 0C, denní byly až 5 0C. První dekáda se vyznačovala celodenním deštivým počasím a ranními mlhami. Pak následovalo sněžení s deštěm, ochlazení přes den na -2 0C, v noci na -8 0C. Závěr ledna byl opět teplý, 28.1. nádherný sluneční den, až 10 0C teplo. Únor byl rovněž teplý, bez srážek, déšť jen ojediněle. Přes den se teploty vyhouply až na 8 0C, v noci klesly na -3 0C. ojedinělé sněhové přeháňky, téměř okamžitě roztály. I tak nedokázaly snížit vláhový deficit, zemědělci předpovídali velmi suchý rok. Vlivem kolísavých teplot vypukla chřipková epidemie. Dětem začaly jarní prázdniny, ale většina jich byla nemocná a Ti zdraví se stejně neměli kde vyřádit. Příroda se začala probouzet, pupeny se nalévaly, vše začalo velmi brzy. Zemědělci začali se setím jařiv a máku. I přes krátké dešťové přeháňky bylo stále velmi sucho. Všichni, kdo něco zasadili s obavami očekávali, zda vůbec setí vzklíčí a semínka budou růst. 11. března na odpoledne kolem 14:00 hod se obloha zatáhla černými mraky. Následovala bouřka s krupobitím. Blesky křižovaly oblohu jeden za druhým, doprovázené vydatným hromobitím. Kroupy velikosti kuliček na hraní pokryly zem, ale následné sluníčko vše zahřálo a roztopilo. Oblohu proťala nádherná letošní první duha. Další dny bylo teplé a větrné počasí. S prvním jarním dnem se ochladilo. Do rána bylo všude bílo, sníh byl mokrý a těžký, ale brzy roztál. S nástupem dubna se teplé jarní počasí ohlásilo naplno. Přes den 14 0C, v noci mezi 4-6 0C. Všichni zahrádkáři, záhumenkáři a zemědělci sadili brambory a zeleninu, léčili stromy, vyhrabávali po zimě zbytky listí a staré trávy. Vše rašilo, pučelo, kvetly fialky. Ve druhé dekádě ochlazení doprovázel studený vítr. Velikonoce byly velmi chladné, doprovázené sněhovými přeháňkami. Mráz -2 0C spálil květy meruněk. Květen byl chladný a suchý. Studený, silný vítr vyfoukal poslední zbytky vláhy. Ve třetí dekádě se oteplilo a vydatně zapršelo. Červnové počasí se podobalo květnovému s výjimkou silných větrů. Na Medarda pršelo, ale přísloví o 40ti denním dešti se nenaplnilo. Až 17.6. při noční bouřce vydatně zapršelo, ale prudký a silný déšť ani nestačil vsáknout, spíše ztékal z povrchu. Ojedinělé přeháňky byly velmi slabé a krátké. Teplejší letní počasí přišlo společně s prázdninami. Denní teploty se pohybovaly kolem 25 0C, noční 14 0C. Přeháňky trvalejšího rázu zvýšily konečně vlhkost a začaly růst hřiby. Po několika letech se objevily i praváci v Bukovině a na zahradách bylo hodně žampionů. Nejteplejší den byl 2.8. a to 29 0C. Koncem srpna se teploty pohybovaly kolem 22 0C. Nástup do školy dětem neulehčilo ani počasí. Prudké ochlazení, hlavně v podvečerních hodinách donutilo mnoho domácností večer přitápět. Denní teploty se pohybovaly mezi 10-12 0C, v noci kolem 8 0C. Většina drobných záhumenkářů ještě neměla vyorané brambory. S příchodem října se teploty vyšplhaly až na 24 0C, v noci kolem 12 0C. S pěkným teplým počasím se tedy podařilo sklidit z polí vše, řepu, zelí, zeleninu. Strniště byla zorána a vyvezen hnůj pro zdárný růst budoucí vegetace na záhumenkách. V listopadu se objevily první noční mrazíky do -5 0C. Od poloviny měsíce i sněhové přeháňky, ale sníh roztál dříve než dopadl na zem. Jen po ránu střípky ledu, mlhy, mokrá vozovka znepříjemňovaly řidičům ranní jízdy. V prosinci mrazy s vydatným sněžením dokreslily krásnou pohodu bílých vánoc. Děti se nejen vyřádily na sněhu, ale i bruslily na zamrzlých rybnících.

Demografický vývoj obyvatelstva

            Jedenkrát za 10 let bývá prováděno sčítání lidu, domů a bytů. Na rozhraní nového tisíciletí bylo prováděno sčítání ve většině zemí světa. Pro tuto významnou celosvětovou akci organizace OSN a Evropská Unie vydaly jednotná doporučení, kterými se řídilo i sčítání v ČR. Podle zákona č. 158/1999 Sb. Se sčítání konalo k 1. březnu 2001. vedlo se mnoho diskusí a polemik o zasahování do soukromí, omezování osobní svobody, neoprávněné požadování vyplnění rodného čísla atd. I když Český statistický úřad zdůrazňoval, že ochrana individuálních údajů je zaručena, občané pochybovali a s vyplňováním některých otázek nesouhlasili. Sčítací komisaři roznesli do všech domácností tiskopisy na vyplnění včetně návodu a vysvětlivek. Jednalo se o sčítací list osob, bytový list a domovní list.

            Sčítací list osob obsahoval 25 otázek týkajících se rodného čísla, datumu narození, pohlaví, druh pobytu, státní občanství, národnosti, mateřského jazyka, rodinného stavu, pořadí manželství, datum sňatku, počet narozených dětí, bydliště matky v době Vašeho narození, místo trvalého pobytu, náboženství, nejvyšší ukončené vzdělání, obor vzdělání, ekonomická aktivita, zaměstnání, postavení v zaměstnání, místo pracoviště, frekvence docházky do zaměstnání, doba dojížďky, dopravní prostředek.

            Bytový list obsahoval 19 otázek – způsob bydlení, obydlenost bytu, právní důvod užívání bytu, plocha bytzu, počet obytných místností, poloha bytu, plyn, vodovod, teplá voda, převládající způsob vytápění, energie používaná k vytápění, koupelna, záchod, počet osobních automobilů, telefon, rekreační objekt, osobní počítač, seznam všech osob v bytě, společné hospodaření členů domácnosti.

            Domovní list sestával ze 13 otázek týkajících se: adresa domu, počet bytů v domě, druh domu, obydlenost domu, vlastník domu, období výstavby nebo rekonstrukce, materiál nosných zdí, počet nadzemních podlaží, vodovod, kanalizace, plyn, ústřední topení, výtah.

            Výsledky sčítání byly následující:

Počet obyvatel k 1.3.                       1149 z toho 564 mužů a 585 žen

Počet domů trvale obydlených       364

                            neobydlených       59

Česká republika měla k 1.3. 2001            10 230 060 obyvatel.

Procento pracujících lidí v populaci            46,6%.

Do stavu manželského vstoupily následující páry:

Zdeňka Dýnková                  a          Dušan Kotek

Martina Malinová                  a          Aleš Kaňovský

Lenka Večeřová                   a          Antonín Brázdil

Jaroslav Trávníček               a          Jitka Borusíková

Marie Berecková                 a          Petr Vlachynský

Eva Polášková                     a          Jan Boček

Hana Zubalíková                  a          Luboš Filípek

Lenka Lysoňková                 a          Aleš Pospíšil

Daniela Hráčková                a          Tomáš Bíbr

František Němec                 a          Magdaléna Sácká

Hana Šipková                       a          Josef Křivák

Jindřich Jurča                       a          Bohumila Kašná

Alena Janíková                     a          Radek Kašný

Narodili se noví občánci:

Veronika Pinkasová                                    Kryštof Dlouhý

Lucie Bětíková                                 Richard Malina

Lucie Vycudilíková                           Jan Pospíšil

Pavel Pavelka

Navždy nás opustili:

Antonín Horák                                   Rostislav Dohnal

Rostislav Jánoš                                Emílie Hromečková

Marie Malinová                                Martin Bilavčík

Josefa Kromsiánová                       Josefa Gregůrková

Jaroslav Sklenář                              Karel Luběna

Božena Polášková                          Jiří Huňka

Vlastimil Pospíšil

Odhlásilo se 19 osob. Přihlásilo se 32 osob. Stav obyvatel k 1.12. byl 1150 občanů.

Politický a veřejný život

            O činnosti zastupitelstva obce Mistřice v roce 2001 nejlépe vypovídá podrobný rozpis příjmů a výdajů hospodaření.

Vlastní příjmy

rozpočet

Skutečnost

Daň z příjmů FO

900 000,-

1 157 100,-

Daň z příjmů FO OSVČ

700 000,-

548 248,-

Daň z příjmů PO

1 400 000,-

1 137 759,-

Daň z příjmů PO za obec

250 000,-

247 690,-

DPH

785 000,-

1 909 972,-

Správní poplatky

50 000,-

47 760,-

Poplatek ze psů

8 000,-

8 000,-

Poplatek za umístění hracího přístroje

50 000,-

45 079,-

Poplatky za popelnice

210 000,-

215 375,-

Daň z nemovitostí

550 000,-

450 084,-

Dotace neinvestiční

------------

1 400,-

Dotace neinvestiční ze SR

92 548,-

92 608,-

Dotace neinv. ze SR škol.

123 800,-

123 800,-

Dotace neinv. ze SFŽP

277 036,-

277 036,-

Dotace od jiných obcí

----------

4 284,3

Převody z rozpočt. účtů

----------

88 837

Převody z vlastních fondů

----------

27 981,-

Investiční dotace ze SR

30 000,-

30 000,-

MŠ poplatek za pobyt

20 452,-

21 000,-

ZŠ poplatek za škol. druž.

8 000,-

9 235,-

Školní jídelna - stravné

350 000,-

383 505,-

Kaple – pojistné náhrady

----------

7 200,-

nájemné

50 000,-

65 557,-

dividendy

----------

3 000,-

Příspěvky od SYNOTU 6% z VHP

----------

33 798,-

Příjmy z úroků

----------

28 357,43

Ostatní nedaňové příjmy

----------

40 071,4

Finanční vypořádání z minulých let

----------

3 381,4

Prodej inv. majetku

830 000,-

830 000,-

Prodej pozemku

----------

2 570,-

Příjmy celkem

6 686 236,-

7 840 698,53


Výdaje

rozpočet

Skutečnost

Lesní hospod. dotace ze SFŽP ve výši 72%

100 000,-

481 100,4

Místní komunikace

1 000 000,-

1 267 313,2

Autobusová čekárna

-------------

36 609,-

323 500,-

319 548,8

MŠ investice

200 000,-

-------------

ZŠ z toho i z Bílovic a UH

100 000,-

110 355,5

Školní jídelna

446 000,-

403 132,44

Místní knihovna

10 000,-

10 003,3

kaple

------------

122 329,3

Rozhlas a televize

------------

19 011,5

Místní noviny

16 000,-

16 878,8

Sbor pro občan. záležitosti

10 000,-

16 584,-

Veřejné osvětlení

100 000,-

198 204,12

Projekt. dokumentace na osvětlení (vývoz)

------------

31 500,-

Svoz komunálního odpadu

240 000,-

280 874,5

Péče o veřejnou zeleň

100 000,-

374 192,9

Sbor dobrovolných hasičů

40 000,-

62 476,-

Obecní zastupitelstvo

590 000,-

656 504,-

Provoz místní správy

1 819 000,-

2 241 387,23

Služby – sčítání obyvatel

1 400,-

1 400,-

Úroky z úvěrů

151 000,-

73 910,6

Převody z vlastních rozpočtových účtů

------------

78 981,-

Platby daní za obec

250 000,-

247 690,-

Fin. vypořádání min. let

------------

10 401,-

Neinvestiční transfery veřejných rozpočtů

------------

5 710,-

Výdaje celkem

6 106 236,-

7 409 436,80

            Tříkrálová sbírka v roce 2001 vynesla v Mistřicích 19 912,- Kč a v Javorovci 2 700,- Kč. za uherskohradišťský děkanát bylo celkem vybráno 793 500,- Kč. Částka byla použita na provoz pečovatelské služby v Uh. Hradišti, na provoz azylového domu pro muže ve Starém Městě, přímá pomoc občanům atd.

Úprava obce, doprava, spoje

            Na návsi probíhaly dokončovací práce. Navezení kvalitní hlíny, srovnání povrchu a osetí celé plochy trávou. Na hřišti TJ Sokol byla v šatnách vybudována vodovodní přípojka, která vyřeší nejen zavlažování travnaté plochy hřiště, ale i tréninkové problémy hasičů. Po dlouholetém čekání a řešení sporů, byla na horním konci obce postavena čekárna nákladem 70 000,- Kč. Malá, ale naše konstatovali občané s poděkováním obecnímu úřadu. V Javorovci na bývalé škole byla provedena výměna odpadů.

            Po celkové opravě interiéru kaple v minulém roce, byla v letošním roce provedena rekonstrukce celého exteriéru. Vše bylo prováděno za provozu a opravy byly prováděny ve velkém rozsahu nákladem 233 698,- Kč. Montáž a demontáž lešení, poškozené a zvětralé omítky byly otlučeny a nahozeny sanační omítky do 2 metrů od země po celém obvodu, oplechování a očištění střešního pláště věže včetně nových nátěrů, hromosvodu, nátěr celé fasády, zateplení zdí u původních vstupních dveří, restaurování obrazu Panny Marie na čelní zdi paní Zálešákovou z Nivnice, rekonstrukce zvonícího zařízení. Brigádnicky bylo odpracováno 1270 hodin. Nákladem 1 100 000,- Kč bylo zrekonstruováno 5000 m2 ulic a uliček v Mistřicích i Javorovci. V nové ulici v Súhradech byl navezen kakadám a položeny obrubníky. I od kaple směrem na druhou stranu bylo započato s budováním chodníku. Školní byt byl přebudován na školní družinu. V MŠ byl zřízen sklad materiálu, nové schodiště a brána, kterou byl definitivně uzavřen celý areál MŠ.

            Kaple v Mistřicích, kaplička v Javorovci a kříž u Lip směrem k lesu, byly vyhlášeny za kulturní památky.

Školství a kultura

            „Škola hrou“, toto heslo bylo v Mistřicích naplňováno doslova a do písmene. Základní školu v letošním roce navštěvovalo 62 dětí. Škola nabízela žákům nejen učení, ale i mnoho mimoškolních aktivit. Výcvik v plavecké škole, atletický čtyřboj, výuka na dopravním hřišti v Mařaticích, výuka i hry na počítačích atd.

            Ani v mateřské škole nezůstali pozadu a pro malé předškoláky bylo v průběhu celého roku sportovních akcí nepřeberné množství. Ve věku od 3 do 6 let navštěvovalo MŠ 25 dětí. Prvního dubna se děti zúčastnily vystoupení v okresním kole „Pohybem a tancem vítáme třetí tisíciletí“. Mistřické děti skladbami „Slepička a kohoutek“ a „Škola zvířátek“ sklidily opravdový úspěch. Výtvarný kroužek se zúčastnil soutěže „Děti pozor červená“. Práce Andrejky Kapříkové získala v oblastním kole první místo. Drakiáda, lehkoatletická olympiáda, výlet dětí do Buchlovic, družební setkání s MŠ Mařatice, to byla je část prací pořádaných v tomto roce.

            I v kulturní oblasti bylo po celý rok živo. Účast na tradičním rodičovském plese byla velká a veselo bylo až do rána. Úvodní tanec polonéza, předtančený žáky základní školy, zahájil plesovou sezónu.

            V polovině června se uskutečnilo setkání jubilantů – padesátníků. Po společné mši svaté, přijetí u starosty na OÚ s programem, připraveným Sborem pro občanské záležitosti, prohlídkou základní školy a obce, následovala zábava až do rána.

            Po dvou letech se znovu uskutečnilo stavění máje. V rámci zachování tradic se obecní zastupitelstvo rozhodlo vzít odpovědnost na sebe a postavit máj ve vlastní režii. Tentokrát snad přišlo diváků opravdu hodně, škoda jen, že ve slavnostním kroji byl ustrojen pouze starosta.

            Na tanečním výletišti se uskutečnilo několik zábav, tyto však vzbudily u občanů nevoli a pohoršení. Decibely hluku převyšovaly povolenou hranici a následné rušení nočního klidu a pořádku bylo až do ranních hodin slyšet z mnoha koutů obce. Vysypané popelnice, zohýbané a vyvrácené dopravní značky, rozbité lavičky, k tomuto měli občané oprávněné výhrady.

Sport a zábava

            I v letošním roce Sbor dobrovolných hasičů vzorně reprezentoval obec Mistřice a obhájil svá předcházející vítězství. Družstvo žen ze 13 závodů devětkrát stálo na stupni nejvyšším, dvakrát bylo stříbrné, jedenkrát bronzové a jedenkrát páté místo. Po deváté v řadě se ženy z Mistřic staly okresním přeborníkem. Rovněž družstvo mužů se po jedenácté stalo okresním přeborníkem a po jedenácté za sebou získalo titul vítěze Velké ceny okresu Uh. Hradiště. V Hasičské extralize ČR v požárním útoku obsadili pěkné 4. místo.

            Nezaháleli ani fotbalisté. Družstvo těch nejmladších dosáhlo nejlepšího úspěchu. Po podzimní části skončili na špici tabulky. Že je o fotbal zájem už od těch nejmenších, dokázalo 30 zaregistrovaných žáků. První mužstvo postoupilo ze základní třídy a po podzimním kole skončilo na třetím místě.

            Silná základna budoucích sportovců rostla i v atletickém oddíle základní školy.  Pod vedením paní ředitelky Horečkové dosahoval kolektiv dobrých výsledků nejen v okresních soutěžích, ale i v oblastních olympiádách.

Závěr

            Sousedské vztahy, posezení s přáteli, návštěvy příbuzných – tyto hodnoty jakoby i na vesnici byly odsunovány do pozadí. Moderní je teď grilování, opékání, posezení u bečky piva, což je ovšem bližší mladší generaci a není tak družné a přátelské, jako to bývalo v minulých dobách.


ROK 2002

Úvod

            Dalo by se říct, že rok 2002 byl opět rokem volebním. Volby do sněmovny, senátu a komunální volby. Ty poslední ovšem byly pro Mistřice nejdůležitější. Občané si zvolili nové zastupitelstvo na další čtyři roky. Čas ukáže, zda dobře, či nikoliv.

Počasí a úroda

            Po krásných bílých vánocích sníh vydržel i v první polovině ledna roku 2002. Dávno si děti neužily tak dlouho sáňkování a dovádění na sněhu. Bruslilo se i na rybnících. Teploty do -10 0C přes den a -12 0Cv noci sněhovou peřinu utužily. Až začátkem třetí dekády nastal přelom a vlivem oteplení v průběhu tří dnů všechen sníh roztál. Následoval jen občasný poprašek, který se dlouho neudržel. Nesplnily se ani naděje hospodářů a přísloví „Únor bílý, pole sílí“ rovněž nebylo naplněno. Bohužel nastaly holomrazy, naštěstí jen nízké do -8 0C v noci. Přes den teploty vyšplhaly až na 10 0C a jak už tomu bylo několik let po sobě, všechno začalo brzy pučet a rašit. Ve druhé dekádě února se objevily občasné dešťové srážky, které však nebyly příliš vydatné. Koncem února byl déšť vystřídán silným větrem.

            V březnu bylo i nadále teplé počasí, přes den 13 0C, v noci kolem nuly. Zahrádkáři už nasadili jarní česnek, mnozí nedočkavci dokonce i zeleninu. Zemědělci započali s jarním setím obilovin. Duben byl teplý a téměř bez srážek. Až 27. 4. pořádně sprchlo. Vše bylo v plném květu, jabloně, trnky i durancie.

            Slunečno, větrno, teplo od 20 až do 27 0C. První májová přeháňka a noční bouřka se dostavila 5.5.. Bylo stále teplo, ani zmrzlí se neohlásili žádnou výraznou změnou. Foukal pouze studený vítr. Všechno rašilo, tráva bujně rostla všude. Meruňky přece jen nějaké na stromech zůstaly, i když v období květu mrzlo. Vláhy bylo nedostatek. Téměř všechno se muselo zalévat. Když se seskupily mraky, všichni s netrpělivostí čekali, kdy začne pršet. Nakonec ale silný vítr vše rozfoukal. Spadlo nejvýše pár kapek a bylo po dešti. Červen byl také teplý, 20 až 28 0C to byly průměrné teploty, jen občasné přeháňky. Na Medarda sice pršelo, ale jen velmi málo. Ve třetí dekádě tropická vedra až 36 0C. Starší lidé a nemocní se srdcem měli velké zdravotní problémy. Brambory proti mandelince, rajčata proti plísni, obilí proti polehnutí a plevelům, to vše se muselo stříkat. Počáteční cena rajčat se na trhu pohybovala od 35,- Kč za kg. Nové brambory se začaly prodávat za 19,- Kč za kg. I počátek prázdnin byl stále teplý, kolem 28 0C, bez přeháněk. Až 13.7. se objevila silnější bouřka, která nenadělala velké škody. Od 15.7. se teploty vyhouply až na 30 0C, dusné počasí uspíšilo sklizeň. Žně byly v plném proudu, česnek i cibule byly rovněž dozrálé předčasně. V okolních vesnicích vydatně pršelo, kroupy napáchaly velké škody. Druhý prázdninový měsíc bylo opět teplo, bez srážek, přeháňky jen bouřkového charakteru. Září už se ohlásilo nočním a ranním chladem. Od poloviny září se už v domácnostech přitápělo. Podzimní počasí chladné, deštivé, ranní mlhy, v noci kolem 4-8 0C, přes den do 15 0C to byl říjen. S příchodem listopadu se dostavily i první ranní a noční mrazíky. Ve třetí dekádě listopadu se oteplilo, začaly kvést petrklíče, sedmikrásky, pučí hortenzie a vypadalo to jako by se probouzelo jaro. Mrazivé zimní počasí s počátkem prosince převzalo svou vládu a holomrazy až -18 0C v noci, přes den -8 0C. Sněžilo od poloviny prosince a vánoce byly jako Ladovy zimní obrázky. Oteplení v závěru roku se postaralo o to, že Silvestr byl téměř bez sněhu.

Demografický vývoj obyvatelstva

            Byly zveřejněny podrobné výsledky sčítání lidí, domů a bytů z roku 2001. obyvatel ubývá, obyvatelstvo stárne, většina lidí pracuje v průmyslu a službách, mladí dávají přednost studiu před svatbou, domů a bytů přibývá, k náboženství se od posledního sčítání hlásí o 20% méně věřících, zvýšil se počet nezaměstnaných. Toto vše vylo zjištěno z výsledků sčítání. Lidé žili v nejistotě, stresu a obavách. Banky krachovaly, lidé přišli o své úspory a jen s velkými obtížemi se jim podařilo alespoň část dostat zpět. Korupce a byrokracie bujely především ve státní správě. Za rychlejší vyřízení věcí na úřadech platili lidé a firmy zprostředkovatelům desetitisíce. Například za rychlejší vyřízení zápisu do katastru nemovitostí se platilo až 10 000,- Kč. Za urychlování povolení ke stavbě rodinného domu 10% z ceny domu, u automobilu za STK až 2000,- Kč, za přimhouření oka při dopravním přestupku stovky až tisíce, firmy za získání veřejné zakázky cca 10% z objemu zakázky, firmy za zápis a.s. do obchodního rejstříku až 50 000,- Kč.

            Pak přišel také 7. srpen 2002 – povodeň. Mluvilo se o pětisetleté vodě. Zasáhla území o rozloze 300 km, trvala 7 dní. Byla zaplavena místa v 10 krajích republiky, zaplavila 446 obcí, bylo zničeno přes 1000 domů, další musely být zbořeny kvůli narušení, škody dosáhly 73 miliard, 17 lidí zahynulo, desítky km silnic a 73 mostů bylo zničeno, byl vyhlášený stav nouze. Zasaženo bylo i naše hlavní město Praha, přes 50 000 lidí bylo evakuováno, byl vyhlášen stav nouze, bylo také zatopeno metro, historický Karlín byl pod vodou, bylo zničeno velké množství památek, zaplaveno mnoho firem, rekordní průtok vody v Praze na Vltavě byl 5300 m3 za sekundu oproti normálu 850 m3. obnova země potrvá nejméně dva roky. Nejen naše republika, ale i okolní státy Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, tyto všechny státy také byly zasaženy velkou vodou.

Veřejný a politický život

            Opět troje volby v jednom roce. V červnu 14. – 15. se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 28 stran delegovalo své zástupce. V Mistřicích 68% voličů dalo své hlasy těmto stranám:

KDU-ČSL                                       179 hlasů                             

ČSSD                                            112

KSČM                                              91

ODS                                                78

Sdružení nezávislých                         25

Strana zelených                                7 hlasů

Moravská demokratická strana           6

Naděje                                              6

Česká pravice                                   5

Životní jistoty                                     5

Strana venkova                                  4

ODA                                                  3

Volba pro budoucnost                         2

Akce za zrušení senátu a proti

vytunelování důchod. fondů                 2

Republikáni Miroslava Sládka               2

Cesta změny                                      2

Republikáni                                        1

Pravý blok                                         1

Národně demokratická strana              1

            Za Javorovec přišlo k volbám 76 voličů.

KSČM                                              23 hlasů

Koalice KDU-ČSL, US-DEU                 21

ČSSD                                              13

ODS                                                12

Moravská demokratická strana            3

Strana zelených                                 2

Strana venkova                                 1

Naděje                                              1

            Dále následovaly volby senátorů a volby komunální, které byly dominantní a v Mistřicích obzvlášť dramatické. Volby do Senátu se uskutečnily 25. – 26. října 2002. Volební obvod Uh. Hradiště měl 7 kandidátů na funkci senátora. V prvním kole nikdo z nich neobdržel nadpoloviční většinu hlasů. Do druhého kola postoupili kandidáti s největším počtem hlasů ing. Tichovský a ing. Vaculík. Druhé kolo se uskutečnilo zároveň s komunálními volbami 1.a 2. 11. 2002. Za Mistřice získal nejvíce hlasů kandidát KDU-ČSL ing. Vaculík.

            V komunálních volbách vyly na kandidátce zastoupeny tři strany.

Za ČSSD kandidovali: ing. Pavel Janás, Oldřich Abrahám, ing. Vlastimil Jánoš, František Mach, Ladislav Kopčil, Anna Hájková, Oldřich Blaha.

Za KDU-ČSL kandidovali: František Šuranský, Milan Trojek, Jaroslav Blaha, Jiří Polášek, Vladimír Sedláček, Alena Bilavčíková, Robert Omelka, Petr Blažek, Pavel Sklenář, František Medek, Josef Šupka, František Budík, Jaromír Schon, František Omelka, Jindřich Magdálek.

Za Sdružení nezávislých kandidovali: ing. Petr Kolář, ing. Jiří Huňka, František Mikel, Libor Kopčil, Martin Ondroušek, Vratislav Knap, Zdeněk Vycudilík, Tomáš Blaha, Jiří Navrátil, Miroslav Rachůnek, František Vyoral, Jan Rudinský, Petr Tureček, Petr Tománek, Jaromír Vašek.

            Předvolební agitaci předcházelo několik zveřejněných listů s objasňováním pravdy jak jednotlivců, tak i jednotlivých stran. Pralo se jak se říká špinavé prádlo. Na straně jedné zástupci KDU-ČSL versus Sdružení nezávislých kandidátů. Všichni se známe, vidíme jeden druhému až do talíře, takže každý občan si mohl udělat svůj závěr a svobodně a svědomitě volit kandidáta na další čtyři roky. K volbám se dostavilo 71% voličů, kteří dali své hlasy následovně:

KDU-ČSL –   František Šuranský             420 hlasů

                        Vladimír Sedláček               347

                        Pavel Sklenář                       318

                        Milan Trojek                          234

                        Jaroslav Blaha                      252

                        Jiří Polášek                           285

                        Alena Bilavčíková                 284

ČSSD -          Vlastimil Jánoš                     195 hlasů

Sdružení nezávislých kandidátů

                        František Mikel                     339 hlasů

                        Jiří Huňka                             331

                        Martin Ondroušek                  295

                        Petr Tureček                         295

                        Petr Kolář                            292

                        František Vyoral                   292

                        Miroslav Rachůnek              274

            Na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 15.11. 2002 byl schválen jednací řád a zvolen starosta obce pan František Šuranský, místostarosta Martin Ondroušek, dalšími členy rady byli zvoleni – Pavel Sklenář, František Vyoral a ing. Vlastimil Jánoš.

            Činnost Okresního úřadu byla ukončena 31.12. 2002.

            V našem hlavním městě se uskutečnil 21.11. summit NATO. Praha byla celá vylidněná. Necelé 2000 demonstrantů sice protestovali v ulicích, ale uskutečnil se jen klidný pochod, bez jakýchkoliv střetů s policií. Bylo projednáno rozšíření o dalších sedm nových  členů, vytvoření zvláštní jednotky – síly rychlé reakce. I občané v Mistřicích sledovali toto dění s obavami, neboť anarchisté vyhrožovali.

Hospodářský život

            Jídlo a pití v obchodech zdražilo od revoluce dvakrát až třikrát. Posledních deset let nepřineslo jen vzestup cen, ale i rozšíření nabídky. Dříve byly v obchodech nabízeny od každé potraviny jeden či dva druhy, nyní jich byly od každého druhu desítky značek. Lidé daleko více nakupovali nealkoholické nápoje. Na trhu byly desítky druhů limonád a vod. Nakupují se v baleních p šesti 11/2 kusech balík. Káva se daleko více nakupuje mletá a instantní.

Porovnání cen vybraných potravin:

zboží

1990 (v Kč)

2001 (v Kč)

Chleba kg

5,60

14,90

brambory

2,80

9,50

Vepřová pečeně

50,--

126,80

kuře

31,--

76,70

šunka

104,--

162,50

máslo

67,20

92,10

Mléko polotučné litr

3,60

13,--

Zrnková káva 10dkg

22,10

10,80

Pivo 0,5l 100

2,80

7,80

Cukr krystal kg

11,10

21,60

Rum litr

100,--

166,90

Cigarety Sparty

15,--

41,50

Úprava obce, doprava, spoje

            V kapli se pokračovalo na dalších úpravách. Panem Omelkou a Juříkem byly zhotoveny nové schody. Bratři František, Vojtěch a Antonín Poláškovi zdarma vyrobili nové vchodové dveře. Z Pozlovic byly dovezeny lavice.

            V rámci úpravy návsi po dva dny sbíralo žákovské družstvo hasičů kamení z upravené plochy. Vojáci pracující u obce na civilní službě pod vedením pana Poláška Jiřího vykonali poctivý kus práce. V obci bylo rozmístěno 15 ks laviček, pro posezení a chvíle odpočinku, v celkové hodnotě 25 000,- Kč. Ve sklepních prostorách školy vybudovali kabinet a z bývalého kabinetu vznikla počítačová učebna. I v MŠ byla upravena uhlárka na knihovnu.

V celé obci opravili značky v počtu 30 ks a v celkové hodnotě 18 000,- Kč.

V rámci zajištění dopravní obslužnosti v případě napřímení zatáček, byla provedena demolice Slováčkova domu a částečně upravena komunikace. Provedené práce byly v hodnotě 85 000,- Kč. Další akcí, o které se už dlouho mluvilo a byla konečně realizována, bylo osvětlení úseku cesty od mlékárny do Mistřic.

            OÚ dotoval z rozpočtu nákladem 25 000,- Kč autobusový spoj na noční směnu ve 20:50 hod z Javorovce. Občané chodili pěšky k obchodu do Mistřic. Za tmy a špatného počasí to byla cesta dlouhá a v úseku Hranička i nebezpečná.

            Téměř ve všech evropských zemích došlo z 21. na 22. 9. 2002 k přečíslování všech telefonních stanic. Všechna čísla jsou devítimístná. Pro okres Uh. Hradiště začínají všechny pevné linky číslem 572, pro Zlín 577. Zároveň došlo i ke zlevnění volání. Minuta hovoru v době špičky stojí 1,40 místo 3,65 Kč.


Školství a kultura

            Už tradičně se MŠ zapojila do výtvarné dopravní soutěže „Děti, pozor červená“. Kolorovaná kresba Michaely Šilhavíkové získala v krajském kole první místo. V rámci celostátního festivalu mateřských škol „Mateřinka 2002“ se děti prezentovaly skladbami na písničky Dády Patrasové. V Toporné na přehlídce nesoutěžních skladeb „Tančíme pro radost“ opět děti vystoupily se skladbou Malé kotě. Obrovský potlesk byl neklamným důkazem úspěchu a také zaslouženou odměnou. Vystoupení dětí ke Dni matek, výlet do ZOO Lešná, přátelské setkání s MŠ Mařatice, turistický výšlap do Úhrad s hledáním pokladu, opékání špekáčků na závěr roku se základní školou, to byl jen malý přehled toho, co se ve školce dělo.

            Ze 61 dětí, které v letošním roce navštěvovaly základní školu, 15 z nich usedne na podzim do lavic bílovské školy. Přibude mezi nás 8 prvňáčků. Školní družinu, nově zřízenou v prostorách domku vedle školy navštěvovalo 25 dětí. Internet do škol – tato akce se v naší škole začala realizovat již v tomto roce.

            Již osmý rok byli žáci organizováni v Asociaci sportu pro všechny. Činnost byla rozdělena do čtyř oddílů se zaměřením na sportovní hry, lehkou atletiku a u dívek atletický čtyřboj. Sedm žáků reprezentovalo náš okres na velkých atletických závodech krajů Zlín, Vysočina, které se uskutečnily v Třebíči. Výbornými výkony přispěli k celkovému 2. místu okresu Uh. Hradiště.

            V rámci zachování tradic se podařilo školské a kulturní komisi obnovit stavění máje. Jelikož se jednalo o populačně slabé ročníky, stavěli kluci a děvčata ze tří ročníků dohromady. Škoda jen, že občané tuto tradici nepodpořili svojí účastí ani při samotném stavění máje, ani večer na taneční zábavě.

            Účast na hodech také nebyla velká, ta však byla ovlivněna nepřízní počasí. Vzhledem k dešti se ani hodová chasa přes den neoblékla do slavnostních krojů. Až večer při tanečkách zazářily rukávce, ornáty, šátky v celé své kráse.

            Vánoční koledování už druhý rok se konalo 22. prosince v 16:00 hod u vánočního stromu na návsi. S koledami vystoupily jak děti MŠ a ZŠ, tak i mistřická mládež. Průvod koledníků pak procházel vesnice 25. a 26. prosince.

Sport a zábava

            Berou ryby i v Mistřicích? Ano, berou, dokonce se lovili kapři, štiky, amuři i candáti. Členové Spolku rekreačního rybaření Mistřice se starali nejen o rekultivované rybníky, ale i o jejich okolí. Zarybnění a krmení ryb platili ze svých členských příspěvků. Zbudovali si zde rybářskou chatu. Malebné zákoutí, které zde vzniklo se stalo příjemným cílem vycházek místních i přespolních občanů.

            Další aktivní složkou v Mistřicích byli členové Mysliveckého sdružení Kopec v počtu 22 členů – mužů. Honitba se rozkládá na 846 ha. Z toho lesní půdy je 73,7 ha, vodní 3,5 ha, orná půda je na 736,8 ha a ostatní půda zaujímá 32 ha. Hlavní činností sdružení bylo zajištění krmivové základny, zejména sena pro drobnou i spárkatou zvěř. V areálu bývalé drůbežárny v Súhradech si vybudovali odchovnu bažantů. Rovněž udržovali celý pozemek, který mají dlouhodobě pronajatý od obce. Každoročně pořádají taneční zábavu „Poslední leč“ v hospodě u Knotů včetně nabídky zvěřinových specialit. Zájem občanů o společenské a kulturní dění je rok od roku menší.

Závěr

            I když občané reptají, že se nic neděje, stačí si vzít do ruky dvě čísla vydaných Mistřických novin tohoto roku a po jejich přečtení musíme konstatovat, že tomu tak není. Akcí, na tak malou obec je poměrně dost, ale zájem občanů o cokoliv je malý.


ROK 2003

Úvod

            Nám, kteří žijeme v Mistřicích své denní malé i velké starosti, se ani nezdá, že se tvář obce každým rokem mění. Zavítají-li sem návštěvníci, jsou mile překvapeni. Přibývá nejen nových a rekonstruovaných domů, ale i zelených ploch a pěkných zákoutí k posezení.

Počasí a úroda

            První dny roku 2003 se vyznačovaly chladným a mrazivým počasím. Přes den se pohybovala teplota kolem -5 0C, v noci klesla až na -11 0C. Ve druhé dekádě byla přes den nula, noční mrazy -5 0C. Objevily se dešťové přeháňky, ale protože zem byla zamrzlá, déšť při doteku s ní tvořil ledovku. Po dva dny se noční mrazy vyšplhaly až k -17 0C. Teplotní rozdíly mezi dnem a nocí byly velké. Koncem ledna přes den až 6 0C a déšť se střídal se sněžením. Únorové počasí bylo typické pro množení chřipkových bacilů. Déšť, mlhy, sněžení, ve dne 5 0C, v noci mrazivo. Byly vyhlášené chřipkové prázdniny a zákaz návštěv v nemocnicích. Chřipka postihla především děti a starší generaci. Koncem února roztály i poslední ostrůvky sněhu a teplo bylo přes den až 5 0C. I začátek března byl už jarní. Při 8 0C už lidé začali chystat záhony k sázení, i když v noci byly ještě pod bodem mrazu.  Na přelomu března ještě zima jakoby nechtěla předat vládu jaru. Vše se přes noc ze 14. na 15. 3. odělo znovu do bílého hávu.silný vítr a  až 14 0C tepla brzy sníh zlikvidovaly, ale jen do začátku dubna. Pak znovu přeháňky, kroupy, sněžení. Ranní teploty až -6 0C. Velikonoce 20.4. byly slunečné a teplé. Teploty až 24 0C a první bouřka v tomto roce, s krásnou duhou, to byl závěr dubna. Začátek května byl teplý, až zmrzlí se ohlásili ochlazením a deštěm. Na Žofii přízemní mráz ožehl listy okurek, rajčat, muškátů. Po zbytek května bylo chladno, doprovázené mrholením a tím se naplnilo přísloví „Studený máj v stodole ráj.“ Tropická vedra až 33 0C se dostavila s příchodem června, téměř beze srážek, jen občasné blesky protínaly zamračenou oblohu. I po oba prázdninové měsíce provázela tropická úmorná vedra. Co se nezalévalo, nerostlo, na poli se objevily praskliny, tráva byl suchá na stojato. V červenci 14. vyjely za záhumenky první kombajny. Okurek a meruněk byla nadúroda. Vlivem veder byly velmi rozmnožené mšice na zelí, okurkách i špenátu. V porostech brambor trčely jen pahýly, neboť vše ostatní zlikvidovala přemnožená mandelinka. Dle meteorologů to bylo nejteplejší léto za 228 let. Výnosy obilí i brambor byly proti loňsku více než o třetinu menší. I zářží a polovina října byla teplým sluníčkem ozářena. Jen 5.9. byla velká bouřka s vydatným deštěm. První mrazíky uhodily 18. října a lidé spěchali s úklidem všeho, co by mohlo pomrznout. 24.10. klesla rtuť až na -10 0C. Silný, studený vítr tvořil závěr října. Na dušičky teplo až 17 0C, dále pak mlhy, mrholení, chlad a maximální teploty 5 0C. První sněhová přikrývka byla ohlášena bouřkou 15.12. ve 4:50 hodin ráno. Hustá sněhová vánice trvala asi 10 minut. V průběhu dne připadl další sníh. 17.12. do rána mráz až  -16 0C, přes den -5 0C. Další dny se oteplilo až na nulu, sluníčko zlikvidovalo poslední zbytky sněhu. 21.12. v odpoledních hodinách bouřka doprovázená silným větrem, prudkým deštěm, krupkami a sněhem. Vánoce byly bez sněhu s teplotami od -5 do +5 0C. Rybníky byly zamrzlé a poskytovaly dětem v době vánočních prázdnin sportovní vyžití. Závěr roku byl deštivý, až na Silvestra odpoledne sněžilo.

Demografický vývoj obyvatelstva

            Novinové titulky hlásaly, že průměrný plat je 15 700,- Kč hrubého. Skutečnost je ale trochu jiná. Obyčejný dělník nebo dělnice pracující např. ve firmě AVX nebo u Forschnera, což jsou německé firmy, platí průměr do 10 000,- Kč hrubého. Prodavačky v supermarketech pracující na směna a o víkendech, mají ještě méně. Přitom politici a soudci si platy neustále zvyšují. Lidé jsou zklamáni. Zkrachovala Union banka. Už asi dvanáctá v pořadí. Lidé přicházeli o své úspory. Ze zákona mají nárok na 90% svých úspor, ale maximálně na 790 tisíc korun. Co to bude papírování a času potřebného pro vyřízení, to už nikoho nezajímá. Taková je atmosféra v republice a tudíž se dotýká i našich občanů.

            Ale přece jen jsou ještě pěkné chvilky v životě, jako třeba narození dítěte. Letos jsme přivítali:

Michaela Kašná                               Jakub Jakšík

Marek Modlík                                    Emílie Kocábová

Tomáš Hubáček                              Richard Hanáček

Zdeněk Osoha                                 Valentina Ševčíková

Tomáš Gajdošík                               Štěpánka Grygarová

Adéla Plšková

            Sňatek uzavřelo 9 párů:

Petr Stašek               a          Jana Křůmalová

Marie Brázdilová      a          Martin Modlík

Richard Junek           a          Veronika Kopečná

Radek Grygar           a          Mariana Dominiková

Dagmar Pivná          a          Marcel Řešetka

Jan Sekanina            a          Kateřina Jurčová

Tomáš Polášek        a          Andrea Ondroušková

Vratislav Knap          a          Lenka Marečková

Jana Sedláčková     a          Petr Paluřík

            Rozloučili jsme se s těmito občany:

Josef Lysoněk                                  Antonín Malina

Alois Medek                                     Anna Miklová

Miloslav Berecka                             Antonie Ondroušková

Ludmila Dostálová                           Antonín Ondroušek

Josef Hromeček                              Františka Hrdinová

Ludmila Hubáčková                         Vlasta Vašíčková

            Počet obyvatel k 5. 12. 2003 byl 1165.

Vývoj v počtu obyvatel:

ROK               OBYVATEL                          ROK                           OBYVATEL

1869               995                                        1950                          1500

1880               1125                                      1961                          1611

1890               1168                                      1970                          1486                         

1900               1236                                      1980                          1329

1910               1379                                      1991                          1180

1921               1415                                      2001                          1145

1930               1398

Veřejný a politický život

            V oblasti veřejného života měl nezastupitelné místo i Sbor pro občanské záležitosti, který letošním rokem dovršil 30 let působnosti v naší obci. V roce 1973 byl založen pro pořádání kulturních a společenských akcí. Zákládajícími členkami byly učitelky Drahomíra Měšťánková, Jiřina Lapčíková, Ludmila Zupková a Jarmila Jánošová spolu s pracovnicemi MNV Jaroslavou Špačkovou, Ludmilou Kadlčíkovou a Marií Vardanovou. Práce SPOZ byla velmi bohatá. Prvotní zaměření vítání občánků se později rozšířilo o další. Slavnostní předávání občanských průkazů patnáctiletým žákům, spojené s návštěvou divadla ve Zlíně, bylo pro mnohé z nich nezapomenutelným kulturním zážitkem. Slavnostní zahájení a ukončení školního roku, návštěvy jubilantů a slavnostní přijetí rodáků padesátníků u starosty obce, besedy s branci při odchodu na základní vojenskou službu, to byly další z činností sboru. Také členové sboru navštěvovali občany v domovech důchodců o vánočích i v průběhu roku, podíleli se na zlatých svatbách, na občanských pohřbech a rozloučeních se spoluobčany. Besedy s důchodci, doprovázené vystoupením dětí MŠ a ZŠ, byly mezi občany zvlášť oblíbené. Finanční prostředky pro akce SPOZ byly poskytovány z obecního rozpočtu. Kroniku sboru po celá léta psala paní Anna Sládková, která byla v minulých letech pravidelně vyhodnocena, jako nejlepší kronikářka Sborů pro občanské záležitosti v našem okrese. V současné době jsou členy sboru Dana Magdálková, Anna Hájková, Jarmila Jánošová, Ludmila Tománková, Jiří Polášek, Jarmila Žižková, Ivana Špičáková.

Úprava obce, doprava, spoje

            I v tomto roce pod novým vedením obce se pokračovalo na úpravách a budování. Byl zbourán dům Němcových, který obec vykoupila za 350 000,- Kč. Náves byla dále upravována. U příležitosti Dne Země žáci vysbírali kamení a bylo započato s budováním chodníku od kaple na Druhou stranu. Ve Slováčkové uličce vojáci na civilní službě stavěli plot a byl částečně zpevněn povrch. Na obecním úřadě byla vybudována půdní vestavba pro umístění archivu a schůzové místnosti. Dále bylo zahájeno s rekonstrukcí interiéru kanceláře starosty. V Javorovci byla vyčištěna kanalizace u Katrňákového včetně vybudování horské vpusti, která zabrání splavování ornice do vozovky. Na ZŠ byl proveden nátěr fasády a dle požadavků hygieny proveden rozvod teplé vody na WC. Nově zbudovaný byl i chodník u ZŠ. Obec byla přihlášena do soutěže Vesnice roku. Za společenský život v obci jsme získali v silné konkurenci čestné uznání. Zpevnění části vozovky a položení obrubníků bylo provedeno u rodinného domku Hanáčkových.

Zdravotní a sociální zabezpečení

            Každý občan naší republiky je přihlášen u jedné z devíti zdravotních pojišťoven, které zaměstnavatel, případně úřad práce nebo sám živnostník zasílá z každé výplaty zdravotní pojištění. Lékař, pak za návštěvu pacienta, ošetření, předepsané léky, získává body. Tyto zašle příslušné pojišťovně pacienta a zpětně tato lékaři z pacientova účtu vyplatí peníze. Každý se sám může rozhodnout u které pojišťovny se pojistí, případně mu ji doporučí  lékař dle toho, jak mu která pojišťovna hradí platby. Pojišťovny nabízí občanům nadstandardní služby jako např. bezplatné plavání, některá očkování, částečné úhrady antikoncepce, příspěvky na léčebné a ozdravné pobyty, operace, rovnátka, brýle a další. Většina občanů naší vesnice je na doporučení obvodního lékaře pojištěna u České národní zdravotní pojišťovny kód 222.

            V oblasti sociální se stále mluví o důchodové reformě. Pro většinu lidí je  a bude starobní důchod jediným zdrojem příjmů. Do roku 1996 byl důchodový věk pro muže 60 let, pro ženy 53 až 57 let dle počtu narozených a vychovaných dětí. Nyní se důchodový věk postupně zvyšuje. K dřívějšímu důchodovému věku se u mužů připočítávají dva měsíce, u žen čtyři měsíce za každý i započatý kalendářní rok v obchodí po roce 1995. Starobní důchod je tvořen dvěma složkami. Základní výměra stejná pro všechny činí 1310,- Kč měsíčně. Individuální procentní výměra se počítá dle dosažených výdělků, které se upravují a představují osobní vyměřovací základ. Propast mezi důchodem a platem se stále prohlubuje. Průměrná penze je nyní necelých 7000,- Kč měsíčně, průměrný plat je 15 813,- Kč. i když vláda důchody valorizuje v závislosti na zvyšování cen rozdíl mezi důchodem a hrubým platem je stále větší.

Školství a kultura

            Škola se stala samostatným právním subjektem, sdružujícím Základní školu a školní družinu. Dále byla dokončena učebna s počítačovou technikou a připojením na internet. Rekonstruována byla tělocvična a vstupní prostory školy. Nově vybavena a opravena byla sborovna. Do všech oken byly zabudovány žaluzie. Po procházce školní budovou by nikdo nevěřil následujícím veršům:

„Naše škola školička,

pořádná je babička.

Je to již 115 let, kdy se narodila,

A přesto je stále veselá a čilá.

Život v ní utíká, jako vítr letí …

Ať s námi je tady ještě po staletí.“

            V letošním roce navštěvovalo školu 55 žáků. K zápisu do 1. třídy přijde 20 nových žáčků. A výhled pro příští roky napovídá, že se bude stav žáků ještě zvyšovat.

            I Mateřská škola doznala mnoha změn. Samostatná právní subjektivita se týkali i jí. V rámci schváleného rozpočtu se jednalo o samostatné rozhodování o rozdělení finančních prostředků, ale také převzetí odpovědnosti za celkový chod školky včetně zpracování účetnictví a statistik pro nadřízené orgány. Vzhledem k zapsaným 44 dětem bylo nutné otevřít druhou třídu. Pedagogický sbor se skládal ze tří paní učitelek – Zdeňky Tomáškové, Jitky Bráblíkové a Pavly Pukové. Školní zahrada byla vybavena hracími prvky, vyrobenými kyjovskou firmou NERO. Třetího oblastního kola „Uherskohradišťské mateřinky 2003“ se předškoláci zúčastnili hudebně dramatickou pohádkou „Zajíčkova chaloupka“. Výšlap do Úhrad spolu s rodiči sklízel velký úspěch, zvláště když se u rybníků vynořil vodník s pokladem sladkostí. Také výlet do Hypocentra Koryčany uváděl všechny účastníky v nadšení. Projížďka na koních byla nezapomenutelným zážitkem.

            Obec žila kulturou i v letošním roce. Koncem ledna maškarní ples s kapelou 4FO v hospodě U Kameňa byl vyprodán do posledního místa. Z nejlepších masek byly teletabies, vodníci a piráti. Na rodičovském plese v polovině února v hospodě u Knotů provedly zahájení děti polonézou a lákavým tancem ve stylu country a nadchly tak více než 120 přítomných. Stavění máje se uskutečnilo 3. května. Šest děvčat a osm krojovaných chlapců se zhostilo stavění se ctí. Vršek se nesl od Janků, večer na májové veselici bylo asi 70 účastníků, ale máj se tyčil uprostřed vesnice jen do rána. Byl podřezán, vlajka ukradena a zanechán vzkaz, s požadavkem na výkupné  - třicetilitrová bečka piva.

            Tradiční hody se vydařily. Třináct párů krojovaných, v čele se starším stárkem Tomášem Magdálkem a stárkou Andreou Pavlíkovou dovedlo hodové veselí patřičně rozvířit. I deset malých dětí v krojích svým půvabem poutalo všeobecnou pozornost a obdiv. V nich nám roste budoucí hodová chasa a naděje, že tradice a zvyky budou zachovány.

            Poslední říjnovou neděli pořádalo SRPŠ dětskou diskotéku, která se u dětí i rodičů setkala s velkou oblibou. Bohatý program sestavený z hádanek, soutěží a písniček s kytarou sestavily Andrea a Katka Pavlíkovy, za vydatné pomoci Nely Kocábové a Petry Sklenářové. O hudbu se postaral Pavel Šilhavík.

            Koledování u vánočního stromu zaznělo 21. prosince. Účast byla velká, a i přes nepřízeň počasí, nakonec hodnocení všech přítomných bylo velmi pochvalné. Malé vánoční pásmo zde předvedly děti z MŠ i ZŠ, koledy zpívala i mistřická mládež oděná v družinu doprovázející Ježíška. Každé z dětí našlo pod stromečkem malý dáreček. Slavnostní tečku udělal malý ohňostroj.

            Pro obohacení a rozšíření vědomostí, ale i ukrácení volných chvilek slouží již mnoho let obecní knihovna, čítající přes 5000 svazků. Dříve byla pobočkou Okresní knihovny B. B. Buchlovana Uh. Hradiště, od letošního roku přešla do vlastnictví obce. Je nyní umístěna v suterénu MŠ a půjčuje se každou středu od 16:00 hodin pod vedením knihovnice paní Ludmily Tománkové. V současné době je zaevidováno 72 čtenářů. Knihy se půjčují zdarma na jeden měsíc.


Sport a zábava

            Téměř třicet dětí navštěvovalo kroužek mladých hasičů při SDH Mistřice pod vedením manželů Jiřího a Lenky Poláškových. Byli zapojeni do celoroční hry Plamen, kde se umístili na stupni nejvyšším. Dále se zúčastňovali soutěží v požárním útoku zařazených do seriálu Velká cena okresu Uh. Hradiště. Starší žáci se stali vítězi této ceny. V literární soutěži „Požární ochrana očima dětí“ práce některých našich dětí postoupily do krajského kola a zvítězily. Mladí hasiči nežili jen soutěžemi a tréninkem. Společná návštěva plaveckého bazénu, exkurze v centrální stanici Hasičského záchranného sboru v Uh. Hradišti, návštěva Slováckého muzea, cyklovýlet do Uh. Ostrohu na závod tažných psů, návštěva akce „Den s modrým majákem“ s ukázkami práce profesionálních hasičů, policie a záchranné služby, to byly další společné nezapomenutelné zážitky.

            Cvičení pro ženy bylo akcí nejen pro volné chvíle, ale i pro zdraví. V pondělí cvičily juniorky, ve čtvrtek seniorky pod vedením cvičitelek Jitky Abrahámové, Martiny Ondrůškové, Venduly Špačkové. Cvičení se setkalo s velkým zájmem.

Závěr

            Až budoucí generace ocení práci a dění v naší obci. My současníci v denním shonu a starostech si nevšímáme přeměn nejen vzhledu, ale života našcich sousedů, přátel, známých, spoluobčanů. Doba je tvrdá. Na emoce, pochopení není čas.


ROK 2004

Životopis kronikářky

            Jmenuji se Lenka Kopčilová, rozená Knapová. Dne 21. února 2004 jsem byla jmenována kronikářkou obce.

            Narodila jsem se 24. srpna 1980 v Uherském Hradišti. Otec Vratislav Knap je již ve starobním důchodu, předtím pracoval jako OSVČ, také jako autojeřábník nebo řidič MTS pro Průmyslové stavby Zlín. Matka Květoslava Knapová je v domácnosti a pečuje o svoji starou matku, předtím pracovala jako vrátná a kantýnská v AGRI-M Mistřice.

            Základní školu jsem navštěvovala v letech 1986 – 1990 v Mistřicích. Od roku 1990 – 1994 ZŠ v Bílovicích. Roku 1994 jsem začala studovat na SOU a SOŠ v Uherském Brodě obor Technickohospodářské a správní činnosti a roku 1999 jsem studium zakončila maturitou. Po absolvování školy jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. V roce 2000 se mi narodil syn David, který nyní navštěvuje MŠ v Mistřicích. V roce 2004 jsem se provdala za Libora Kopčila, který pracuje jako gumař – dělník v s.r.o. Barum Continental v Otrokovicích. Nyní jsem na roční absolventské stáži v oddělení informací na Úřadu práce v Uherském Hradišti.

            Mám dva starší bratry. Bratr Vratislav Knap, který pracuje u spol. s r. o. Školák v Bílovicích. Je ženatý, má dvě děti, bydlí s rodiči v rodinném domku v Mistřicích. Bratr Radim Knap pracuje jako řidič z povolání u firmy Václavek autodoprava. Je ženatý, má jednoho syna a bydlí také v rodinném domě ve Velkém Ořechově.

            Moje rodina bydlí v rodinném domku v Mistřicích č.p. 295.

Úvod

            Opět se rok s rokem sešel a my jsem 1. ledna vyměnily starý kalendář za nový. Na začátek roku neuškodí malé zamyšlení. Stále se mluví o životním prostředí, o vzhledu obce, co je zdravé, co škodlivé, co by se mělo zlepšit apod. OÚ pronajal od Sběrných surovin kontejnery na plastové láhve a sklo, vybudoval sběrný dvůr v Mistřicích i v Javorovci, kde je možnost uložit papír, železo, 2x do roka organizuje sběr nebezpečného odpadu na náklady obce. Jsou mezi námi občané, kteří tyto možnosti využívají, ale na druhé straně se všude povalují plastové i skleněné láhve, igelitové tašky s odpady, se sklem, porceláne apod. Pokud se občané nenaučí třídit odpad, uklízet po sobě, vychovávat svoje děti a vnuky a nabádat i ostatní spoluobčany, jak se nakládá s jakýmkoliv odpadem, bude po nás potopa. Je třeba se zamyslet nad sebou, když budeme takto pokračovat, jak asi bude vypadat naše obec a její okolí?


Počasí a úroda

            Na Nový rok 2004 napadlo hodně sněhu, což dětem udělalo velkou radost a sněhu si ještě celý leden užili dosytnosti. Teplota se pohybovala od -5 0C do -11 0C. Také v únoru bylo sněhu dostatek, jen teplota klesla v noci ještě hlouběji i k -15 0C, přes den se pohybovala kolem -6 0C. Březen byl poměrně chladný, začátkem dubna se však oteplilo a jarní práce se mohly rozběhnout. Teplota i +10 0C přispívala ke zdárnému růstu všech plodin. Samotné Velikonoce připadají na Boží hod velikonoční a jsou vyvrcholením pašijového týdne, zakončujícího 40 denní půst. Velikonoce připadly na den 11. a 12. dubna. Počasí bylo teplé a příjemné. Velikonoce jsou oslavou znovuzrození, protože právě v noci ze soboty na neděli se odehrál zázrak zmrtvýchvstání ukřižovaného Ježíše Krista. Proto se tato noc nazývá Velkou nocí. Od ní je odvozen i náš název Velikonoce. Datum Velikonoc připadá na neděli p prvním jarním úplňku, který nastane po průchodu Slunce jarním bodem. Velikonocům předchází 40 denní přípravní doba – postní. Velikonoční svátky tvoří – Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční noc, Velikonoční neděle a Velikonoční pondělí. Lidé na Zelený čtvrtek jedli něco zeleného, aby si tak po celý rok zajistili zdraví. Velký pátek je den připomínky smrti Ježíše Krista, kdy se konal proces odsouzení, jeho ukřižování i pohřeb. Je to den ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Výzdoba kostela je chudá – žádné květiny ani svíce na oltáři. Písně se zpívají bez doprovodu varhan zvony mlčí. Zdraví se tento den zajišťovalo omytím v tekoucí vodě. Nejedlo se maso nehýbalo se  zemí, neboť v ní ležel Kristus. Na Bílou sobotu se neslaví mše svatá a další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou soboru nahrazuje umlklé zvony hrkání chlapců. Má zastrašit nadpřirozené síly a zlé mocnosti. Velikonoční noc, nebo-li velikonoční vigilie je oslavou svaté noci, kdy Ježíš vstal z mrtvých. Velikonoční neděle je den, kdy Kristus vstal z mrtvých za svítání. Lidé přinášeli do kostela posvětit vajíčka a vdolky, a pak si je doma mezi sebou dělili jako výraz svornosti a zdraví v rodinném kruhu. Velikonoční pondělí znamená velikonoční koledu – pomlázku, lidová tradice s projevy veselí a radostného života. Obchůzka po domech, veršovaná přání, polévání vodou a hlavně šlehání zelenými spletenými pruty, které údajně přináší „pomlazení“, ale má také vyhnat z těla všechny nemoci a zlobu. Za blahodárný akt vyšlehání se přirozeně musí platit – dárky, malovanými vejci, vyšívanými kapesníčky či stuhami. Právě vejce jsou od pohanských dob symbolem života a přicházejícího jara. Symboly velikonoc jsou beránek, řehtačka, zajíček, svíčky, obilí, pomlázka a kraslice. Beránek je symbol pocházející z židovské tradice. Izraelité se považovali za Boží stádo jejich Bůh byl pastýř, který bere své obce od náručí. V lidové tradici se peče a zdobí koláč ve tvaru beránka. Řehtačka – věřilo se, že na znamení smutku nad ukřižováním Ježíše odletěly na Velký pátek zvony do Říma, a až do Bílé soboty se nesměly rozeznít. V lidovém pojetí je nahrazovaly řehtačky, klapačky a jiná dřevěná rámusila. Zajíček je v lidové tradici symbolem štěstí a plynoucího času. Bývá označován i jako symbol zmrtvýchvstání, protože nemá víčka a jakoby nikdy nespí. Svíce přináší světlo, tedy život. Velikonoční svíce symbolizuje i zmrtvíchvstání Krista. Vysévání obilí symbolizuje začátek zemědělských prací. Do misek se zasazují i květiny – hyacinty, narcisy, krokusy, tulipány, sněženky a petrklíče. Pomlázka – aby děvčata byla veselá a zdravá po celý rok, dostávala od chlapců výprask pomlázkou opentlenou veselými mašlemi a spletenou z mladých proutků – symbolů svěžesti a síly. Ale pozor: pomlázka se původně netýkala jen dívek! Hospodář kdysi vyšlehal čeládku, aby nebyla líná. Kraslice znamenají životní sílu a plodnost. Nejdůležitější barvou při jejich barvení je červená, což je v lidovém pojetí barva života. Nejčastějšími motivy při malování vajíček byly rostliny, slunce a hvězdy. Kraslice se kraj od kraje zdobily různými technikami – nejen klasickou malbou, ale třeba i voskem nebo batikou.

            Květnová teplota byla hodně kolísavá, teplo vystřídalo chladno. Červen sebou přinesl vysoké teploty kolem 30 0C, což mělo za následek několik prudkých bouřek i s krupobitím. Dětem začaly prázdniny teplým počasím, druhý týden v červenci se však značně ochladilo a teplota se pohybovala kolem 22 0C. Zbytek léta byl poměrně teplý s malým množstvím srážek. Úroda plodin, obilí i ovoce byla celkem průměrná. Vše bylo včas a v pořádku sklizeno a uskladněno. Listopad byl teplý s občasným mrholením, mlhou a teplotami od +5 0C do +9 0C. Prosinec byl teplý, dosti mokrý, s teplotou v noci kolem +5 0C, přes den i +9 0C. Vánoce byly blátivé a deštivé. Děti si tedy o vánočních prázdninách sněhu vůbec neužily. Konec roku byl nezvykle teplý.

Jak bývalo 1. března?

 

Rok

0C den

0C noc

1996

1

-2,6

1997

12

0

1998

3

-1

1999

7

1

2000

9,7

2,8

2001

5

-5

2002

8

0

2003

10

1

2004

-2

-5

Demografický vývoj obyvatelstva

            Naše obec měla na začátku (1165) i na konci (1163) roku 2004 téměř shodný počet obyvatel. Přistěhovalo se 15 osob a stejný počet se i odstěhoval. Sňatků bylo uzavřeno 12. Dětí se narodilo 12 a 14 občanů zemřelo.

Narodilo se 8 děvčat a 4 chlapci:

Jana Polášková        č.p. 376                     Šimon Kaňovský                  č.p. 287

Sára Palčíková         č.p. 11                        Nancy Šťastná                      č.p. 254

Štěpán Knap             č.p. 210                     Natálie Ševčíková                č.p. 103

Sára Tomičová         č.p. 172                     Sabina Švecová                   č.p. 39

Anna Modlíková        č.p. 364                     Marek Tománek                   č.p. 384

Petr Vaněk                č.p. 148                     Daniela Fornůsková č.p. 412


Sňatek uzavřeli:

Jiří Ševčík                  a          Monika Dvořáčková

Hana Stašková         a          Volodymyr Volodymyrovič Havrylyk

Lukáš Voldřich          a          Kateřina Miklová

Alžběta Malinová      a          Jaroslav Stehlík

Petr Tománek           a          Stanislava Tichá

Petr Bilavčík              a          Alena Macková

Martina Jurčová        a          Jiří Horenský

Kristýna Žišková       a          Aleš Abrahám

Lenka Knapová        a          Libor Kopčil

Jana Polášková        a          Milan Králík

Alena Huňková         a          Robert Štěrba

Monika Vyoralová    a          Jiří Schon

Navždy nás opustili:

Alois Knot                             Vlastimil Lysoněk

Ludmila Vašátová                Antonín Kromsián

Antonín Dostálek                  Pavel Večeřa

Zdeněk Mach                        Augustin Šuranský

Alois Žižka                            Alois Ondroušek

Josef Polášek                      Marie Štěpaníková

František Budík                    Emílie Tománková

            Všichni jmenovaní zemřeli přirozenou smrtí. Pan Pavel Večeřa č.p. 137 zahynul tragicky při přecházení vozovky směrem od Kněžpole do Mistřic. Kdy zřejmě pod vlivem alkoholu přecházel neopatrně vozovku a srazilo jej projíždějící osobní auto. Při převozu do nemocnice v Uh. Hradišti svým těžkým zraněním podlehl. Byl rozvedený, ale zanechal po sobě dva nezletilé syny. Zemřel ve věku nedožitých 37 let. Událost se stala dne 28. 6. 2004.

            Míra nezaměstnanosti platná k 31.12. činila průměr za rok 2004 10,3%. V roce 1998 to bylo 6,0%. V roce 1999 8,5%. V roce 2000 9,0%. V roce 2001 8,5%. V roce 2002 9,2%. V roce 2003 9,9%. Celkem bylo ke konci roku 2004 evidováno 541 675 nezaměstnaných, z toho 276 254 žen, 74 675 ZPS a 47 260 absolventů škol a mladistvých.

            V roce 2004 vzrostl plat o 3,7%, v roce 2003 to bylo o 6,5%. Průměrný měsíční plat činil 18 037,- Kč hrubého. Faktem bylo, že polovina pracujících lidí měla plat asi 15 000,- Kč hrubého.


Kolik si kdo vydělal v roce 2004

ODBOR

Prům. měsíční hr. mzda v Kč

celkem

18 035

Zemědělství, myslivost, lesnictví

13 131

Rybolov, chov ryb

15 368

Těžba nerostných surovin

21 128

stavebnictví

18 102

Obchod a opravárenství

18 383

Ubytování a stravování

13 006

Finanční zprostředkování

35 446

vzdělávání

16 417

Zdrav. a sociální péče, veter. činnost

16 758

Poslanec + senátor     =   minimálně

54 500

Spodní věková hranice pro funkci

¨   - volební právo                      18 let

¨   - poslanec                             21 let

¨   - kněz                                     25 let

¨   - soudce                                30 let

¨   - senátor                                40 let

¨   - prezident                             40 let

¨   - ústavní soudce                   40 let

¨   - premiér                               bez omezení

Veřejný a politický život v obci

            V průběhu roku došlo v naší obci k výměně starosty, místostarosty a jednoho radního. Zastupitelstvo zůstalo ve stejném složení.

Dříve:                                                                        Změna:

Starosta                     František Šuranský              Martin Ondroušek

Místostarosta            Martin Ondroušek                Alena Bilavčíková

Radní                         František Vyoral                      zůstal

Radní                         ing. Vlastimil Jánoš                  zůstal

Radní                         Pavel Sklenář                       Petr Tureček

            Ve dnech 5. a 6. 11. 2004 se konaly volby do krajského zastupitelstva Zlínského kraje. Z celkového počtu 790 oprávněných voličů přišlo volit 292. Celková účast ve volbách činila 35%.

Volební strana                                                                                             celkem hlasů

KDU-ČSL                                                                                                                131

ODS                                                                                                                        68

KSČM                                                                                                                      53

Správný směr                                                                                                          23

ČSSD                                                                                                                      23

Evropští demokraté a Nezávislí starostové pro kraj                                                        8

Zlínské hnutí nezávislých a Politické hnutí SNK sdružení nezávislých                                4

Za prosperitu a jistoty východní Moravy                                                                        4

Nezávislí                                                                                                                    3

Strana zelených                                                                                                         2

Dělnická strana                                                                                                          1

            Ve dnech 11. a 12. září se v Uh. Hradišti konala velká kulturní akce s názvem „Slavnosti vína a otevřených památek“. Zúčastnily se jí tři desítky měst a obcí. Také obec Mistřice měla tu čest zúčastnit se slavnosti spolu s obcí Kněžpole jako Region za Moravú. Začátek akce byl v Mařaticích u vinných sklepů, odtud se celý průvod přesunul na náměstí, kde se jednotlivé obce prezentovaly. Poté se zástupci každé obce odebrali ke svým stanovištím. Naše obec měla stánek ve Smetanových sadech vedle Slovácké búdy, kde bylo připraveno občerstvení, víno i dobrý burčák, který k takovéto akci neodmyslitelně patří. K poslechu hrála nejen Kněžpolanka, ale i folklorní soubory, které vystupovaly na pódiu. Mistřická chasa v zastoupení Andrea a Kateřina Pavlíkovy, Nela Kocábová, Pavel Medek, Tomáš Magdálek a Milan Trojek zde prezentovali kroj v němž mládež staví máj. Počasí této akci přálo.ódiu. Mistřická chasa v zastoupení Andrea a Kateřina Pavlíkovy, Nela Kocábová, Pavel Medek, Tomáš Magdálek a Milan Trojek zde prezentovali kroj v němž mládež staví máj. Počasí této akci přálo.

Úprava obce

            I v roce 2004  se vykonalo hodně práce. Byla opravena část komunikace v ulici „Nová“. Nebylo to malá částka, která se musela investovat, stála 2 miliony korun. Nejnutnější opravy obecní komunikace, která byla ve velmi špatném stavu stála 170 000,- Kč. Také výkup pozemků na kterých se nachází hřiště TJ a které nyní náleží obci, představoval částku kolem 250 000,- Kč. Byl vyhotoven projekt cesty a napřímení zatáček, s tím související vykoupení domu paní Močičkové č.p. 180 (budoucí točna a zastávka). Současně s projektem cesty musela dát obec vypracovat i projekt kanalizace + geovrty, bez nichž by stavební povolení OÚ nedostal. Tento projekt byl k nahlédnutí na Obecním úřadě. Průtah Mistřicemi byl připravován za pomoci ŘSZK.

            Byla podána žádost na Ministerstvu zemědělství o dotaci napojení Mistřic na ČOV Uh. Hradiště, kvůli špatnému stavu kanalizace před budovou OÚ. Hodnota díla se pohybuje v částce 15 milionů korun. Také byla opravena budova OÚ, která byla postavena před 40 lety a byla již zastaralá a nevyhovující. Byla vyměněna elektroinstalace, odpady i veškerá okna. Tato generální oprava si vyžádala finanční náklady v hodnotě Kč 1 480 000,-.


            Na ZŠ byla opravena a udělána nová omítka, byla vyměněna všechna tělesa ústředního topení a přivedena teplá voda na veškerá WC. Také domek školní družiny se dočkal výměny vybavení v kuchyňce.

Zdravotnictví a sociální zařízení

            V budově OÚ má již od 1.1. 1992 soukromou ordinaci MUDr. Jiří Kapřík s dcerou MUDr. Janou Kubálkovou. Ordinační hodiny byli každý pracovní den a to:

Po       od 12:00 – 16:30

Út        od 12:00 – 15:00

St        od 6:00 – 11:00

Čt        od 10:00 – 14:00

Pá       od 6:00 – 11:00

Jako zdravotní sestra zde působila manželka MUDr. Kapříka Jana Lapčíková a Martina Čechová.

            Každých 14 dní dojíždí do ordinace doktora Kapříka dětská lékařka MUDr Jana Požárová, která má svou ordinaci ve zdravotnickém zařízení v Bílovicích. Zde chodí maminky se svými dětmi do poradny. Jinak je doktorka Požárová k zastižení každý pracovní den v Bílovicích.

            Měla zde také svou ordinaci doktorka Milada Přikrylová, zubní lékařka, tato praxe však byla v letošním roce ukončena a pacienti musí dojíždět kvůli ošetření do ordinace v Bílovicích, případně do ordinace doktorky Hedy Karáskové v Jarošově. Ženský lékař Roman Červinka má stále svou ordinaci dvakrát týdně v Bílovicích nebo také v Uh. Hradišti. Ordinační hodiny v Bílovicích doznaly změny kvůli návštěvám pracujících žen a to – pondělí od 7:30 do 12:30 a ve středu od 13:00 do 17:00 hodin. Dětská logopedie doktorky Ireny Hradilové má ordinační hodiny nejen v Bílovicích, ale také v Uh. Hradišti.

            Pokud tito lékaři občanům nevyhovují nebo potřebují jiné a speciální vyšetření musí tato hledat v nemocnici s poliklinikou Uh. Hradiště nebo v ordinacích soukromých lékařů.

Školní družina

            Jako nejlepší prevence proti všem nežádoucím jevům našich dětí se jevilo smysluplné využití jejich volného času. Proto mohli žáci ZŠ navštěvovat kroužky flétny, keramiky, aerobiku, sportovních her, anglického jazyka, práce na PC. Byla to radost pozorovat děti, jak umí pracovat s počítačem a umí si vyhledávat pomocí Internetu informace, které je zajímají a které potřebují ke svému vzdělávání.

Jídelna

            Vedoucí školní jídelny byla i nadále paní Jitka Šáchová, hlavní kuchařkou byla paní Hana Čadová a pomocná kuchařka paní Miroslava Sklenářová. Od 1. září byl zvýšen poplatek za obědy pro důchodce i pro ostatní strávníky a to:

Dosud                               nyní

důchodci    30,-                  35,-

ostatní       35,-                  40,-

Poplatek dětí ZŠ a MŠ zůstal stejný. Rodiče dětí v MŠ celodenně zaplatili 20,- a bez odpolední svačinky 16,-. Rodiče dětí 1.-5. ročníku ZŠ platili 14,-.

Školství a kultura

            Začátkem ledna, již tradičně na Slavnost Zjevení Páně – Tří králů, se rozešli po naší obci koledníci, aby koledovali ve prospěch rodin a lidí v nouzi u nás i v zahraničí. V naší obci bylo takto vybráno celkem Kč 23 156,-. Snad i v roce příštím budeme tak štědří a našed dary pomohou těm nejpotřebnějším.

            V neděli 19.12. připravila mistřická mládež spolu s dětmi ze ZŠ a MŠ „Koledování u vánočního stromu“. Průvod účinkujících vyšel od OÚ k vánočnímu stromu na návsi, kde všichni předvedli svá pásma, děti zavěsily vyrobené ozdoby na stromek a ti nejmenší byly obdarovány drobným dárkem. Akce byla zakončena slavnostním ohňostrojem. K občerstvení byl k dispozici dobrý bílý i červený svařák a možnost zakoupení zabijačkové speciality. Koledování bylo sice bez sněhu, ale lidí se sešlo hodně a počasí bylo příjemné.

            Na podzim byl do knihovny, která se nachází v suterénu MŠ, instalován počítač s Internetem. Případní zájemci nebo lidé navštěvující knihovnu mohli tohoto využívat zdarma ke své potřebě každou středu od 15:30 hodin.

            V neděli 27. 6. se v zámeckém parku v Bílovicích uskutečnil 1. Mezifarní den. Autorem myšlenky setkání farníků ze všech obcí farnosti Bílovice a Březolupy byl místní kaplan P. Kryštof. Na několika setkáních organizačního výboru se doladily detaily, rozdělila organizace i účast programu. Program zahájila mše svatá. Po ní následoval společný oběd v chovatelském zařízení i v parku. O půl druhé začal kulturní program. Za doprovodu cimbálové muziky Včelaran se jednotlivé obce představovaly. Každá obec vyslala svého zástupce, který všechny zúčastněné seznámil stručným povídáním s historií své obce i současností.

            Prezentaci podpořily také pečlivě připravené nástěnky s množstvím fotografií, na kterých se slovem i obrazem dokumentoval život a dění v obci. Po představení všech obcí následoval rozhovor s hlavními postavami celého dne, tedy s panem farářem a kaplanem. Následovala taneční zábava až do večerních hodin. K tanci a poslechu hrála Topolanka a Kněžpolský výběr. Po celý den bylo připraveno pestré občerstvení a množství atrakcí pro děti. Největšího úspěchu u dětí dosáhl skákací hrad a projížďka na voze, kdy kočího po nějaký čas dělal sám pan farář. Celou povedenou akci zakončil velký ohňostroj. Za zdárný průběh celé akce patří velký dík všem pořadatelům a dobrovolníkům, kteří se ujali nelehkého úkolu a pomohli připravit tento nádherný den.

            Tak jako každoročně se konaly druhý říjnový víkend tradiční Slovácké hody s právem. Počasí hodům zrovna nepřálo, přesto chasa výskala a veselo bylo jak se patří. V nebývalém počtu 15 párů se mistřická chasa ubírala dědinou k mladšímu stárkovi Zdenkovi Trčkovi a mladší stárce Martině Janků. Poté šli pro staršího stárka Pavla Kutru a starší stárku Vendulu Navrátilovou. Čelo průvodu tvořili nejmladší, kteří již čtvrtým rokem byli nejkrásnější ozdobou našich hodů. Maminky a babičky je vypravili v hojném počtu, což je zárukou pokračování a zachování tradic a zvyků pro budoucí pokolení. Sváteční kroje si hodová chasa kvůli počasí oblékla až k hodové muzice, přesto byly hody vydařené.

            V srpnu 2004 proběhlo v naší obci setkání „Zasloužilých hasičů“ Zlínského kraje . Setkání se zúčastnilo téměř pět desítek nositelů titulu „Zasloužilý hasič“. Tento titul je nejvyšším oceněním členům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska za dlouholetou poctivou a obětavou práci v dobrovolné požární ochraně. Mezi nositeli tohoto titulu jsou i 2 členové sboru dobrovolných hasičů naší obce. V roce 1992 byl tento titul udělen Františku Poláškovi, který se stal členem sboru roku 1953. Od roku 1957 zastával funkci velitele a od roku 1985 funkci starosty našeho sboru. Řadu let také zastával funkci místostarosty sboru. Oba dva jsou stále aktivními členy hasičského sboru. Setkání se zúčastnila velká řada významných hostů, přední představitelé okresních sdružení hasičů okresů Kroměříž, Uh. Hradiště, Vsetín a Zlín, starosta krajského sdružení hasičů Václav Holásek, ředitel HZS ZK plk. Ing. Mojmír Jurka, hejtman ZK ing. František Slavík a starosta sdružení hasičů ČMS ing. Karel Richter. Celé setkání bylo zahájeno přivítáním v hasičské zbrojnici, kde přítomné provedl zbrojnicí velitel sboru Josef Polášek. Poté následovala slavnostní schůze v Pohostinství u Knotů, kde byli všichni mimo jiné také přivítáni starostou obce Martinem Ondrouškem, který je také seznámil s historií obce a starosta sboru Martin Polášek seznámil přítomné s více jak stoletou historií místního hasičského sboru.

            Kapacita obou tříd MŠ byla v roce 2004 plně využita. 1. třídu dole s názvem „Ježečci“ mají na starosti paní učitelky Zdeňka Tomášková a nová učitelka Hana Němečková. 2. třídu nahoře s názvem „Medvědi“ mají na starosti paní ředitelka Marcela Fusková a učitelka Jitka Bráblíková.

            Každé jaro pořádá MŠ s dětmi turistický výšlap do Úhrad. Děti se prochází přírodou po cestě, kterou paní učitelka s maminkami vyznačí fáborky a plní úkoly – to děti musí, jinak by se s nimi vodník „Kačák“ nerozdělil o poklad.

            I V roce 2004 se děti MŠ účastnily 9. 3. Uherskohradišťské Mateřinky v Klubu kultury, která se konala již devátý rok a byla součástí celostátního festivalu mateřských školek. Zde děti vystoupily se skladbou pod názvem „Hradišťská dopravní špička“. Každá školka měla na svůj program časový limit, který porota pečlivě a přísně hlídala. O to více úsilí bylo nutno věnovat vytvoření vlastní choreografie, aby vystoupení působilo kompaktně, mělo myšlenku a hlavně, aby zaujalo děti samotné. Toto vystoupení bylo něčím novým a vymykalo se standardu a děti s touto skladbou zvítězily. Nechyběla v ní rytmika, dynamika, spontánnost, výchovná myšlenka. Hudební námět čerpaly paní učitelky z písní Zdeňka Svěráka. 8.4. se MŠ zúčastnila s touto skladbou také okresní soutěže a veřejné regionální přehlídky pohybových skladeb v Uh. Brodě, pořádané regionálním centrem Sportu pro všechny Uh. Hradiště. Také tady zvítězily a odvážely si vítězný pohár. Poté následovala Krajská soutěž ve sportovní hale Střední průmyslové školy ve Zlíně. Pořadatelem byla komise TVV Krajské asociace Sportu pro všechny Zlínského kraje ve spolupráci s regionálním centrem České asociace Sportu pro všechny Zlín. I z této akce si odvážely vítězný pohár za 1. místo v krajské soutěži.

            Květen je měsíc výletů. Paní učitelky upustily od tradičních oblíbených míst jako byli Lešná, Buchlo, Buchlovice. A tak se výlet konal 17.5. do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Počasí přálo a tak si děti prohlédly valašské městečko, dědiny, mlýn, kovárnu i pilu. Zejména praktické věci děti zaujaly. Nejvíce se líbila valašská dědina – domečky, v jednom panímáma připravovala valašskou polévku, v druhém bába bylinkářka sušila bylinky. V areálu dědiny pobíhaly ovečky, kozy, koně. Každý koupil nějaký dárek a jelo se domů.

            Není mnoho obcí, kde se zachovalo vítání občánků. Bývá to hezké nedělní odpoledne. S voničkou básniček, písniček a přání přišli popřát i děti MŠ.

            Pěkné, přímo „hasičské odpoledne“ pro děti MŠ a ZŠ, připravili manželé Lenka a Jiří Poláškovi, dlouholetí vedoucí mladých mistřických hasičů. Nejdříve mladí hasiči zahráli ve školce maňáskové divadlo. Po svačině následovala prohlídka hasičské zbrojnice, ukázka techniky a věcných prostředků požární ochrany, práce se džberovkami. Zajímavá byla i ukázka činností mladých hasičů na fotbalovém hřišti. Předškolní děti nejsou členové hasičského sboru, ale v MŠ se již setkávají s požární tématikou prostřednictvím knížek, didaktických her, apod. Děti poté namalovaly obrázky do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Jako poděkování za spolupráci při propagaci požární ochrany na školách získaly děti MŠ „Čestné uznání:“

            Děti MŠ absolvovali předplavecký výcvik organizovaný Plaveckou školou v Uh. Hradišti. Děti se také zúčastnily 5. ročníku nesoutěžní veřejné prohlídky pódiových skladeb s názvem „Jsme v pohodě“ v Březolupech dne 25. 4..

            Poslední červnový týden tradičně patřil rozloučení s dětmi, které odcházejí po prázdninách do ZŠ a vzpomínkou na léta prožitá ve školce jim bude pohádková knížka.

            Protože obě třídy byly zaplněny „starými“ i novými dětmi, byly všechny přijaty kamarádsky. Napomohla tomu i vycházka k Hrubému Boru spojená s hrou „Hledání pokladu skřítka Podzimníčka“, kterého děti potkali na kraji lesa při cestě po zelené turistické značce. Podzimníček má děti rád. Seznámil je se svým královstvím, učil je poznávat stromy podle listů, lesní plody, rostlinky, zvířátka – ta podle obrázků. Tak i děti, které se trošku bály se brzy staly jeho kamarády.

            K tradicím patří také mikulášská besídka a příprava na vánoce. Tradice masopustu je v našem regionu udržovaná poměrně málo ve srovnání s oblastí Bílých Karpat. Přesto se snaží paní učitelky ji dětem přiblížit. Děti si nasadily masky a v čele s medvídkem znělo školkou: „Pod šable, pod šable…“ a šlo se do kuchyně: „Tady nám dajů, komára zabili slaniny majů“. A paní kuchařky poté přinesly dětem čerstvě usmažené voňavé koblihy se šlehačkou. Fašank sice skončil, ale pěkný zážitek dětem zůstane.

            V roce 2004 navštěvovalo ZŠ v Mistřicích téměř 60 dětí. Škola nabízí vzdělání s plně kvalifikovaným učitelským sborem. Ředitelkou školy je stále Mgr. Zdenka Horečková, k učitelskému sboru patří paní učitelky Mgr. Pavla Chocholatá, Mgr. Hana Somrován, Hana Čabalová a Kateřina Staňová.

            Všichni žáci absolvují po celých 5 let docházky plaveckou výuku v Uh. Hradišti. ZŠ se také účastnila mnohých sportovních soutěží. V roce 2004 to byl úspěch s druhým místem, kterého dosáhl Jakub Rytíř č.p. 267 na krajském kole atletiky ČSASPV v jednotlivcích a byl také členem vítězného družstva okresu Uh. Hradiště, které reprezentovalo kraj Zlín v celostátním kole. Poprvé v historii školy byly paní učitelky s dětmi na škole v přírodě, kde se všem moc líbilo.

            25.6. se konala školní akademie ZŠ a MŠ na Tančáku, kde děti cvičily a předváděly svá vystoupení s úsměvem na tváři. Počasí akci přálo.

            15.12. se již potřetí konala ve škole akce s názvem „Den otevřených dveří a srdcí“. Byla to velká výtvarná výstava, při které si děti prodávali své výrobky. Akce byla také spojena s prodejní výstavou knih. Část výtěžku věnuje škola vždy na charitativní účely.

            Dne 19.11. se konala valná hromada TJ, která má velmi dobrou členskou základnu – 147 lidí. Organizaci řídil 9 členný výbor, který se snažil navazovat na zápal svých předchůdců a pokračoval ve zvelebování sportovního stánku, Mistřice mají hřiště odpovídající požadavkům moderního sportu. Šatny jsou na velmi dobré úrovni se sociálním zařízením, vytápěnými sklepy s vodovodní přípojkou a studnou, která slouží k pravidelnému zavlažování hlavního i tréninkového hřiště. Byla předělána elektrika v šatnách i na závlahovém zařízení. Rovněž výstroj jednotlivých družstev je více než dobrá. Hlavní organizační záležitosti kolem TJ nesli na svým bedrech hospodáři: paní Sklenářová Ludmila a pánové Sklenář Pavel, Šimík Petr a Mrazík Jaroslav.

             V roce 2004 bylo započato s další úpravou hřiště, takže bylo vyrovnáno, oseto včetně dalších souvisejících úprav kolem. K tomu přispěly i brigády členů – 28 brigádníků.

            Myslivost není jen lov, ale je to celoroční práce a starost o zvěř, krmná zařízení, myslivecká políčka a areál bažantnice.

            V areálu bažantnice v Súhradech byla ve spolupráci s OÚ navezena a rozhrnuta zemina a vysázeno 20 ks jabloní. Byla vyčištěna studna, opraven přívod vody do areálu a opravena část voliér. Za spolupráce AGRI-M Mistřice, kde členové mysliveckého sdružení brigádně ořezávali stromy a prováděli oplocení farmy, poskytla farma odpadní obiloviny pro krmení zvěře.

            Na jaře zažádalo Myslivecké sdružení o dotaci Ministerstvo zemědělství ČR na podporu ohrožených druhů zvěře – koroptve polní. Výše dotace byla 8 tisíc Kč. Náklady na zakoupení a dopravu 40 ks koroptví činily 11 tisíc Kč. Koroptve byly vypuštěny 7.11. v lokalitách jejich přirozeného výskytu – Kuchyňky, Háje a ve vinici. Jejich vypouštění byl přítomen zástupce Krajského úřadu Zlínského kraje – odboru životního prostředí.

            Každý rok pořádají členové Mysliveckého sdružení vycházku s dětmi do přírody, která má naučně poznávací charakter.

            Již 5 let funguje oddíl mladých hasičů (MH) v Mistřicích. Činnost tohoto oddílu byla pestrá. Mimo pravidelné tréninky a soutěže, které tvořili samostatnou kapitolu činnosti, se účastnili i některých mimosoutěžních akcí. 26.3. absolvovali zkoušky odbornosti ve Vlčnově. V odbornostech „preventista“,  „strojník“, „cvičitel“ a „kronikář“ prokázali všichni potřebné znalosti jak při testových otázkách, tak při ústním zkoušení.

            29. 5. uspořádal oddíl MH ukázkové odpoledne pro rodinné příslušníky a zájemce z řad spoluobčanů. Společně s MH z Bílovic a Nedachlebic předvedli štafetu 400 m podle mezinárodních pravidel CTIF, štafetu 4x60 m a štafetu dvojic. Odpoledne zakončili posezením u táboráku zpestřené připraveným programem. 24.10. uskutečnili výlet do aquacentra Delfín v Uh. Brodě spojený s exkurzí požární stanice HZS. Zpáteční cestou se vydali „po stopách“ pomníčků obětí nezodpovědných řidičů, které v hojném počtu lemují silnice našeho okresu. MH se zapojili do celoroční soutěže s názvem Hry Plamen, kde znovu potvrdili, že patří k nejlepším v okrese. Jak starší žáci (11-15 let) tak i ti nejmenší (6-11) stanuli na stupních vítězů, když obojí obsadili druhé místo za Vlčnovem. V měsících květnu a červnu absolvovali MH celkem 8 soutěží v požárním útoku zařazených do seriálu nazvaného Velké cena okresu Uh. Hradiště. Starší žáci se stali suverénními vítězi této Velké ceny, když získali plný počet bodů na všech soutěžích. Druhé družstvo starších žáků složené pouze z dívek obhájilo pěkné 4. místo z roku 2003. Mladší žáci skončili ve své kategorii druzí v okrese a polepšili si tak o dvě příčky oproti roku 2003.

            11.9. se starší i mladší hasiči zúčastnily soutěže O putovní pohár ředitele HZS Zlínského kraje. Obě družstva byla vybrána společně s Vlčnovem jako nejlepší kolektivy našeho okresu. Práce s mládím je časově velmi náročná. Proto je potěšitelné, že mládež dovršením 15 let neztrácí zájem o rozvíjení svých hasičských dovedností. Důkazem toho bylo nově utvořené družstvo dorostenců a poprvé v novodobé historii sboru též družstvo dorostenek. Tito dorostenci a především dorostenky velmi úspěšně absolvovali několik soutěží v kategorii dospělých.

            Kolektiv I. družstva mužů SDH Mistřice si vedl velmi úspěšně. Celkem se zúčastnilo 38 závodů v 15 okresech České i Slovenské republiky. I přes několik nezdarů bylo I. družstvem mužů přivezeno do naší obce 13x 1. místo, 8x 2. místo a 5x 3. místo. Po několika letech došlo opěk k vylepšení osobního rekordu a to 15.8. na Kunovické „Bělince“ na vynikajících 17,37 sekund. Tento čas je také nejlepším časem dosaženým na okrese Uh. Hradiště. Také si kolektiv mužů vylepšil několik dalších traťových rekordů i mimo náš okres. Mezi největší úspěchy roku 2004 patří vítězství závodu „O pohár starosty ÜSH ČSM“ ing. Karla Richtera a v soutěži „O slovácký džbánek“ pořádaný pro pět nejlepších družstev z okresů Břeclav, Hodonín a Uh. Hradiště. V 16. ročníku Velké ceny OSH okresu Uh. Hradiště toto družstvo opět po roční pauze dokázalo zvítězit, když vyhrálo z devíti závodů sedm a 1x se umístilo na místě druhém, započítáváno bylo 8 závodů. Týmu se také podařilo získat 14. titul přeborníka našeho okresu.

Různé

Události roku – celostátní

·    1. května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie (EU). Členství v EU občanům zajistilo přístup k evropským strukturálním fondům, naši občané mohou využívat výhod systému EURES = poradenská  a informační síť, která usnadňuje a podporuje volný pohyb pracovníků v rámci Evropského hospodářského prostoru. Občané ČR, kteří legálně pracují v jiné členské zemi, mohou využívat stejných výhod jako tamní zaměstnanci. Také cestování v zemích EU je pro naše občany jednodušší.

Evropská unie je společenství, které zahrnuje 25 zemí a to: Belgii, Nizozemí, Francii, Lucembursko, Irsko, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Spojené království, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Maltu, Německo, Rakousko, Dánsko, Švédsko, Norsko, Itálii, Finsko a nyní i Českou republiku.

·    Od 1. května byl zvýšen rodičovský příspěvek z 2552,- na 3753,- Kč a navíc si mohli rodiče pobírající tento příspěvek neomezeně přivydělávat, což dříve nebylo.

·    V červnu byl vyplacen celostátně jednorázový příspěvek 1000,- Kč všem důchodcům. V červnu byla také vyplacena celostátní jednorázová dávka na jedno nezaopatřené dítě ve výši 2000,- Kč.

·    V květnu se zvýšilo DPH z 5% na 19%.

·    Od 1. října nabyl platnost nový zákon o nezaměstnanosti, který by měl výrazně napomoci ke snížení míry nezaměstnanosti. Zákon upřesňuje a zpřísňuje postupy a podmínky při zprostředkování zaměstnání Úřadem práce.

·    K 31.12. byla zrušena povinná základní vojenská služba. Zároveň také skončila služba civilní.

Obec Mistřice

O rozmarné Terezce

            Nedaleko Uherského Hradiště stával nad dědinou Mistřice zámek, v němž žil pan Ješek Kužel z Mistřic se svou manželkou a dcerou Terezkou. Tu však v mládí tak rozmazlili, že s ní později nebylo k vydržení. Aby z Mistřic do Jarošova nebylo daleko, tak se kdysi oba páni domluvili a postavili krytý dřevěný most, spojující obě sídla. To aby na panstvo při dešti nepršelo.

            Jednou byl v Jarošově na hrádku ples a Terezka si usmyslila, že chce mít na ten ples střevíčky z chlebové kůrky, takové že nikdo mít nebude. Marné bylo vymlouvání, Terezka stála na svém. Švec musel střevíčky zhotovit a Terezka s matkou se krytým mostem ubíraly do jarošovského zámku. Když byly uprostřed, mostek se pojednou pod Terezkou prolomil a Terezka padala dolů. Matka se dala do křiku, ale nic nepomohlo. Jakmile Terezka dopadla na zem, země se pod ní otevřela, Terezka zmizela a již ji nikdo nespatřil.

            Tak byla potrestána za zpupnost a nevážnost k Božímu daru.

O zlém duchu

            V Mistřicích nedaleko polní tratě Kuchyňka, kde je naleziště prehistorických věcí, je žleb. Bývaly v něm vysoké olše. U žlebu měl polní hlídač budku i s kuchyňkou. Jednou v té boudě hlídal, a tu o půnoci viděl před sebou vyskakovat cosi bílého a vysokého až nad ty olše. Měl s sebou pušku a střelil po tom. To bílé vstrčilo do budky okénkem ruku a chtělo hlídače chytnout. Ale ten uskočil do kuchyňky, tam se obškrtnul svěcenou křídou a zkropil svěcenou vodou. A v tom uslyšel: „Máš čas, jinak by bylo po tobě!“

            Dvě mladé sestry chodívaly rády do cizích dědin k muzice. Jednou byly zase tak v kterési dědině u muziky po jedenácté hodině. Ta starší vybízela k návratu domů a když mladší nechtěla, šla sama. Když se za hodnou chvíli vracela mladší sestra k rodné dědině, viděla nejednou před sebou cosi neobyčejně vysokého a zcela bílého. Tak to před ní rostlo. Ale ona si myslila, že se to přestrojila její sestra za ducha a že ji straší naschvál. I volala směle: „Ó, já se takových strašáků nebojím,“ a přitom strhla z ducha plachtu a utekla s ní domů. Ráno, když vstávaly, domlouvala mladší starší sestře, proč ji strašila. Starší udiveně na ni hleděla a všeliké strašení jí vymlouvala. Tu popadla mladší pohozenou plachtu a když se na ni dobře podívaly, tak viděly, že je z mrtvého. Na druhou noc si přišel mrtvý pod okno pro plachtu a volal: „Kdes to sebrala, tam to vrať.“ Děvče se dalo na radu lidí zaopatřit s Pánem Bohem a neslo v noci plachtu zpět. Ale už se vícekrát nevrátilo. Ráno ji našli za dědinou roztrhanou.

O můře

 

            Říká se, že když jde matka s děťátkem na úvod a přijde do kostela spíše než kněz, že to dítě je můra. Na jednu dívku taková můra chodila. Dívka již mnoho vystála, a tak si umínila, že si od můry pomůže. Tož dala pod nový hrnec světlo. Když v noci ve tmě přišla můra zas v podobě kočky a lehla si dívce na prsa, tu oddělala honem hrnec ze světla, chytla kočku za chlupy na hlavě a podívala se, co drží. Držela za vlasy pěkně urostlého chlapa. A ten jí povídá: „Chceš-li, abych tě nechodil cucat a tlačit, dones mi, až půjdeš zítra do kostela, k samému kostelu kus soli.“ Ráno už na ni chlap u kostela čekal, a když mu sůl dala, měla od můry pokoj.

 

 

Závěr

            Jaký byl tedy uplynulý rok s čtyřkou na konci? Docela nebitý událostmi. A podle plánů na rok 2005 mezi něž patří například průtah Mistřicemi, kanalizační převaděč do Uherského Hradiště, parkoviště v Javorovci, oprava sociálního zařízení v MŠ, vysokorychlostní internet a zpracování projektu místních komunikací bude příští rok velmi tvůrčí.