Právě připojeni - hostů: 118 
  • 2017-03-17-DSC 0197
  • 2017-03-17-DSC 0285
  • 2017-03-17-DSC 0311
  • 2017-03-17-DSC 0354
  • 2017-03-17-DSC 0358

Cena stravování

dne .

Platnost od 1.1.2018

Věkové skupiny strávníků
hlavní a doplňková jídla

Finanční limity
Kč / den / strávník

dle přílohy č.2 vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

1.

Strávníci 3 - 6 let

přesnídávka

8,- Kč

oběd

20,- Kč

svačina

7,- Kč

celkem (celodenní)

35,- Kč

2.

Strávníci 7 – 10 let

přesnídávka

8,- Kč

oběd

23,- Kč

svačina

7,- Kč

celkem (celodenní)

38,- Kč

3.

Strávníci 11 – 14 let

oběd

25,- Kč

4.

Strávníci 15 a více let

oběd

27,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 – 4.

Cena oběda pro cizí strávníky (důchodci)

55,- Kč