Právě připojeni - hostů: 74 
naves-02.jpg

Kronika rok 2009

dne .

ROK 2009

Úvod

            Celý rok 2009 byl ve znamení celosvětové hospodářské krize, která zasáhla i ČR. Ekonomika českého státu je velmi otevřená a mnoho firem vlastní majitelé žijící mimo ČR a tak bylo zjevné, že se snažili zmírnit dopad krize spíše ve svých mateřských zemích na úkor firem jež vlastní v naší zemi. Došlo také k odvolání vlády a snížení rozpočtu nejen obcím, zvýšila se nezaměstnanost, a to vše vyvolávalo různé otázky …. Co bude dál?

Počasí

            Nečekaný sníh pokryl na Nový rok většinu místních silnic a tak na mnoha místech komplikoval dopravu. Na cestách ležela vrstva ujetého nebo rozbředlého sněhu, který veškerým automobilům způsobil nemalé problémy.  Díky kvalitní sněhové pokrývce a slunečnímu počasí však zahájily provoz vleky i v menších střediscích . První lednový týden byla bohatá sněhová nadílka, kterou vzápětí vystřídaly třeskuté mrazy. Teplota přes den byla kolem –13 0C, v noci klesala i k

–20 0C. Souvislá sněhová pokrývka ležela 24 dnů. Jako každoročně se koncem ledna vyskytla chřipka, která nejvíce postihla děti předškolního věku. Únor byl také velmi bohatý na sníh, což přivítali především vyznavači zimních sportů. Téměř každý den sněžilo. Průměrná teplota ve dne byla –2,7 0C, v noci klesla i k –10 0C. Březen přinesl hned na začátku měsíce oteplení a sněhová pokrývka rychle ubývala. V průběhu měsíce se střídalo teplejší období s chladnějším, ale bylo jasné, že přichází jaro a zima již skončila. Březen byl nejdeštivější měsíc roku 2009. Ke konci března již teplota přes den vystoupila k + 18 0C. Duben byl teplý a slunečný jarní měsíc s minimem srážek. Průměrná teplota vzduchu ve dne byla  + 11,5 0C, v noci byla kolem + 4 0C. 11. dubna vystoupila teplota až na 19,7 0C. Koncem dubna začalo kvůli vysokým teplotám kvést téměř všechno. Včelaři měli obavy jestli všechno stihnou včely opylovat. Květen přinesl sluneční a teplé počasí s přeháňkami a občasnými bouřkami. Teplota přes dne se pohybovala od 16 – 21 0C, v noci od 10 – 5 0C. Červen byl oblačný a bohatý na srážky zejména ve druhé polovině měsíce, kdy se vyskytovaly i bouřky. Teplota se pohybovala přes den do 24 0C, v noci kolem 12 0C. Červenec přinesl proměnlivé počasí s poměrně častým výskytem bouřek, díky čemuž se zvedly hladiny potoků a ty se začátkem července vylili ze svých koryt, převážně na Jesenicku, Bruntálsku, Olomoucku, zlínsku a také v Jižních Čechách. Povodně zničili lidem nejen majetek, ale také měli své lidské oběti, těch bylo celkem 15. Teplota se pohybovala přes den kolem 30 0C, v noci bylo 15 0C. Byla také vysoká vlhkost, která dosahovala hodnot i přes 90%, běžná je při tom u nás vlhkost vzduchu mezi 55 – 60%. V srpnu bylo teplé a suché počasí. Teplota se vrátila k průměrným a pro srpen běžným hodnotám. Září bylo teplé a slunečné s minimem srážek. Teplota přes den byla od 13 – 20 0C, v noci bylo kolem 10 – 6 0C. Ke konci září přišlo mírné ochlazení. Září byl nejsušší měsíc roku 2009. Říjen se na začátku projevoval jako klasický podzimní měsíc. V jeho polovině však došlo k výrazné změně, která překvapila nejen lidi, ale také samotnou přírodu, která ještě nebyla na tak vydatné sněhové srážky připravena. Sněžit začalo 13. října a sněžilo téměř nepřetržitě až do 17. října. Sníh nadělal velké škody zejména na listnatých stromech, které se ještě nestačily zbavit listí a mnohde ani svých plodů a proto nevydržely množství a váhu sněhu a došlo k rozsáhlým polomům. Listopad byl celkově klasický podzimní měsíc – teplý s mírně nadprůměrným množstvím srážek. Teplota dosahovala přes den hodnotu + 4,5 0C. V noci se teplota dostala pod bod mrazu. Prosinec byl velice proměnlivý. Z počátku byl poměrně teplý, což se výrazně změnilo 12.12., kdy došlo k nástupu mrazivého počasí. To trvalo do 21.12., kdy došlo opět k oteplení. V prosinci bylo celkem 11 ledových dnů – tzn., že v těchto dnech teplota vzduchu nevystoupila nad bod mrazu a 1 den arktický, což znamená, že teplota byla nižší než  -10 0C po celý den.

Demografický vývoj obyvatelstva

K 31. 12. 2009 bylo v obci celkem  1160 občanů. Přihlášeno bylo 14 a odhlášeno 12 občanů. Rozvody byli 2.

Svatbu uzavřelo 6 párů:

Miroslav Mikoška                 a          Zuzana Miosgová

Vendula Navrátilová             a                Kromek

Kristýna Vašková                 a                 Huňka

Miroslav Janíček                  a          Květoslava Švábenská

Jana Vostarková                  a          Antonín Jarmar

Michaela Freundová            a           Jiří Vavřínek

Narodilo se 18 občánků:

Tereza Omelková                  č.p. 254

Amálie Julia Vlachynská              316

Adéla Medková                           334

Radek Pavelka                            278

Kryštof Kasala                               66

Adéla Štěrbová                             31

Rostislav Tománek                       372

Jiří Boček                                     410

Filip Kašný                                   280

Jan Posolda                        

Martin Žák                                  37

Eliška Lapčíková                         310

Filip Mereďa                                409

Adéla Kaňovská                          217

Nicol Zámečníková                     275

Vanesa Vosmanská                     40

Filip Hyka                                     418

Martin Stašek                                40

Zemřelo 18 občanů:

Pavel Koumar                                  Jarmila Sedlářová

Viktorie Žišková                               Božena Sládková

Antonie Stašová                              Antonín Belant

Antonín Bilavčík                                Anežka Tomková

Alois Petřík                                       Ludmila Huňková

Vít Magdálek                                    Marie Abrhámová

Marie Švehlová                                Vlastimil Sklenář

Anna Močičková                              Marie Lysoňková

Jaroslav Ondrůšek                           Josef Švec

Veřejný a politický život obce

            V pátek 1. května se uskutečnilo tradiční stavění máje ročníku 1991 na návsi, za pomoci zdatných občanů a vyhrávající kapely. Večer se konala v pohostinství u Knotů májová zábava.

            V neděli 24. května byla uspořádána „Beseda s důchodci“, která se konala od 13:00 hod v pohostinství u Knotů. Hezké odpoledne zpříjemnily svým tanečním vystoupením děti ze ZŠ a MŠ Mistřice. Hrála také skupina Madet.

            Již sedmým rokem se konaly ve dnech 12. a 13. září Slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Počasí se nakonec umoudřilo a všichni kdo v tyto dny navštívili Uh. Hradiště pocítili tuto krásnou a neopakovatelnou atmosféru. Té se zúčastnila i obec Mistřice jako součást Mikroregionu Za Moravú v hojném počtu krojovaných.

            Ve dnech 17. a 18. října se uskutečnily Tradiční Slovácké hody s právem. Počasí bylo chladné a občas i deštivé. V sobotu se od 20 hod konala hodová zábava za hojné účasti občanů.

            Ze soboty 28. 11.  na neděli 29. 11. se v místní části Javorovec stala vražda. Obětí byl Josef Švec z č.p. 304, který zemřel násilnou smrtí. Motiv činu byl loupežný, kdy pachatelé doslova utloukli starého pána, který měl dům otevřený a pachatelé tak nemuseli překonávat žádné překážky. Muž bydlel v domku sám, ženu mu zemřela již dávno a děti neměli. Kriminalistům velmi pomohli místní občané, kteří popsali registrační značku vozidla, v němž přijela podezřelá čtveřice mužů. Obyvatelé Mistřic i Javorovce byli tímto činem doslova šokováni. Vrahové byli posléze dopadeni a za svůj čin odsouzeni.

Hospodářské poměry

            Světová ekonomická krize dorazila i na Zlínsko a celý jeho kraj. Svědčilo o tom i prudké zvýšení míry nezaměstnanosti.

Úprava obce

            V roce 2009 naše obec mnoho změn nezaznamenala. Stalo se to v důsledku různých negativních situací spojených s odvoláním vlády, celosvětovou finanční krizí a nejdůležitějším pro chod obce – snížením rozpočtu obce o částku                        cca Kč 1 200 000,-, což se nepříznivě projevilo na realizaci plánovaných projektů, a to: Revitalizaci návsi a s tím spojené opravy místních komunikací a vybudování multifunkčních hřišť v Mistřicích i v Javorovci. Výzvy pro podání žádosti v roce 2009 nebyly vůbec vyhlášeny.

Školství a kultura

            Jako každoročně byla uspořádána Tříkrálová sbírka pod záštitou Oblastní charity Uherské Hradiště. Do ulic vyšli Tři králové  s jejíchž pomocí bylo vybráno     Kč 27 286,-.

            OÚ Mistřice uspořádal v sobotu 24. ledna 2. obecní ples v místním pohostinství od 19:30 hod. Vstupné bylo Kč 60,-, hrála skupina Madet. Přichystána byla také bohatá tombola.

            31.1. se konal v Javorovci U Kameňa dětský maškarní ples od 14:00 hod. Pro děti byli přichystány různé soutěže s odměnou a nakonec také vyhlášení nejlepší masky.

            7.2. se konal pod záštitou nového sdružení s názvem Občanské sdružení rodičů Mistřic při ZŠ a MŠ v pohostinství u Knotů rodičovský ples. Začátek byl zahájen ve 20:00 hod polonézou žáků 5. a 4. třídy.

            30. 4. se konalo na školní zahradě v Javorovci pálení čarodějnic. Byly připraveny různé hry a soutěže pro děti a také vyhlášení nejlepší masky čarodějnice. Opékaly se špekáčky a nejen děti se dobře bavily.

            6.12. se konalo Tradiční rozsvícení vánočního stromu od 15:30 hod na návsi. Své pásmo zde předvedli nejprve děti z MŠ a poté děti ze ZŠ Mistřice. Pro dospělé byl připraven výtečný červený či bílý svařák, pro děti teplý čaj. Nechyběly ani zabijačkové speciality. Věžní a fanfárový kvintet Minaret z Topolné vytvořil příjemnou předvánoční atmosféru. Akce byla zakončena slavnostním ohňostrojem.

            MŠ Mistřice je příspěvková organizace s kapacitou pro 50 dětí, která byla v roce 2009 plně obsazena. Z tohoto důvodu muselo dojít k posílení pedagogických pracovníků. Ve výběrovém řízení byla vybrána Mgr. Andrea Pavlíková, která rozšířila pedagogický kolektiv  a to: ředitelka Marcela Fusková, učitelky Zdenka Tomášková a Jitka Bráblíková. Místo školnice zastává Zdenka Foltýnková. Provozní doba školky je od 6:30 – 16:00 hod, celodenní provoz je v obou třídách MŠ. Obě třídy jsou heterogenní ve věku 3 – 7 let, sourozenci jsou vždy ve společné třídě. V MŠ měly děti i v roce 2009 možnost navštěvovat krouže „Barvínek“, kde bylo v dětech rozvíjeno výtvarné cítění, představivost, zručnost a spolupráce s kamarády. Děti se scházely s paní učitelkou vždy 1 x za 14 sní. S využitím různých výtvarných technik děti vytvářely svá dílka, která zdobila a zdobí nejen prostory v MŠ, ale také galerii Panského domu v Uh. Brodě, vstupní prostory Reduty nebo Klubu kultury v           Uh. Hradišti v rámci pořádaných výstav výtvarných prací dětí mateřských škol.

            S příchodem nové posily pedagogického sboru Mgr. Andrei Pavlíkové byl uveden v činnost také nový kroužek pod názvem „Naše kapela“, kde se u dětí rozvíjeli hudební dovednosti. Děti se scházely 1 x za 14 dní.

            Děti se účastnily také pravidelně se opakujících akcí jako např.: Pohybem ke zdraví (ve spolupráci s okresní ASPV Uh. Hradiště), což bylo hudebně pohybové vystoupení s využitím rytmické skladby v délce 5-10 min. Přehlídka pódiových skladeb byla v Uh. Brodě. Atletický čtyřboj (ve spolupráci s rodiči, ZŠ Mistřice a členy TJ Sokol Mistřice) – děti absolvovaly vždy čtyři atletické disciplíny, u kterých nebyl důležitý výkon (čas, délka), ale zvládnutí daného úkolu dle svých pohybových dovedností a schopností a radostný prožitek z pohybu v kolektivu svých kamarádů.

            Součást školky je také školní jídelna s kapacitou 150 strávníků, kterou využívají samozřejmě nejen děti MŠ a ZŠ Mistřice, ale také místní důchodci. 31 let vedla školní jídelnu paní Jitka Šáchová, která po tolika letech odešla do důchodu. Od 1.7. tak došlo ke změně vedoucí školní jídelny, kterou se stala Martina Knotová.

 

Sport a zábava

Český zahrádkářský svaz Mistřice

            ZO ČZS Mistřice vede v nynější podobě od roku 2008 jako předseda Vratislav Knap st., jako jednatel František Mikel, pokladník Jaroslav Mrazík, revizní technik František Medek st. a Sklenář Pavel. Organizace má 43 členů. Schůze ČZS proběhla 1x za rok. Předseda a jednatel se zúčastňovali přednášek na kterých přednáší vedoucí činitelé šlechtitelských ústavů. Tyto přednášky probíhaly vždy v zimním období v Brně a v Uh. Hradišti. Tyto informace byly poté přednášeny na výroční schůzi ČSZ. Organizace upozorňovala v průběhu roku na potřebnou činnost, která by měla být provedena v tom určitém ročním období. Signalizační zprávy ohledně škůdců a plísní byly dávány i na internetové stránky a rovněž byly tyto zprávy vedením ČSZ vyvěšovány na stabilních místech v Mistřicích i v Javorovci.

            Členové ZO 4SZ Mistřice užívali dříve dvě zahrádkářské osady. První byla ve spodní části obce, druhá v horní části u vinohradu v „Súhradech“. Obě tyto osady byly založeny v roce 1975, spodní zahrádkářská osada zanikla v roce 2007, kdy byly tyto pozemky prodány soukromému majiteli. Horní zahrádky členové ČSZ užívají a jedná se o 14 zahrádek. Tyto pozemky byly dány OÚ Mistřice do pronájmu ZO 4SZ v roce 1975 na dobu užívání 15 let. Poté co smlouva skončila zabral celý pozemek Pozemkový fond Zlín a nyní ČSZ žádá  fond o odprodej těchto zahrádek. Vše je v jednání.

SDH Mistřice

            Zásahová jednotka SDH Mistřice byla zařazena do systému civilní ochrany Zlínského kraje, díky čemuž museli členové absolvovat různá školení. V roce 2009 oslavil SDH  110. výročí založení. Členové sboru se podíleli na přípravě techniky, prostor hasičské zbrojnice a především na organizaci samotných oslav, které se konaly 7. června. Další akce byl již 20. ročník soutěže „O putovní pohár starosty obce Mistřice“, které se zúčastilo 24 družstev mužů a 7 družstev žen. Domácí mužstvo obsadilo 6. místo, ženy se umístily na 5. místě. Soutěžní družstva se zapojila i do seriálu soutěží v požárním útoku „Velké ceny okresního sdružení hasičů Uh. Hradiště“. Družstvo mužů se umístilo celkově na 3. místě a družstvo žen na 5. místě.

            Hlavní úkol valné hromady byla volba výboru sboru na volební období 2010 – 2015. Nový výbor byl schválen ve složení: starosta sboru Martin Schon, velitel sboru a I. Náměstek František Abrhám, II. Náměstek Zbyněk Magdálek a členové výboru: Eliška Abrahámová, Martin Polášek, Tomáš Magdálek, Milan Hučík, Ing. Pavel Medek a Jan Boček st. Do kontrolní a revizní rady byli zvoleni: Oldřich Abrahám, František Vycudilík a Alois Malina. Výbor se scházel pravidelně 1x za 14 dní.

Myslivecké sdružení Kopec Mistřice

            Myslivecké sdružení mělo v rámci okresu Uh. Hradiště velmi dobré výsledky v odchovu drobné a spárkaté zvěře, kde z 94 sdružení se v hodnocení pohybovalo na 10. místě. I přes nepřízeň počasí v zimě, která byla v roce 2009, nebyl úhyn zvěře tak velký, jak se myslivci obávali. Členové navezli do zásypů a krmelců velké množství jadrného tak i objemného krmiva zejména sena. V části Háje a v lese Zadní place nechali myslivci obseta dvě políčka kukuřicí, kterou nechali pro zvěř přes zimu. Zde také bylo vidět soustředění většího množství drobné zvěře. Více jak 7 let již myslivci vypouští do své honitby každoročně 30 – 50 koroptví. Myslivecké sdružení se ve velké míře věnuje areálu Bažantnice v Súhradech, který má pronajatý od OÚ Mistřice, kde prováděli většinu dalších brigádnických činností.

Různé

Ø      Od 1. 1. do 30. 6. 2009 poprvé ČR převzala předsednictví v EU.

Ø      4. a 5. dubna navštívil ČR poprvé nový prezident USA Barack Obama.

Ø      26. – 28. září navštívil Prahu papež Benedikt XVI., odsloužil také mši v Brně za účasti 120 000 lidí a ve Staré Boleslavi, jíž se zúčastnilo 50 000 lidí.

Ø      17. listopadu bylo 20. výročí pádu komunistického režimu.

Závěr

            Vzhledem k politickému vývoji ve státě a celosvětové finanční krizi obec v roce 2009 velkých změn nezaznamenal. Věřme, že tak jako po zimě přijde jaro, tak i po této situaci se zase všechno v lepší časy obrátí.