Právě připojeni - hostů: 61 
naves-02.jpg

Kronika rok 2014

dne .

ROK 2014

Úvod

                Po čtyřech letech se stal rok 2014 rokem volebním. Konaly se volby do Poslanecké sněmovny a volby komunální. Důležitější a také s větší účastí voličů, byly volby komunální, které přinesly na některých postech v zastupitelstvu obce změny. Zda k lepšímu či horšímu – to se přesvědčíme v následujících čtyřech letech.

 

Počasí a úroda

Ani v 21. století neumíme „předpovědět“ počasí na delší časové období než je několik dnů. Úspěšnost předpovědí na delší časové období než je 7 – 10 dnů rychle klesá. To, jaké počasí přinese rok 2014, zda plné teplotních extrémů, nebezpečných meteorologických jevů či orkánů, to opravdu nikdo nevěděl. Naši předci se často upínali k pranostikám, které jim pomáhaly plánovat hlavně zemědělské práce, na nichž byli závislí.

Leden spíše vypadal jako jarní měsíc. Padaly převážně dešťové srážky a teplota se pohybovala nad bodem mrazu. Únor byl teplotně nadprůměrný a poměrně suchý, totéž platilo o březnu a o dubnu. V květnu bylo srážek více, než je pro tento měsíc obvyklé. Což způsobilo potíže s opylováním veškerých květů včelami. Červen byl z pohledu meteorologů měsícem průměrným. Letní měsíce byly srážkově spojené zejména s bouřkami v podobě přívalových dešťů. Srpen byl chladnější a deštivější. Celkově bylo počasí hodně proměnlivé s výraznými výkyvy tlaku vzduchu, ale bez výraznějších katastrof – tedy bez větších povodní a krupobití. Podzimní měsíce byly teplotně nadprůměrné. Úroda ovoce se tak lišila kraj od kraje, oblast od oblasti. Kde měli ovoce dostatek, o pár kilometrů dále nesklidili téměř žádnou úrodu. Začátek prosince přinesl komplikace hlavně v dopravě, kdy přišlo první náledí a sněžení. Lidé se v určitých oblastech museli potýkat také s výpadky elektrického proudu, zpožděním vlaků či autobusů. Silničáři měli plno práce s posypem vozovky, odstraňováním spadlých stromů, či pomoci při vyprošťování automobilů. Některé silnice tak byly i několik hodin neprůjezdné. Zbytek měsíce byl teplotně nadprůměrný a „pořádné“ zimy jsme se do konce roku 2014 nedočkali.

 

Demografický vývoj obyvatelstva

            Obec Mistřice měla k 31. 12. 1188 počet obyvatel. Přihlásilo se 26 občanů, 8 občanů se odhlásilo, 3 manželské páry byly rozvedeny.

 

Oddáno bylo 5 párů:

Hana Filípková                    a          Jaroslav Moravec

Petra Sklenářová                a          Pavel Tománek

Kateřina Bajajová                a          Vojtěch Ondroušek

Eliška Polášková                a          Zdeněk Zábojník

Martina Malinová                a          Tomáš Vajdák

 

Narodilo se 11 občánků:

Štěpán Ondřej Vlachynský             316

Daniel Freund                                 261

Lucie Komárková                            121

Antonín Magdálek                          374

Vojtěch Kašný                                280

Barbora Abrhámová                       453

Samuel Vavřínek                            261

Jakub Posolda                                440

Šimon Janík                                      64

Vojtěch Tříska                                   32

Ester Vajdáková                              103

 

Rozloučili jsme se:

Anežka Malinová                             28

Tomáš Medek                                  41

Anežka Lapčíková                          253

Josef Šnajdara                                  94

František Kocáb                              235

Marie Trojková                                 244

Kamil Smetka                                  436

Vojtěch Polášek                               288

Božena Bořutová                              40

Anna Blahová                                    58

           

Dne 7. 2. 2014 zarmoutil svým činem nejen své blízké, ale také přátele a kamarády T. Medek, který neunesl tíhu svého mladého života (22 let) a oběsil se doma na dvoře.


Veřejný a politický život obce

Ve dnech 23. a 24. 5. se konaly volby do Evropského parlamentu. Z celkového počtu voličů 923 se voleb zúčastnilo 144 oprávněných voličů, což bylo 16 %.

 

STRANA

Mistřice

Javorovec

Celkem

Pořadí

KDÚ-ČSL

57

8

65

1

KSČM

13

3

16

2

ANO 2011

15

 

15

3

ČSSD

8

1

9

4

ODS

6

2

8

5

Strana svob. občanů

7

1

8

5

Koalice TOP a STAN

6

 

6

6

Česká pirátská strana

4

 

4

7

Strana zdravého rozumu – nechceme EURO

3

1

4

7

ÚSVIT

1

1

2

8

Strana zelených

 

2

2

8

Koalice SP a NO

1

 

1

9

Liberálně ekologická strana

1

 

1

9

Moravané

1

 

1

9

 

            Ve dnech 10. a 11. 10. 2014 se konaly volby do obecního zastupitelstva. Počet členů byl snížen z 15 na 11 zastupitelů. V zastoupení zde bylo 6 volebních stran.

Číslo

Název strany

Mistřice abs. hlasy

Javorovec abs. hlasy

CELKEM

1

Starostové a nezávislí

625

138

763

2

KDÚ-ČSL

1304

139

1443

3

Sdružení nezáv. kandidátů

259

21

280

4

Sdružení obyčejných lidí

1346

155

1501

5

Sdružení nestraníků

1101

140

1241

6

Strana nezávislých

573

64

637

 

Zvolené zastupitelstvo obce Mistřice:

Starosta:                    Vladimír Sedláček               počet hlasů    194

Místostarosta:           František Abrhám                                       381

Zastupitelé:              Ing. Vlastimil Lapčík                                     314

                                   Ing. Michal Ondroušek                               254

                                   Ivana Špičáková                                         228

                                   Milan Trojek                                                191

                                   Mgr. Vladimíra Hrdinová                             180

                                   Ing. Vlastimil Jánoš                                     173

                                   Pavel Ševčík                                               158

                                   Hana Trčková                                              142

                                   Radmila Janečková                                      135

 

Z celkového počtu voličů 922 se voleb zúčastnilo 601 voličů. Zároveň s volbou do obecního zastupitelstva se konaly také volby do Senátu Parlamentu ČR. V 1. kole bylo 10 kandidátů, z nichž postoupili 2 kandidáti – Ing. Pavel Botek a Ivo Valenta. Ve 2. kole voleb byl zvolen senátorem Ivo Valenta. 1. kola voleb se zúčastnilo z 929 voličů 512 voličů. Ve 2. kole se zúčastnilo z 927 voličů 219.

  

Úpravy obce 

-       Obec Mistřice se zapojila do společného projektu obcí Za Moravú s dalšími šesti obcemi. Vybudování nových hřišť umožnil jeden společný projekt s názvem „Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravú“. Prvotní přípravy projektu obce zahájily již v roce 2008. V průběhu měsíce června byla multifunkční hřiště předávána do užívání. V naší obci byla otevřena 2 takováto hřiště, a to v Javorovci a v Mistřicích.

-       V roce 2014 bylo provedeno zateplení OÚ Mistřice, které bylo spolufinancováno přes SFŽP. Zároveň byla zřízena v přízemí OÚ nová volební místnost. Také byla zrekonstruována zasedací místnost OÚ včetně instalace ozvučení a dataprojektoru.

-       „Dům služeb“ byl přebudován jako technické zázemí pracovníků údržby obce – šatna, dílna, garáže pro obecní techniku, sklady účelového zařízení (stany, lavičky apod.).

-       Byl vybudován nový úsek osvětlení a rozhlasu = trafostanice u MŠ.

-       Pro zlepšení bezpečnosti na křižovatce „U Mlékárny“ byly provedeny stavební úpravy, zatrubnění příkopu, přidáno zrcadlo a horizontální značení.

 

Školství a kultura

            6. 1. 2014 se konala tradiční Tříkrálová sbírka, při níž bylo vybráno celkem 28 940 Kč.

            V sobotu 25. 1. pořádala Obec Mistřice tradiční Obecní ples v pohostinství U Knotů. Začátek byl od 20 hodin k tanci a poslechu hrála skupina Madet.

            Dne 28. 1. mohli rodiče podat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v budově MŠ.

            V sobotu 8. 2. pořádalo Občanské sdružení rodičů Mistřic tradiční Školní ples s polonézou dětí 5. tříd v pohostinství U Knotů.

            V úterý 11. 2. 2014 proběhl v budově ZŠ zápis do 1. třídy. Učitelský sbor připravil tento den s plnou parádou nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče. Děti byly rozděleny do dvou skupin.

První skupina:

Robert Omelka                    2006               407

Filip Žák                              2007               437

Kateřina Lagová                  2007               382

Simona Kašná                     2007               214

Kristýna Šáchová                2007               263

Adéla Gajdošíková              2007               89

Lukáš Vaněk                       2007               148

 

Druhá skupina:

David Mereďa                     2008               409

Barbora Palčíková              2008               11

Barbora Vosmanská           2008               291

Jakub Schon                      2008               435

Simona Gregoříková          2008               301

Vojtěch Šuranský               2008               119

Dan Žůrek                          2008               281

 

            Sobotní odpoledne 23. 2. patřilo maškarnímu průvodu, kdy od OÚ vyšla skupina masek na obchůzku obcí za doprovodu dechové hudby Staroměstská kapela. Večer čekala na fašankáře zábava, na níž si pochutnali na chlebech s vybranými vajíčky a uzenině. K tanci a poslechu hrála skupina Worms.

            Více než 80 vzorků vín z celé Moravy bylo přichystáno na 5. ročník ochutnávky vín dne 25. 4. Večer zpříjemnila CM Mladý Včelaran v pohostinství  U Knotů.

Tradiční stavění máje se uskutečnilo 3. května ročníkem 1996. Vršek se zdobil a nesl od Anny Lysoňkové. Večerní májová zábava se konala z důvodu nepříznivého počasí v Javorovci U Kameňa.

            Sbor pro občanské záležitosti připravil ve spolupráci dětí MŠ a ZŠ Mistřice

4. 5. vítání občánků, 18. 5. besedu s důchodci, 24. 5. setkání pětasedmdesátníků a 19. 10. opět vítání občánků.

            S předstihem se 25. 5. konal na návsi „Velký dětský den v Mistřicích“. Zde také se svým představením vystoupily děti MŠ a ZŠ Mistřice. Veškeré atrakce mohly děti využívat zdarma a nechyběly ani soutěže s cenami a tombolou. Děti bavil kouzelník Ťululum a písněmi a legrací bratři Chabičovští. Akci pořádalo OS Čagan.

            První říjnový víkend se naše obec již tradičně zúčastnila Slováckých slavností vína a otevřených památek v Uh. Hradišti. Počasí zprvu akci moc nepřálo, ale pak se nakonec přece jen umoudřilo a akce proběhla úspěšně a ke spokojenosti všech.

            OÚ pořádal v pátek 24. 10. Lampionový průvod, který vycházel od bývalé hospody U Bernatíků, přes obec až na náves, kde bylo připraveno teplé občerstvení a možnost opéci si špekáčky. Akce byla zakončena ohňostrojem.

            V příjemné předvánoční atmosféře probíhalo v pohostinství U Knotů 28. 11. Adventní čarování, které odborně vedla Markéta Kovaříková. Tuto akci pořádalo Občanské sdružení rodičů Mistřic.

            4. 12. se uskutečnilo 1. setkání Klubu maminek, kdy byl tento ve spolupráci s ředitelkou ZŠ Mistřice otevřen. Maminkám s dětmi byly k dispozici prostory tělocvičny a školní družiny, které využily ke cvičení, rozcvičkám, pohybovým hrám a také ke tvoření, malování, zpívání a hraní. Klub maminek se scházel dle požadavků a možností členek tohoto klubu.

            V sobotu 6. prosince proběhl na návsi Vánoční jarmark a poté zpívání dětí MŠ  ZŠ Mistřice u vánočního stromu. Zazpívat přijel také Nedachlebjan. Akce byla zakončena ohňostrojem.

            Dne 20. 12. byla v televizi na ČT 1 v pořadu Týden v regionech uvedena předvánoční reportáž z naší obce Mistřice.

 

Sport a zábava

 

Český zahrádkářský svaz

            Na výroční členské schůzi začátkem roku byl zvolen novým předsedou Petr Blažek, který nahradil dlouholetého předsedu Vratislava Knapa. Novým členem se stal Miroslav Měrka.

            V březnu proběhla přednáška Územního sdružení ČZS Uh. Hradiště na téma očkování a roubování. Poté byla tato přednáška předvedena v praxi u Františka Mikela. V dubnu ČZS spustil nové webové stránky, kde mohli občané najít různé užitečné informace a upozornění na přednášky, akce, výstavy a činnosti zahrádkáře v daném měsíci.

 

SDH Mistřice

            Po domluvě s obcí byla zakoupena CAS 25 Š706. Cisternu, kterou sbor vlastnil, byla ekologicky zlikvidována z důvodu poruchy, jejíž náklady na opravu byly finančně náročnější, nežli zakoupení cisterny v lepším technickém stavu.

            6. února po 16 hod byl vyhlášen poplach zásahové jednotce, kdy vznikl požár sklepních prostor v rodinném domě čp. 392. Vlivem požáru došlo k prasknutí vodovodního potrubí a k uhašení požáru. Požár se tak změnil v potopu, kterou musela zásahová jednotka odčerpávat až do příjezdu vodařů a uzavření řádu.

            V létě probíhaly požární soutěže. Soutěžní družstvo závodilo na 32 soutěžích ve 4 okresech a celkově si vybojovalo 11 medailí.

            20. července se uskutečnil na hřišti TJ Sokol Mistřice 25. ročník soutěže O putovní pohár starosty obce Mistřice. Soutěžilo 14 družstev mužů a 8 družstev žen. Velké horko ovlivnilo jak účast, tak i dosažené časy. Domácí družstvo obsadilo 4. místo.

            Součástí sboru byli i mladí hasiči, kteří se ovšem potýkali s malým počtem členů, proto se také nemohli zapojit do závodní činnosti. A probíhal tak nábor nových členů.

 

Různé

-       27. 4. byli ve Vatikánu prohlášeni za svaté bývalí papežové Jan Pavel II. a Jan XXIII.

 

OBEC versus OBČAN

Obec Mistřice vedla a dosud vede spor o soukromý pozemek.

Pozemky p. č. 10/4,11/2, 11/3, 186/5 a 462/2 v k. ú. Javorovec vlastnili místní obyvatelé - rodáci. Na těchto pozemcích byla zbudována místní komunikace, točna a autobusová čekárna. S vybudováním místní komunikace, točny a čekárny v roce 1965 majitelé souhlasili nebo kvůli režimu mlčeli. V roce 2009 však pozemek prodali M. Sedlářovi, který jej chtěl využít pro podnikatelské aktivity. Tento pozemek je jedinou spojnicí tří navazujících veřejných komunikací, které tvoří točnu linkových autobusů. Bývalí majitelé se stavbou pro zachování veřejné autobusové dopravy souhlasili.

            Obec chtěla pozemek vykoupit za cenu obvyklou, či výměnou za podobný pozemek. Dohoda se však neuskutečnila. Spor musela řešit i policie, když nechal nový majitel na pozemek navozit kamení, písek, pneumatiky a vozidla tak, aby tvořily pevnou překážku. Čímž znemožnil průjezd linkovým autobusům.

            A tak obec s tímto občanem mezi sebou už měsíce marně hledají společnou řeč, kterou pomůže vyjasnit zřejmě jedině soud.