Právě připojeni - hostů: 213 
  • P1000878

Pohybové činnosti

„Ve zdravém těle zdravý duch"

zdravotně preventivní program na podporu tělesného rozvoje a zdraví dětí v MŠ Mistřice

Program je přílohou ŠVP. Je to smysluplně a účelně doplňující program hlavní vzdělávací nabídky (tato má podobu integrovaných bloků).

Program má dvě části:

1. část: Pravidelné pohybové činnosti a jejich podoby (formy), které jsou součástí ŠVP a podrobně jsou zpracovány v TVP  MŠ Mistřice
2. část: obsahuje návrh deseti pohybově zaměřených akcí , do kterých jsou zapojeny i rodiče dětí a některé z nich probíhají ve spolupráci se ZŠ Mistřice a  asociací Sportu pro všechny (ASPV) . Naše mateřská škola je členem okresní ASPV Uh. Hradiště.

Mezi pravidelně opakující se akce patří např.:

• Pohybem ke zdraví

110407 MŠ Mistřice - vystoupení UB 0009(ve spolupráci s okresní ASPV Uh. Hradiště)
V průběhu měsíce března a dubna si připravíme hudebně pohybové vystoupení s využitím rytmické skladby v délce 5-10 minut. S pohybovou skladbou se děti zúčastní soutěžní přehlídky pódiových cvičení v Uh. Brodě pod názvem „Pohyb je život“ v měsíci dubnu. Akci pořádá každoročně okresní ASPV Uh. Hradiště. Rodiče nás určitě přijedou podpořit jako diváci.
 

• Atletický čtyřboj

(ve spolupráci s rodiči, ZŠ Mistřice, členy TJ Sokol Mistřice)
Děti absolvují čtyři atletické  disciplíny, u kterých nebude důležitý výkon (čas, délka, počet, apod.), ale zvládnutí daného úkolu podle svých pohybových dovedností a schopností a radostný prožitek z pohybu a atmosféry prostředí.
Pohybové a tělovýchovné aktivity v naší mateřské škole nebyly nikdy zaměřeny na maximální výkony, ale na zlepšení individuální zdatnosti, optimální pro konkrétního jednotlivce a na vypěstování vhodných dovedností a návyků. V tomto smyslu budeme  nadále působit i na rodiče. Ukazovat jim správný režim dne a informovat je o přínosu aktivního způsobu života, o zdravé výživě a dalších okolnostech, které přispívají k udržení a posílení zdraví, zdatnosti a celkově dobré životní pohody.