Právě připojeni - hostů: 39 
naves-01.jpg

Kronika rok 2010

dne .

ROK 2010

Úvod

            Rok 2010 byl opět po čtyřech letech rokem volebním. Konaly se volby do Poslanecké sněmovny a volby komunální. Komunální volby však byly pro občany naší obce volby důležitější, které se jich přímo dotýkaly.

Počasí a úroda

            Popsat průbě počasí v ČR v roce 2010 nebyl úkol jednoduchý. Mrazivý leden byl téměř denně na různých místech republiky doprovázen sněžením a také byl výskyt  nebezpečného náledí, námrazy a sněhových jazyků a závějí. Kalamitní situace spojená s tlakovou níží způsobila u nás problémy zejména na Moravě a ve východních Čechách, kdy za 24 hodin napadlo až 37 cm nového sněhu. V závějích uvízly linkové autobusy i osobní automobily. Sněhová pokrývka vydržela na mnoha místech souvisle od 3. 1. až do 23. 2.. Několikadenní vydatné sněžení, extrémní mrazy střídané s mírným odtáváním a opětovným zamrzáním způsobovalo značné problémy také při údržbě komunikací. Velké mrazy ohrožovaly a znepříjemňovaly život nejen lidem, ale také zvířatům ve volné přírodě. Sněhové závěje, mrznoucí mlha a mráz byly také v únoru. Začátek března nebyl o nic lepší, mráz se na mnoha místech v ČR vyšplhal až k – 25 0C. V polovině dubna se během  dvou dnů oteplilo až o 15 0C a lidé si užívali sluníčka. Přesto se zima ještě začátkem dubna na chvíli vrátila a místy napadl i sníh. Měsíc květen byl srážkově nadnormální, z tohoto důvodu také postihly nejen ČR lokální povodně. Průměrná měsíční teplota v květnu byla + 12 0C. Poslední květnový den a začátek června znamenal návrat povodní. Řeka Morava a Bečva dosáhly III. Stupně povodňové aktivity. Rychlý vzestup hladin řek byl také v důsledku nasycené půdy vodou z předchozích lokálních povodní.

            V červenci zasáhla ČR vlna veder, kdy bylo nejvíce zaznamenáno tropických dní a nocí. Teplota v noci neklesala pod + 20 0C. Přes den se pohybovala přes + 30 0C. Bouřky byly postupně častější a silnější. Vydatné srážky se projevily také na hladinách vodních toků. Začátkem srpna postihly opět nejen ČR, ale také Polsko a Sasko regionální povodně. Silná bouřka s krupobitím napáchala také značné materiální škody a měla za následek také několik mrtvých a zraněných. Dlouhá zima, povodně, nakonec vlhko a teplo mělo také vliv na špatnou úrodu zeleniny, ovoce, obilí a také vína. Měsíc září byl také ve znamení srážek a regionálních povodní.       V říjnu bylo již mrazivo, teplota se pohybovala od – 1 0C až do  - 3 0C. Naopak začátek listopadu vypadal, že zima je ještě daleko. Začátek měsíce se teplota pohybovala kolem + 19 0C. K razantnímu ochlazení došlo po 21. 11., kdy se téměř na celém území ČR objevila sněhová pokrývka. Začátek prosince byl již ve znamení skutečné zimy se sněhem, mrazem i větrem. V důsledku tohoto počasí se objevovaly sněhové jazyky a závěje. Téměř celý prosinec provázely nízké teploty, sněžení a vítr. Vánoční obleva byla krátká a rychlá. 24. 12.  se teplota pohybovala kolem + 3 0C. Ovšem hned druhý den se mrazy vrátily a konec roku byla teplota od – 8 0C do  -

12 0C.

Demografický vývoj obyvatelstva

K 31. 12. 2010 byl počet obyvatel obce 1165, 22 občanů se odhlásilo a 30 se přihlásilo. Bylo 5 rozvodů.

Své „ANO“ si řeklo 8 párů:

Andrea Bětíková                              a          Jaroslav Stehlík

Jaroslav Kavka                                a          Veronika Šlechtová

Radek Vašíček                                a          Kateřina Žáčková

Lenka Pospíšilová                           a          Jakub Cenek

Tomáš Magdálek                             a          Michaela Straková

Ladislava Sedláčková                     a          Ondřej Lesa

Jan Huňka                                         a          Blanka Šuranská

Vladimír Bilavčík                              a          Leona Dudíková

Narodili se:

Anna Rančíková                   čp. 300

Kevin Vavřínek                           261

Elizabeth Rudinská                    366

Sebastián Sklenář                     327

Aneta Horenská                         371

Anna Ševčíková                         328

Magdalena Ševčíková              422

Julie Viktorová                            240

Ema Zemková                            204

Anna Zapletalová                       379

Matyáš Abrahám                            8

Zbyněk Šimon                            333

Rozloučili jsme se:

Ludmila Omelková                     332           Julie Slováčková                                    392

Marie Stránská                           361           Miroslav Brázdil                                     222

Ludmila Kadlčíková                   284           Vlasta Budíková                                     131

Růžena Polášková                     350           František Pilka                                         68

Josef Kašný                                257           Marie Malinová                                      288

Anežka Kašná                            257           Božena Knotová                                   319

Ludmila Vašíčková                      15           Antonie Šnajdarová                                94

František Kaňovský                   259

Veřejný a politický život obce

            28. a 29. května se konaly volby do Poslanecké sněmovny. Obec byla rozdělena na 2 volební okrsky. Z celkového počtu 915 voličů se voleb zúčastnilo 594 občanů, což činilo 65 %. Volební účast v ČR celkem byla 62,6 % oprávněných voličů.

CELOREPUBLIKOVÝ VÝSLEDEK VOLEB:

strana

Počet mandátů

% hlasů

ODS

53

26,5

ČSSD

56

28

TOP 09

41

20,5

KSČM

26

13

VV

24

12

Zlínský kraj získal 12 mandátů.

            15. a 16. října se uskutečnily volby do obecního zastupitelstva, které má 15 členů. Byli zde 4 volební strany.

strana

kandidátů

Hlasů celkem

% hlasů

Získali mandátů

Strana nezávislých

15

1657

21,09

3

KDU-ČSL

15

2677

34,08

5

Sdružení nestraníků

12

1911

24,33

4

Starostové a nezávislí

14

1610

20,50

3

Z celkového počtu voličů 922 se voleb zúčastnilo 598 občanů, což bylo 64,97 %.

ZVOLENI BYLI:

Sedláček Vladimír                           starosta                     216 hlasů

Jánoš Vlastimil Ing.                          místostarosta            181

Ševčík Pavel                                     radní                           204

Žák Libor                                          radní                           198

Hrdinová Vladimíra Mgr.                 radní                           225

Ondroušek Martin                            zastupitel                   197

Ondrůšek Vojtěch                            zastupitel                   177

Tureček Petr                                     zastupitel                   139

Abrhám František                            zastupitel                   351

Bilavčík Pavel                                   zastupitel                   202

Pavlíková Andrea Mgr.                    zastupitel                   242

Knot Radim                                      zastupitel                   241

Špičáková Ivana                              zastupitel                   244

Kocáb Petr                                       zastupitel                   198

Trčková Hana                                   zastupitel                   170

NÁVRH ROZPOČTU OÚ MISTŘICE NA ROK 2010:

Příjmy:

Daňové příjmy

8 000 000

Nedaňové příjmy

   810 000

Dotace SR

   190 000

CELKEM

9 000 000

Splátky úvěru                    4 x 123 000

   492 000

Splátka SFRB

   268 000

   760 000

     PŘÍJMY                          9 000 000

 -  SPLÁTKY                    -      760 000

 = VÝDAJE

8 240 000

Výdaje:

deratizace

       9 000

Silnice

   350 000

Dopravní obslužnost

     80 000

Kanalizace

   350 000

Knihovna

     60 000

Kaple

     30 000

Místní rozhlas

     10 000

Místní noviny

     20 000

Sbor pro občanské záležitosti

     25 000

Tělovýchova

     80 000

Úroky SFRB obec

     59 000

Veřejné osvětlení

   220 000

Územní plán

   150 000

Územní rozvoj

       4 000

Technická správa

   800 000

Odstraňování nebezpečného odpadu

     40 000

Odstraňování komunálního odpadu

   550 000

Odstraňování tříděného odpadu

   170 000

Péče o veřejné prostranství

   500 000

SDH

     60 000

Obecní zastupitelstvo

   950 000

Správa obce

2 160 000

Úroky z úvěru

   340 000

Platba daně za obec

   100 000

Členský příspěvek regionu

     10 000

   500 000

   360 000

Dojíždějící žáci

   250 000

CELKEM

8 240 000

Úprava obce

            V místní části Javorovec byla opravena silnice poničená po vydatných červnových deštích a následném sesuvu půdy. Do terénu byly zaraženy sedmimetrové ocelové štětovnice a mezi nimi zůstala zachována mezera, umožňující odtok vody. Poté byly seříznuty a byla v narušeném úseku vyměněna vrstva vozovky.

            Byla vybudována část veřejného osvětlení v ulici, kde se nachází MŠ. OÚ dostal od SZIF dotaci ve výši Kč 100 000,-, podíl obce 10 %.

Školství a kultura

            9. 1. se konala Tříkrálová sbírka. Koledníci se sešli ráno na OÚ, oblékli se do připravených kostýmů a ve třech skupinkách obešli, kvůli pořádnému náledí mnohdy i po čtyřech, celou obec a také Javorovec. V Mistřicích byla vybrána částka               Kč 25 692,-, v Javorovci Kč  4 390,-, celkem tedy Kč 30 082,-.

            9. 2. se konal v budově ZŠ zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2010/2011. Děti byly rozděleny do dvou skupin. K zápisu šlo 21 dětí.

            13. 2. se uskutečnil již 5. ročník mistřického fašanku. Masek byl hojný počet a za doprovodu Staroměstské kapely obešel průvod celou obec. Zakončení fašanku se konalo v Javorovci U Kameňa, kde proběhlo i pochovávání basy.

            13. 2. se konal rodičovský ples v pohostinství u Knotů. Zahájen byl ve 20:00 hod polonézou žáků 4. a 5. tříd.

            V sobotu 1. 5.  se konalo tradiční stavění máje ročníku 1992 na návsi. Již od ledna se děvčata a chlapci každou neděli scházeli na OÚ, aby navázali kolem 2000 růžiček na májový vršek. Také bylo třeba domluvit, z kterého domu se vršek ponese. V tomto roce se májový vršek nesl od Lucie Mikulíčkové. Jelikož byl roční 1992 populačně slabší, krojované páry doplnil ještě mladší ročník. Krojovaní vyšli po oběde se zpěvem od pohostinství u Knotů k domu čp. 118 pro májový vršek za doprovodu Staroměstské kapely. Za velkého zájmu občanů si krojovaní vyzvedli Lucii Mikulíčkovou i s ročníkovým dortem. Chlapci si s ní zatančili sólo a pak ji děvčata sevřela do krušpánkového věnce zdobeného bílými liliemi a průvod vrátil dění na mistřickou náves. Otcové vršek připevnili již k připravené kládě a za povelů velitele zásahové jednotky SDH Mistřice Františka Abrháma postupně desítky mužů postavilo za vyhrávání Staroměstské kapely 21 m vysokou májku. Stavění máje zakončila večerní májová veselice se skupinou Madet, kde hlavní cenou v tombole byl ročníkový dort s panenkou.

            16. 5. se uskutečnila v pohostinství u Knotů beseda s důchodci od 13:00 hodin. Své taneční vystoupení zde předvedly děti ze ZŠ i MŠ Mistřice. Hrála skupina Madet.

            11. a 12. 9. se v Uherském Hradišti konaly tradiční Slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Do programu a krojového průvodu se zapojila i naše obec. Mikroregion Za Moravú měl krásnou a bohatou prezentaci u Slovácké búdy ve Smetanových sadech. Návštěvníků s dobrou náladou se zde objevilo více než dost, a proto se sobotní odpoledne neslo v uvolněné a příjemné atmosféře.

            9. a 10. 10. se konaly tradiční Slovácké hody s právem. Starší stárci byli Zuzana Říhová a Zdeněk Bilavčík. Mladší stárci byli Nela Navrátilová a Tomáš Žůrek. V sobotu byl sraz krojovaných v pohostinství u Knotů, poté bylo žehnání práva a odchod pro stárky spojený s povolením hodů u starosty na OÚ. Od 20:00 hod se konala hodová zábava v pohostinství u Knotů za zvuků Staroměstské kapely. V neděli byla mše svatá a poté obchůzka krojovaných po obci.

12. 12. se konalo rozsvícení vánočního stromu na návsi. Svůj program zde předvedly nejprve děti z MŠ, poté děti ze ZŠ Mistřice. Děti dostaly vánoční balíčky a teplý čaj. Pro dospělé zde byl připraven teplý červený i bílý svařák, horká medovina a výborný guláš.

            Od 1. 1. opustila po dlouhých 31 letech své místo vedoucí kuchařka školní jídelny Hana Čadová. Na její místo přišla Irena Šimková.

            Děti MŠ se již 6. rokem účastnily prezentace svých výtvarných prací v prostorách Klubu kultury a Reduty v Uherském Hradišti, tentokrát pod názvem „Zima očima dětí“. Zúčastňovaly se však i jiných kulturních akcí a vystoupení. Za místo svého výletu vybraly paní učitelky zábavný park pro děti s názvem Galaxie ve Zlíně.

Sport a zábava

SDH

            V zimním období se soutěžní kolektivy hasičů mladých i dospělých připravovaly na letní sezónu. Koncem měsíce března SDH připravili pro ZŠ i MŠ V Mistřicích den otevřených dveří v hasičské zbrojnici. Družstvo mladých hasičů soutěžilo ve „Velké ceně MH okresu UH“. V konečném pořadí obsadili osmé místo. V hodnocení celoroční hry „PLAMEN“ obsadil kolektiv MH sedmé místo. Do soutěžní sezóny dospělých se zapojil pouze kolektiv mužů a v celkovém hodnocení „Velké ceny okresu UH v požárním útoku“ obsadil páté místo. SDH Mistřice pořádal také jeden ze závodu seriálu soutěží „VCOSH“ „O putovní pohár starosty obce Mistřice“ soutěžilo 20 družstev mužů, 8 družstev žen a 3 družstva dorostenců. Domácí mužstvo po nezdařeném pokusu obsadilo 14. místo. SDH pořádal také soutěž „O putovní pohár hejtmana ZK“. Soutěž se uskutečnila na fotbalovém hřišti TJ Ajax Mistřice 18. 9. od 9 hod. Zahájení provedl hejtman ZK MUDr. Stanislav Mišák, který zároveň slavnostně předal klíče od osobních automobilů zástupcům jednotlivých okresních sdružení hasičů ZK, na které ZK významnou měrou přispěl. Soutěže se zúčastnily nejlepší družstva mužů i žen v požárním útoku ZK. Domácí družstvo obsadilo 8. místo. Koncem května se zásahová jednotka podílala na likvidaci povodní v sousední obci Bílovice. Členové SDH Mistřice uspořádali pro děti pálení čarodějnic, se spoustou her, muziky a také s opékáním špekáčků. Svou činností přispěl sbor také při pořádání dětského dne na návsi v Mistřicích.

V Mistřicích působila také mladá punkrocková kapela Havárie, které vyšlo debutní cédéčko „Vítá Vás … Havárie“. V sobotu 29. 5. bylo toto CD pokřtěno na domácí půdě – tančáku v Mistřicích. Kmotrem se stala rocková kapela V.S.P. Band. Havárii tvořila čtveřice hudebníků a koncertovala již 4 roky po celém regionu s výhradně vlastními písničkami.

            Za vraždu pana Josefa Švece, která se stala z 28. na 29. 11. 2009 si jeho vrahové vyslechli svůj ortel. Hlavnímu organizátorovi akce soud uložil 9 let nejpřísnějšího vězení.

Různé

Ø      Novým pražským arcibiskupem a českým katolickým primasem byl jmenován královéhradecký biskup Dominik Duka. Úřad převzal po Miloslavu Vlkovy, který zůstal kardinálem.

Ø      V březnu přiletěl do ČR následník britského trůnu princ Charles s chotí Camillou. V průběhu čtyřdenní návštěvy ČR navštívili nejen Prahu, ale také Moravu a to ekologickou vesnici Hostětín na Uherskohradišťsku.

Ø      Sopečná činnost na Islandu ochromila letecký provoz na severozápadě Evropy. Uzavřeno bylo i Ruzyňské letiště.

Ø      Ve věku 90 let zemřel v Římě 16. 4. kardinál Tomáš Špidlík.

Ø      V březnu 2010 Česká pošta oznámila ukončení rozesílání telegramů po 160 letech.

Ø      V dubnu hostila Praha summit USA – Rusko. Prahu navštívil ruský prezident D. Medveděv a prezident USA B. Obama, aby zde podepsali smlouvu o nešíření jaderných zbraní.

Závěr

            Plánů na rozvoj obce je mnoho. Některé se daří realizovat, některé ne, některé vyžadují delší čas a jen ten nám ukáže, kam bude naše obec směřovat dále.