Právě připojeni - hostů: 75 
naves-02.jpg

Kronika rok 2011

dne .

ROK 2011

Úvod

Rok 2011 uběhl jako  voda a proto je dobré si připomenout a shrnout co vše bylo uděláno nebo co vše se událo v uplynulém roce.

Počasí

            Leden:  klidný měsíc, kdy většina dnů byla s teplotou nad bodem mrazu a jen několik dní bylo ledových – s celodenními mrazy. Výstrahy se týkaly především náledí a ledovky na silnicích a chodnících. Koncem ledna se oteplilo a lidé pomalu očekávali příchod jara.

            Únor: první dny mrazivé, pak nastalo oteplení, místy až k 11 0C. Od 19. – 25. 2. byly celodenní mrazy na celém území ČR, kdy se ranní teplota pohybovala kolem – 15 0C, mnohdy i níže, kdy klesla i k – 22 0C. Velké mrazy způsobily potíže všem – lidem, zvířatům a osobním či nákladním automobilům. Hrozily omrzliny, zamrzala nafta. Oteplení v závěru měsíce přineslo teplotu přes den kolem + 5 0C.

            Březen: přinesl mrazivé dny, jinak byl již březen celkově teplotně příjemný, odpolední teplota dosahovala jarních hodnot, tedy misty až 15 0C. Bylo hodně slunečních dnů a málo srážek.

            Duben: na celém území ČR dle dlouhodobého průměru teplejší než minulý rok, průměrná teplota byla 11 0C. Celkově suchý měsíc s menším úhrnem srážek, teplotně nadprůměrný. Na horách však ještě napadl sníh.

            Květen: teplotně i srážkově průměrný. K závěru měsíce teplota vyšplhala  k 30 0C s čímž bylo spjato období přívalových dešťů a srážek. Na hodně místech Moravy a jihu Čech měli občané starosti s povodněmi.

            Červen: teplý, často se vyskytovaly dny s letní hodnotou nad 25 0C. Objevily se dny, kdy teplota přesáhla 30 0C. Také v červnu bylo v platnosti mnoho výstrah kvůli přívalovým dešťům a následné zvýšené povodňové aktivity řek a potoků.

            Červenec: chladný a deštivý, nejchladnější byly první červencové dny. Pak následovalo počasí s výskytem tropických hodnot, kdy byly opět v platnosti výstrahy způsobené vlivem silných bouřek s neobvyklou intenzitou blesků. Srážkově se červenec řadil k  nadprůměrným, slunečního svitu bylo málo.

            Srpen: teplotně nadprůměrný s výskytem tropických nocí, srážkově  průměrný. Letní prázdniny přinesly velké zklamání. Počasí bylo spíše chladnější,  nestálé a ke koupání málo teplých dnů.

            Září: velmi suchý, teplota místy dosahovala  k 30 0C. Sucho však postihlo také říjen, kdy srážky byly zcela minimální, a pokračovalo i v listopadu. Celkově byl podzim tedy sušší a teplotně nadprůměrný. Problémy měli lidé hlavně s nedostatkem vody ve studnách.

            Prosinec: oproti minulému roku velmi teplý. Místo sněhu padaly dešťové srážky. Teplota se pohybovala přes den kolem + 10 0C. Štědrý den byl teplý a sněhu se děti přes vánoční prázdniny nedočkaly. Na Silvestra se vyšplhala denní teplota k + 5 0C, po půlnoci + 2 0C.

Demografický vývoj obyvatelstva

Ke dni 31. 12. 2011 měla obec Mistřice 1172 obyvatel. 21 občanů se přihlásilo, 8 se odhlásilo, proběhl 1 rozvod.

Své ANO si řeklo 6 párů:

Ludmila Kriklová                a                     Libor Miloševský

Filip Dvořáček                   a                     Zuzana Pavlišová

Adéla Dohnalová               a                     Erik Tříska

Martina Navrátilová            a                     Jiří Janováč

Pavla Štěrbová                  a                     Milan Mudrák

Miroslav Ševčík                 a                     Vladimíra Pavková

 

Narodilo se 14 dětí: 

Natálie Machová                 č.p.     142

Sofie Vosmanská                          291

Laura Jašková                               289

Marek Miloševský                         112

Josef Šuranský                             439

Gabriela Cenková                          253

Lucie Třísková                                32

Otýlie Vyorálková                          431

Margaret Rudinská                        366

Vanessa Dvořáčková                     244

Petr Tulej                                         9

Alžběta Magdálková                       374

Ella Čambalová                              314

Jan Ondroušek                               427

 

Opustili nás:

Stanislav Vyorálek                         265

Jaroslav Luběna                             113

Josef Malina                                  314

Antonín Polášek                              78

Anna Vycudilíková                            21

Ladislav Vrána                                 60

Marie Šuranská                              119

Antonín Kromsián                           242

Pavel Mimránek                              352

 

Veřejný a politický život obce, úpravy obce

            V úterý 1. února odpoledne přijala Policie ČR v Uh. Hradišti oznámení o krádeži z rodinného domu v Mistřicích. Ukradena měla být  elektrická řetězová pila. Na místo ihned vyjela policejní hlídka. Ta zjistila od oznamovatele a pozorného souseda, jak zloděj pily v hodnotě Kč 1 500,- vypadal. Díky osobní a místní znalosti policisté pojali podezření na jednoho z místních občanů a tak se podařilo muže vypátrat. Za půl hodiny od oznámení byl zloděj chycen I s ukradenou pilou, kterou dobrovolně vydal. Pětadvacetiletý muž si pro pilu přišel zezadu ze zahrady, kde nebyla zamčená ani vstupní branka ani vrata na dvůr ani dveře do dílny. Majitel nebyl v této době doma, takže zloděj mohl pilu pohodlně odnést. Zloději hrozily až dva roky vězení.

            Ve středu 9. března ráno vyjížděla Policie ČR v Uh. Hradišti do Javorovce, kde  přes noc vykradli zloději hostinec U Kameňa. Zloději vypáčili hlavní dveře a ukradli  peníze z kanceláře i číšnické peněženky, k tomu přibrali 4 kartony cigaret. Celková škoda činila Kč 21 000,-.  Zlodějům hrozily až dva roky vězení.

Také poničení  duchovního místa vyšetřovala policie, kdy vandalové zničili zákoutí se soškou Panny Marie, která byla přivezena z nejnavštěvovanějšího poutního místa v Medžugorii. Vandalové toto zákoutí i s posezením z masivního dřeva totálně zdevastovali.

 

Během dosavadní činnosti zastupitelstva obce bylo realizováno:

 • oprava obecního bytu č.p. 158 a jeho pronájem
 • terénní úpravy hrází a okolí na rybnících
 • oprava autobusové zastávky u ZŠ Mistřice
 • oprava dětských hřišť – hracích prvků
 • vysprávka místní komunikace v části “Na Větřáku” a u p. Pavla Ošívky “U lip”
 • oprava ucpané kanalizace u pí Šimkové (č.p. 18) směrem na hlavní kanalizaci na návsi
 • vybudování přepážky kanalizace u p. Pavla Sklenáře (č.p. 183) – zamezení odtoku odpadních vod silniční příkopou směrek k Včelarům
 • instalace nového rozvaděče nízkého napětí na návsi pro účely pořádání kulturních akcí
 • získána dotace z nadace Děti – Kultura – Sport na nákup nové traktorové sekačky ve výši Kč 30 000,-
 • pronájem tanečního výletiště a jeho rekonstrukce novým nájemcem pí Emílií Kocábovou
 • rozvaděč nízkého napětí v Javorovci u č.p. 442 včetně rozšíření kapacity pro 4 nové rodinné domy
 • rekonstukce věže místní kaple
 • na hřišti TJ Sokol Mistřice opraven větrem poničený plechový plot, zpevnění hráze pod plechovým plotem a výsadba durancií
 • na návsi oprava pomníku padlých
 • výsadba lipových stromů u kaple
 • u čekárny na návsi zasazení jedle a smrku
 • oprava křižovatky vedoucí k AGRI-M Mistřice
 • zprovoznění komunikace od kříže k zadní bráně AGRI-M
 • v Javorovci očištění komunikace v oboře, ořezání stromů, oprava autobusové zastávky, instalace informační nástěnky
 • instalování zrcadla pro zpřehlednění zatáčky v Javorovci
 • velkou investiční akcí byla oprava komunikace ulice Nová u MŠ. Termín dokončení byl do hodů, který se díky příznivému počasí  podařilo splnit.
 • Pro TJ Sokol Mistřice byla schválena od zemědělského intervenčního fondu přes MAS Dolní Poolšaví dotace na výměnu oken a dveří na šatnách TJ ve výši Kč 174 tisíc.

 

Školství a kultura

Nový rok zahájilo Občanské sdružení rodičů Mistřic veselým sáňkováním v Javorovci u rybníků. Zábava, soutěže a mráz všechny dospělé i děti unavily natolik, že uvítaly poskytnutý azyl v rybářské chatě u vyhřátých kamen s občerstvením.

I v roce 2011 se uskutečnila Tříkrálová sbírka 8. 1. pod záštitou Oblastní charity Uh. Hradiště. Do ulic vyšly tři skupiny Tří králů s jejichž pomocí byla vybrána částka Kč 27 956,-.

V sobotu 15. 1. uspořádal OÚ Mistřice 3. obecní  ples v pohostinství u Knotů s příjemnou hudbou a bohatou tombolou.

Občanské sdružení rodičů Mistřic uspořádal  5. 2. rodičovský ples v pohostinství u Knotů. Ples byl již tradičně zahájen polonézou žáků 5. třídy. K tanci i poslechu hrála skupina Kumpáni.

9. 2.  se v ZŠ Mistřice konal zápis dětí do 1. třídy. K zápisu přišlo 15 dětí, rozdělených do dvou skupin.

30. dubna se konalo tradiční stavění máje, tentokráte ročníku 1993. Májový vršek se nesl od Lucie Mikulíčkové.

V neděli 15. května od 13 hodin se uskutečnila v pohostinství u Knotů beseda s důchodci. Vystoupily zde děti z MŠ i ZŠ Mistřice se svým tanečním programem, k poslechu hrála cimbálová muzika Mladý Včelaran.

Občanské sdružení ČAGAN uspořádalo na návsi v Mistřicích 29. 5. nedělní  “Velký dětský den”. Od 13 hodin si děti mohly užívat velkého skákacího hradu, trampolínu, ukázky policejní, bojové a zemědělské techniky, sokolníky, jízdy na koni či poníkovi, indiánské teepee a soutěžní program s cenami a bohatou tombolu. Na pódiu vystoupily i děti ze ZŠ a MŠ Mistřice se svým programem a poté si mohly zatančit s dětskou diskotékou bratří Chabičovských. Atrakce byly pro děti zdarma, občerstvení pro všechny bylo zajištěno. Počasí akci přálo.

V měsíci květnu pořádalo Občanské sdružení rodičů Mistřic cyklistický výlet spojený s návštěvou areálu “AMFÍK – BUKOVINA” v Popovicích. Výletu přálo i počasí.  Děti se bavily na různých průlezkách, trampolíně a rodiče odpočívali v příjemném postředí “AMFÍKU”.

V průběhu roku toto sdružení pořádalo  i jiné akce např.: plavecký zábavný večer v Aquaparku v Uh. Hradišti či “Česílkovo maškarní odpoledne” na tanečním výletišti, které se konalo 25. 6. od 13 hodin. Občerstvení pro děti v kostýmech bylo zdarma. V programu se objevilo kouzelnické vystoupení, taneční vystoupení žákyň 1. ročníku Slovácké umělecké búdy, taneční vystoupení členů klubu ROKASO či břišní tanečnice. Na tento projekt získali štědrý finanční příspěvek z Nadace Děti – Kultura – Sport.

Také uspořádali 25. 11. Akci s názvem “adventní čarování”, kde si každý dětský i dospělý návštěvník mohl vyrobit svůj adventní věnec či svícen.

Na závěr roku nechyběla take Mikulášská besídka v MŠ a ZŠ Mistřice.

10. a 11. září  se obec Mistřice zúčastnila slavnostního průvodu a prezentace obce na Slavnostech vína a otevřených památek v Uh. Hradišti. Naše obec měla za úkol zajistit nezbytné občerstvení pro celý Region Za Moravú ve Smetanových sadech, což činilo nejen 500 krojovaných, ale i pro širokou veřejnost.

8. a 9. října se konaly tradiční Slovácké hody s právem. Hody nebyly záležitostí jednoho víkendu. Předchází tomu spousta starostí s výzdobou obce a  s jejich organizací. S vázáním šátků dětčatům pomohly v sále pohostinství u Knotů paní Dagmar Ondrůšková a paní Renata Vašková. Poté následoval sraz krojové chasy u kaple, žehnání práva v kapli a odchod pro stárky a povolení hodů. Za mladší stárky byli Barbora Huňková a Milan Trojek. Večer se konala hodová zábava v Pohostinství u Knotů. V neděli byl sraz krojové chasy u OÚ, poté mše svatá v kapli a obchůzka obcí za doprovodu Staroměstské kapely.

Občanské sdružení ČAGAN spolu s OÚ Mistřice zorganizovalo lampionový průvod při příležitosti státního svátku 28. října. Sraz byl v 18 hod u hospody “u Bernatíků”. Akce byla ukončena táborákem na dvorku MŠ s opékáním špekáčků.

V neděli 11. 12. se konal na návsi od 15 hod vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu. Prodejní stánky zde měli: OÚ Mistřice – občerstvení, ČAGAN – kalendář Mistřic, MS Kopec Mistřice – guláš, TJ Sokol Mistřice – zabijačka, Rybáři – kapry, Zahrádkáři – sušené ovoce, výstava jablek a prodej slivovice, Včelaři – teplá medovina, pí Kovaříková – vánoční dekorace, pí Blažková – bižuterie.

U vánočního stromu měly svá vystoupení MŠ, ZŠ a Schola Mistřice a skupina Minaret. Program byl ukončen ohňostrojem.

ČAGAN

Občanské sdružení ČAGAN vzniklo díky partě kamarádů z Mistřic, Kunovic a Nedachlebic s cílem pořádat kulturní, společenské a sportovní akce především v místě bydliště jejich členů a protože členové sdružení mají male děti, zaměřují své akce přirozeně na ně. Členové sdružení jsou: Michal Ondroušek, Tomáš Šuranský, Tomáš Polášek, David Pochylý, Robert Křenek a Pavel Duda.

            V roce 2011  se děti zúčastnily různých soutěží výtvarných, vědomostních a pohybových.

            7. 4.  děti předškolního věku předvedly v Uh. Brodě pódiová cvičení se skladbou – vystoupení klaunů cirkusu Bambulíni. Tuto skladbu předvedly  při setkání s důchodci v Pohostinství u Knotů, na dětském dni na návsi v Mistřicích a na Farním dni v Bílovicích.

            V květnu navštívily děti v rámci výletu DinoPark ve Vyškově. Zde v ZOO parku viděly děti spoustu plemen a druhů domácího zvířectva, která již v dnešní době nejsou ani na vsi běžně k vidění. Nejvíce se však dětem líbily obrovští praještěři.

            V září nastoupilo do MŠ 17 nových dětí, celkem jich tak školku navštěvovalo 48. Od září do školky nastoupila nová učitelka Pavlína Šupinová, která zastoupila paní učitelku Zdenku Tomáškovou, jež po 9 letech změnila své působiště v Uh. Hradišti. Od listopadu nastoupila učitelka Hana Vosmanská, která se vrátila po mateřské dovolené.

            V září děti vypouštěly draky u Boží muky. Šly za skřítkem Podzimníčkem, který si s dětmi vždy rád popovídal, pohrál a kufřík dobrot připravil.

            ZŠ navštěvovalo 63 žáků od 1. do 5. třídy. ZŠ se ve školním roce prezentovala na veřejnosti jak v oblasti kulturní, sportovní tak i vědomostní. Žáci se věnovali celoročnímu projektu “Patříme do EU”, který uzavřeli prezentací kultury, lidových zvyků a ukázkami národních kuchyní na konci školního roku v ZŠ pro veřejnost a rodiče.


Sport a zábava

Český zahrádkářský svaz

V únoru proběhla výroční členská schůze, kde byly projednány běžné záležitosti a byli přijati 3 nový členové. Koncem března se několik členů ČZS účastnilo v Uh. Hradišti přednášky s ukázkou roubování a očkování všech ovocných stromů. Zúčastnili se jarní a podzimní zahrádkářské prodejní výstavy ve Věžkách u Kroměříže, jarní, letní a podzimní celostátní výstavy Flóra Olomouc, podzimní tradiční prodejní výstavy česneku v Buchlovicích a velké oblastní výstavy ovoce, zeleniny, hroznů, květin a medu v Redutě v Uh. Hradišti.

Ve spolupráci s rostlinolékařem a Okresním výborem ČZS hledá ČZS Mistřice cesty, jak znovu v rámci zákonných norem obnovit spolupráci v zasílání signalizačních zpráv o chorobách a škůdcích.

Včelaři

Včelařství v naší obci spadá pod základní organizaci Bílovice. Koníčkem se včelařství stalo pro 2 ženy a 14 mužů. O hojnost plodů v naší nejbližší přírodě se stará kolem 140 včelstev.

Sdružení rybářů Mistřice

Snahou tohoto sdružení byla především snaha o lepší stav rybníků a okolí, kontrola druhové skladby ryb, jejich množství tak, aby odpovídal požadavkům daného prostředí. Rybářům se podařilo vybudovat systém přepadů, který je schopný dostatečně okysličit vodu v rybnících a zlepšit jejich čistotu. Každoroční rybářské závody pořádané na katastru Mistřice – Javorovec se staly příjemným zážitkem nejen pro místní, ale i  pro přespolní občany.

Neznámý pachatel v měsíci prosinci vykradl rybářskou chatu a odnesl si rybářské vybavení několika členů, čímž způsobil škodu v řádu několika tisíc korun.

Myslivecké sdružení Kopec Mistřice

            Členové přestěhovali pomocí zapůjčeného jeřábu mysliveckou chatu v lese v části Zadní place. Opravili studánku v lese části Hlubočky, která byla financována z dotačního plánu BioGranty firmy Veolia Voda ČR a.s.  MS přijalo mezi sebe 2 nové členy. Na konci roku pořádali myslivci společné hony na drobnou zvěř. V zimních měsících myslivci zvěř přikrmovali.

SDH Mistřice

            V neděli 19. 6.  se uskutečnil již 22. ročník soutěže “O putovní pohár starosty obce Mistřice”. SDH Mistřice obsadili 2. místo s časem 17,47 s a odčinili tak loňský nezdar, kdy po chybách obsadili místo 14.

            Účastnili se  Velké ceny OSH UH, soutěže “O zlatý pohár Hejtmana Zlínského kraje” s 8. místem, “O slovácký džbánek” s místem 14. a “O pohár ředitele HZS Zlínského kraje, kde skončili na 3. místě.

TJ Sokol Mistřice

TJ měla zastoupení ve fotbalových soutěžích mužstva všech věkových kategorií – přípravku (ročník 2000 a mladší), žáky (ročník 1996 a mladší), dorost a muže. V přípravce bylo 21 hráčů, v žácích 19 hráčů, v dorostu 20 hráčů a tým mužů se skládal z 24 hráčů.

Po skončení podzimní části fotbalové sezóny byl důvod ke spokojenosti. Přípravka byla na 4. místě, žáci na místě 2., mužstvo mužů skončilo na 1. místě tabulky.

TJ Sokol pořádal 2. 7. na místním hřišti Turnaj hráčů nad 35 let, kterého se zúčastnily týmy Bílovic, Březolup, Kněžpole, Nedachlebic, Topolné a Mistřic.

Na hřišti pořádala TJ 10. 12. sobotní vepřové hody, kde bylo k dostání maso, ovar, jelita, jitrnice, tlačenka, škvarky, zabijačková polévka, prejt a svařené víno pro zahřátí.


Různé

 • Od 26. března začalo v celé ČR sčítání lidu. Dotazníky bylo možno vyplňovat jednak v papírové formě nebo elektronicky pomocí internetu. Vyplněné formuláře lidé museli odeslat do 14. dubna.
 • Od 1. dubna skončila platnost papírové padesátikoruny, v platnosti zůstala jen mince stejné hodnoty.
 • 1. května papež Benedikt XVI. prohlásil za blahoslaveného svého předchůdce Jana Pavla II. Slavnostní obřad sledovaly na místě a v ulicích Říma stovky tisíc poutníků.
 • 18. 12. zemřel ve věku 75 let bývalý prezident, spisovatel a dramatik Václav Havel. Skon uznávaného státníka vyvolal celonárodní smutek. Pohřeb proběhl den před Štědrým dnem a jeho ostatky byly uloženy v rodinné hrobce na pražském Vinohradském hřbitově.

 

Zajímavosti

Pohřební kočár obce Mistřice

-       Zápis z protokolní knihy ze dne 13. 10. 1919

Bylo ujednáno, aby zakoupený kočár z mlékárny byl opraven na pohřební vůz, toto měli na starosti pan Ignác Lysoněk a Alois Vašát.


-       Zápis z protokolní knihy ze dne 22. 2. 1920

Pohřební vůz byl zaplacen z obecní pokladny. Za zapůjčení k pohřbu po okolí se platilo 30 Kč, za čištění zaplatil místní občan 3 Kč, přespolní 5 Kč.

 

-       Zápis z protokolní knihy ze dne 22. 4. 1920

Bylo rozhodnuto, že z pohřebního vozu bude vybírán poplatek 10 Kč pro místní, pro přespolní 30 Kč. A to z toho důvodu, že vůz potřebuje mimo čištění take opravu.

 

-       Zápis z protokolní knihy ze dne 9. 2. 1929

Poplatek 10 Kč za užití pohřebního vozu byl zrušen, poplatek 3 Kč za čištění zůstal. Nedoplatky občanů za půjčení byly odpuštěny a poplatky již zaplacené v hodnotě 737 Kč byly uloženy do spořitelny v Bílovicích.